Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adventizmu 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> film, literatúra 1
> pornografia 1
> média
> šoubiznis
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> posvätenie v teórii
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

Sobotná škola - Evanjelium podľa Marka (2.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
4.7.2024

111

3AN
1:05:31
Ako došlo k zmene advetistickej teológie - Ladislav Hodač
história adventizmu; posvätenie v teórii;
V tejto prednáške brata L. Hodáča sa dozvieme o dvoch názoroch prirodzenosti Krista v cirkvi, kedy a prečo vznikli.
Ako zdieľal Kristus našu ľudskú pirodzenosť? Ako súvisí Kristova prirodzenosť a naša bezhriešnosť? Je možné žiť bezhriešny život už tu na zemi? Čo znamená narodiť sa z Ducha? Čo znamená zvíťaziť tak ako zvíťazil Kristus? Ako máme chápať text ...
3.7.2024

73

3AN
Sobotná škola - Veľký spor (13.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
4.4.2024

993

3AN
1:33:13
Hudba a ľudské zdravie - Christopher Hudson
moderná hudba;
Christopher Hudson, bývalý hudobník a filmový scenárista, ktorý ako 19-ročný začal pôsobiť v zábavnom priemysle, vysvetľuje skrytý duchovný aspekt hudby a médií, ktorý priťahuje masy ľudí. Opisuje svoje boje, pády, skúsenosti a víťaznú cestu, ktorá ho napokon priviedla k viere a k Bohu. Približuje skrytú agendu a útoky na veriacich prostredníctvom zlých duchov, falo ...
3.4.2024

520

3AN
1:07:59
Médiá a závislosť - Christopher Hudson
média - Internet, video hry, socialne siete;
Christopher Hudson, bývalý hudobník, tvorca videoklipov a filmový scenárista, rozpráva svoje skúsenosti o tom, ako sa človek ľahko môže stať obeťou zábavného priemyslu s jeho lákadlami a pascami. Opisuje ako sa dostal zo závislosti konzumenta aj tvorcu mediálnej produkcie a ako zázračne bol uzdravený.
Je veľa vecí, s ktorými sa aj my denne zaoberáme a pri tom si neuvedomu ...
3.4.2024

544

3AN
1:17:10
Evolúcia - Prof. Dr. Walter Veith
stvorenie - evolúcia;
Stručný prehľad hlavných bodov k téme. Stvorenie, potopa, manželstvo, rastlinná strava, logické problémy s fosíliami, veľký tresk...

Záznam z táborového stretnutia v Brazílii "Dokiaľ Pán nepríde!" 2024.

Walter Veith je zoológ, spisovateľ a rečník, známy svojimi dielami z oblasti výživy, kreacionizmu a biblickej exegézy. V súčasnosti pôsobí ako evanjelista v spoloč ...
2.4.2024

607

3AN
Sobotná škola - Žalmy (13.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
4.1.2024

1728

3AN
0:32:49
Existuje nádej pre vaše problémy? - Alejandro Bullón
Kedy môžeme mať pokoj s Bohom? Pre koho platia slová "nieto nijakého odsúdenia"? Rimanom 5. kapitola. Oddelenie sa od Ježiša vedie k postupnému zomieraniu. Ježiš prináša život. "Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach."

Alejandro Bullón sa narodil v Peru. Viac ako štyridsať rokov pôsobil ako kazateľ v Južnej Amerike. V súčasnosti žije v Brazílii a jeho naj ...
23.11.2023

1347

3AN
1:15:19
Životné skúsenosti Vojkovice 2022
životné skúsenosti;
Prinášame záznam z pobožnosti, kde na oslavu Boha ľudia hovoria o Božom vedení a pomoci v ich životoch.
Záznam je z 2.4.2022 zo zboru CASD Vojkovice.
22.11.2023

1552

3AN
0:31:10
Boj o sebaovládanie - Alejandro Bullón
posvätenie a charakter;
Diabol sa snaží ovládnuť ľudí cez rôzne zlozvyky. Ako sa vymaniť z tohoto otroctva? Rast v kresťanskom živote. Pavlova rada v liste Efežanom: "Mocnejte v Pánovi". Diablov hnev. Božia výzbroj. Božie slovo, modlitba, svedectvo. Víťazstvo skrze Krista.

Alejandro Bullón sa narodil v Peru. Viac ako štyridsať rokov pôsobil ako kazateľ v Južnej Amerike. V súčasnosti žije v Bra ...
17.11.2023

1389

3AN
1:33:03
Vyvolení pre misiu - Ted Wilson
K čomu je povolaný Boží ľud ostatkov? Pri príležitosti 160. výročia založenia našej cirkvi si pripomíname, že sme "vyvolení pre misiu". Diabol sa snaží narušiť zameranie cirkvi. 16 mätúcich narušení. Otrasy v cirkvi sa začali. Budeme ako pramene bez vody, ako stromy bez ovocia, ako bludné hviezdy? Alebo budeme súčasťou Božieho posledného volania svetu?
V roku 2024 bude ...
2.11.2023

1335

3AN
0:12:11
Môžeme byť na svete a nebyť zo sveta? - Cami Oetman
posvätenie a charakter; milovanie sveta;
Mnohí kresťania sa snažia balansovať na tenkej hranici toho, ako byť na svete, ale nie zo sveta. Biblia nás vyzýva, aby sme "pamätali na Lotovu ženu". Prečo? V jej príbehu sa dozvedáme lekciu o tom, čo sa stane, keď dovolíme svetu vkradnúť sa do nášho života. Poddáme sa volaniu sveta, alebo budeme pevne stáť za Kristom? Aj nerozhodnosť je rozhodnutie.

Cami Oetman je ...
2.11.2023

1286

3AN
Sobotná škola - Božie poslanie – moje poslanie (13.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
4.10.2023

1907

3AN
0:16:56
Chráňte svoj čelný lalok - Cami Oetman
posvätenie a charakter; veda; zdravý životný štýl;
Čelný lalok je bojisko. V tejto časti mozgu sa určuje čo je dobro a čo zlo. Čo robíte pre ochranu svojho čelného laloku? Práve toto je miesto, s ktorým sa Boh snaží priamo komunikovať. Blokujete Jeho hlas bez toho, aby ste o tom vedeli?
Chcete prekonať závislosti, zvýšiť svoju inteligenciu, robiť lepšie rozhodnutia? Chcete viacej empatizovať s druhými? Je čas optimalizova ...
7.9.2023

1768

3AN
1:09:03
Princípy a dejiny protestantského vzdelávania - Sebastian Naumann
dejiny - stredovek a novovek; dejiny reformácie;
Prednáška prináša stručné porovnanie protestantského a katolického vzdelávacieho systému z pohľadu dejín a základných princípov.
Počúvanie, pozorovanie, premýšľanie, vedenie k sebestačnosti. Mechanické učebné metódy bez alternatívnych názorov, fake news, konšpiračné teórie.
"Melanchtonová Saska učebná osnova", školský systém Jednoty bratskej, Ján Amos Komensk ...
7.9.2023

1479

3AN
Sobotná škola - List Efežanom (14.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
30.6.2023

2294

3AN
Sobotná škola - Tri kozmické posolstvá (13.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
27.3.2023

2608

3AN
0:38:51
Čo učil Ježiš o sobote - Imre Tokics
sobota;
Prikázanie o sobote začína slovom "pamätaj". Na čo všetko máme pamätať? Ako máme prežívať sobotu? Je rozdiel medzi dodržiavaním a svätením soboty? Prežívame skutočnú radosť zo svätenia soboty? Sobota a vyslobodenie z otroctva hriechu.

Natočené v modlitebni CASD, Érd, Maďarsko
Imre Tokics je profesorom na Adventista Teológiai Főiskola a je autorom niekoľkých kníh.
15.3.2023

2061

3AN
0:20:53
Skutočná hora Sinaj - dôkazy o exode v Saudskej Arábii - Timo Shely
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Pátranie po hore Sinaj, kde Mojžiš dostal desatoro Božích prikázaní. Kde sa nachádza skutočný vrch Boží? Potvrdzujú nálezy v Saudskej Arábii prítomnosť Izraelitov takmer pred 3500 rokmi?

Produkcia: Timo a Marie Shely, Francúzsko, 2022
15.3.2023

2155

3AN
1:03:57
Svědectví z Buči: Válka bez cenzury - Vjačeslav Kulaga
životné skúsenosti; misijné skúsenosti;
Prvné týždne vojny na Ukrajine očami Vjačeslava Kulagy, kazateľa a vedúceho adventistickej misie. Vjačeslav Kulaga bol v okamžiku začiatku bojov prítomný na škole Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Buči neďaleko Kyjeva. 24. februára 2022 okolo piatej hodiny ráno zobudili obyvateľov školy prvé výbuchy...
Záznam priameho prenosu z cirkevného zboru v západoukrajinskej Kimani, ...
14.3.2023

2014

3AN
0:19:21
Modlite sa za neskorý dážď - Maria Laufersweiler, Waldemar Laufersweiler
neskorý dážď;
Nevera, svetskosť, nedostatok odhodlania a spory medzi vyznávaným Božím ľudom nás držali v tomto svete hriechu a utrpenia už toľko rokov. Pri naplnení prorockého slova však vidíme, že Boh už nebude dlho čakať, aby uzavrel príbeh tejto planéty. Dá zvláštny impulz – nazývaný neskorý dážď – do práce na záchrane ochotných ľudí.
Ježiš potom príde a vyzdvihne svo ...
17.2.2023

1970

3AN
0:51:33
Pád poslednej veľmoci sveta - Karol Badinský
udalosti doby konca; druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Z prednášky sa dozvieme aké sú všeobecné charakteristické znaky veľmoci. Ktoré veľmoci opisuje Biblia? Ako rozpoznáme tieto veľmoci? Sú nejaké veľmoci aj v súčastnosti ? Ako rozpoznáme poslednú veľmoc sveta? Na akom základe môžeme hovoriť o páde poslednej veľmoci sveta? Dozvieme sa o charakteristických znakoch "šelmy z mora" a typických znakoch "šelmy zo zeme". Ak ...
17.2.2023

2148

3AN
1:11:19
Sexuální praktiky v době konce - Jiří Kisza
sexualita;
Skúsenosť Izraelitov s Bál-peorom, okolnosti a detaily odpadnutia. Akú lesť pripravila Kozbi, dcéra madiánskeho kniežaťa? Príbeh Nehemášia a jeho snahy o reformu.
Ako sú dnes praktiky-hriechy tolerované, ospravedňované, podporované. Pornografia, onania, predmanželský styk... Štatistiky, texty Písma a Ducha prorockého. Nájdeš odvahu vystúpiť z rozbehnutého vlaku?

Online ...
12.1.2023

2165

3AN
Sobotná škola - V službe Majstra (12.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
4.1.2023

2541

3AN
1:01:03
Kráľovstvá v čase - Doug Batchelor
výklad proroctiev; dejiny - starovek;
Prežite mimoriadne dobrodružstvo pri exkurzii do histórie, kde objavíte ohromujúce dôkazy o tom, že biblické proroctvá sa v priebehu vekov presne naplnili. Čo to znamená pre tie, ktoré sa ešte len majú naplniť? Božie slovo trvá naveky a môžeme mu dôverovať.

Nový a vzrušujúci pohľad na biblické proroctvá zameraný na budúcnosť našej planéty - a každého človeka na ...
23.12.2022

2406

3AN
0:58:23
Magické kráľovstvo
film, tv, literatúra;
Nahliadnite do zákulisia sveta rozprávok a kreslených filmov. Sú to len nevinné a neškodné príbehy? Aký odkaz ukryli producenti v známych rozprávkach ako Aladin, Mulan 2, Popoluška 2 a ďalších? Aké nebezpečenstvo hrozí mladým divákom pri ich sledovaní? Do ktorého kráľovstva chcete patriť?
15.12.2022

2619

3AN
0:7:27
Měl by křesťan slavit Halloween? - Doug Batchelor
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
Aký postoj by mal kresťan zaujať k týmto sviatkom? Obchodníci si nemôžu dovoliť ich ignorovať.
História sviatku mŕtvych. Zvyklosti prinášania darov duchom zomrelých. Komunikácia s mŕtvymi, čarodejníctvo, „pokrstenie“ sviatku Halloween na „Všetkých svätých“. Stav mŕtvych. Ak sa zachovať medzi oslavujúcimi?


Prevzaté z Televize Light Channel
9.11.2022

2218

3AN
0:55:53
Můžeme porozumět dění ve světě - Radim Passer
udalosti doby konca; cirkev, štát, sloboda svedomia;
Demokracia občianske a náboženské slobody v proroctvách (Zjavenie 12—14). Aktuálne udalosti: covidová kríza, ukrajinská kríza, zelená dohoda. Skutočné zámery a konšpirácie. Testovanie vlád a obyvateľstva. Ako ďaleko je naplnenie záverečných udalosti?

Kázanie v SC Bethany - 17.09.2022
9.11.2022

2535

3AN
20 prednášok
Boje viery - Nastal posledný konflikt - séria prednášok
ADvenir Network zorganizoval siedmy ročník serie prednášok "Boje viery" v Bolívii. Hlavnými rečníkmi boli David Gates, Michael Jenny a z Južnej Afriky Walter Veith. Okrem nich sa zúčastnil Marcel Dulac, Marla Llona, Manuel Alva, Ester Alva.

Na českom znení spolupracovali: LIGHT Czech,
6.10.2022

3087

3AN
Sobotná škola - Audio MP3 - Večný život (10. lekcia) - Radio Oreb
Radio Oreb prináša audioverziu na Youtube a mp3 na stiahnutie aktuálnych lekcií sobotnej školy: Věčný život - Alberto R. Timm - 4Q 2022.
5.10.2022

2378

3AN
Sobotná škola - Večný život (14.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
27.9.2022

3099

3AN
0:46:25
Je možné spasenie bez posvätenia? - Peter Petruš
ospravedlnenie skrze vieru;
O páde človeka do hriechu a jeho dôsledkoch. Ako môže byť človek zbavený viny? Aké sú ďalšie podmienky, aby človek získal späť čo stratil?
O božej milosti a posvätení. Aká je definícia posvätenia? Úsilie človeka a cesta dokonalosti. Spolupráca Boha a človeka. Ukončenie procesu...

Video prevzaté z YouTube kanálu CASD Trnava. Pobožnosť 27.8.2022.
4.9.2022

2493

3AN
0:48:11
Viac času nebude - Ferdinand Varga
udalosti doby konca;
Riadi niekto vesmír, náš svet? Má Boh časový plán? Existuje "Boží kalendár", v ktorom má zaznamenané budúce udalosti? Existujú časové proroctvá, ktoré sa naplnia v budúcnosti? Je pravdou, že po roku 1844, už nie je v Biblii žiadne časové proroctvo - údaj? Stručný prehľad proroctiev s časovým údajom po roku 1844.
3.9.2022

2671

3AN
1:27:30
Nepotopiteľná loď - Doug Batchelor
posvätenie a charakter;
Príbeh Titanicu zanechal v histórii ľudstva nezabudnuteľnú stopu. Aké biblické princípy v ňom možno nájsť? Zakladáme svoju nádej na ľudskej technológii a múdrosti alebo na Bohu? Vnímame naliehavosť času v ktorom žijeme? Počuje niekto naše volanie o pomoc? Chce sa nám nastúpiť do záchranného člnu? Alebo zostávame radšej v pohodlí potápajúcej sa lode? Necháme sa u ...
4.8.2022

2759

3AN
1:35:51
Hudba a Dávid - Jonathan Oriel Lara
posvätenie a charakter; moderná hudba;
Prednáška opisuje neviditeľný duchovný boj v živote Jóba, Achaba a Saula, zápas medzi dobrými anjelmi a démonmi. Akú úlohu hrá hudba v tomto zápase? Ako to bolo v prípade Saula? Aký vplyv môže mať hudba na duševné zdravie? Ako je to s posadnutosťou a exorcizmom?

Jonathan Oriel Lara je hudobný skladateľ, spevák a textár z Centra Pravý živý kmeň v Čile.

Zo série Hud ...
4.8.2022

2561

3AN
0:40:25
"Pán Bůh říká, ale já si myslím" - Jan Nowak
posvätenie a charakter; zákon & láska;
Podkladom uvažovania je príbeh o prorokovi, ktorého zabije lev pre neposlušnosť z 1.Kraľ 13 kap.
Ako riešime situáciu, keď presne vieme, čo máme robiť podľa Božieho slova, ale príde niekto, kto sa vydáva za veriaceho a povie že to tak nie je? Podľa čoho sa vtedy rozhodujeme? Volíme si cestu kde je menší odpor? Utečieme ako Jonáš a radšej o tom s Bohom nehovoríme, lebo vi ...
10.7.2022

2534

3AN
0:12:43
Kresťan a tetovanie s biblickým motívom - Michal Fulier
odev a ozdoby;
Mnoho kresťanov používa tetovanie ako evanjelizačný prostriedok s biblickým motívom. Čo o tom hovorí Biblia? Je to spôsbom akým sa máme priblížiť k ľuďom alebo je to už za červenou čiarou? Ako sa vyjadril Boh o tetovaní v Písme?

Prevzaté z https://www.podpovrchom.sk
10.7.2022

2804

3AN
0:45:01
Covid - čo vieme s odstupom času? - prof. Dr. John Scharffenberg, MD, MPH
zdravý životný štýl;
Autor prináša doterajšie poznatky, chyby, nové zistenia. Hovorí o prevencii, liečbe, prenose ochorenia, o rizikových skupinách, o vakcíne, ktorá sa pohráva s génmi, lockdown-e, rúškach, o mýtoch a falošných informáciách. Uvádza tzv. Deklaráciu z Great Berrington zo 4.10.2020.

Prof. Dr. J ...
28.6.2022

2810
1

3AN
1:00:39
S bázňou pracujte na svojom spasení - Ferdinand Varga
posvätenie a charakter; zápas s hriechom;
Úvaha o tesnej bráne, úzkej ceste a o priestrannej bráne, širokej ceste. Ako vyzerá život ľudí, ktorí chodia úzkou cestou? Ako vyzerá ich obliekanie, reč, povaha? Námaha, snaženie a vypätie všetkých síl.
Skupina, ktorá chodí širokou cestou a má nápis: "Zomreli sme pre svet", myslí si, že ide úzkou cestou, ale nemôže vojsť do života. V ktorej skupine sme my? Čoho sa ...
28.6.2022

2505

3AN
Sobotná škola - Trpieť s Kristom - V žáru zkoušek(13.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
26.6.2022

3326

3AN
0:27:46
Pápež František má na mysli celý svet - Timo Hoffmann
Babylon včera, dnes a jeho prvky; ekumenizmus;
Pápež František má pripravený celý svet, a chce svoje učenie presadiť na medzikontinentálnej úrovni... Bude úspešný vďaka ľsti... Dan 8,25. Učenie Vatikánu v encyklikách Laudato Si a Frateli Tuti - snaha o záchranu planéty: zelená nedeľa a klimatické zmeny, uplatnenie v komunistických a moslimských krajinách.

Rast vplyvu Vatikánu v politike, ekonomike, vede, v mierovýc ...
20.6.2022

2692

3AN
0:34:32
V duchu Eliáša - Waldemar Laufersweiler
udalosti doby konca;
Úloha a poslanie Eliáša: obrátiť srdcia otcov na synov a srdcia synov na ocov. Kto sú otcovia a kto sú synovia z Malachiáša 3, 23.24?
K akému zmiereniu by medzi nimi malo dôjsť?
Prečo je toto zmierenie v Božích očiach tak dôležité, že keby k nemu nedošlo, prišlo by prekliatie na jeho ľud?

Dabing Radio Oreb
https://www.youtube.com/watch?v=2CYlA3bu1Js
19.6.2022

2568

3AN
Sobotná škola - Genezis (13. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
31.3.2022

3551

3AN
0:48:37
Život bez prostredníka - Dr. P. Gerard Damsteegt
Kristova veľkňazská služba v nebeskej svätyni. Aký je jej účel? Existuje svätyňa v nebesiach a svätyňa nášho srdca. Ako spolu súvisia? Očistenie svätyne, vyšetrujúci súd, hodina súdu. Pán Ježiš sa za nás prihovára u Otca. Kedy jeho príhovorná služba skončí? Čo to bude znamenať pre veriacich na Zemi? Ako sa môžeme na tento čas pripraviť? Viera Ježišova. Kto je ...
17.2.2022

3415

3AN
0:39:09
Bol Ježiš ekumenista? - Karel Poloch
Úvaha na tému Ján 17 - Veľkňazská modlitba.
Čo je to ekumenizmus v náboženskom kontexte? Priateľstvo ako príprava na evanjelizáciu. Priame a ťažké slová. Spájanie alebo rozdeľovanie. Karhanie, napomínanie a priateľstvo. Dve protichodné výzvy: "poďte do ekumény" a "vyjdite z neho".

Záznam kázania zo zboru CASD Vojkovice s prekladom do znakového jazyka. www.vojkovice.net
16.2.2022

2921

3AN
Sobotná škola - So zrakom upretým na Ježiša (13. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
30.12.2021

3843

3AN
1:22:20
Padol Babylon, 2. časť - Prof. Dr. Walter Veith
udalosti doby konca; Babylon; cirkev, štát, sloboda svedomia;
Šelme musí byť daná moc, ktorú stratila pri smrteľnej rane. Globálne spoločné blaho. Náboženstvo založené na gréckej filozofii. Náboženská sloboda - ako ju definuje Rím? Úloha športu v dosiahnutí "spoločného blaha". Čo to znamená žiť "skutočný ľudský život"? Klimatická agenda - uctievanie Zeme - panteizmus. Úloha Ameriky - prezident Trump. Nátlak ako posledný p ...
22.12.2021

3366

3AN
1:05:10
Chceš výrazne urýchliť Ježišov príchod? - Kornel Čerei
Je možné Kristov príchod urýchliť? V čom spočíva príprava na Ježišov príchod? Milujeme Kristov príchod? Dvaja sluhovia. Podmienky spasenia. Vyvážené chápanie plánu vykúpenia. Aké sú charakteristiky pravej cirkvi? Výzva k vyjdeniu z Babylona. Čo môžeme urobiť pre to, aby sme urýchlili Kristov príchod?

Kornel Čerei je knižný evanjelista z Bádensko-Württemberskej ob ...
18.11.2021

3473

3AN
1:26:19
Padol Babylon, 1. časť - Prof. Dr. Walter Veith
výklad proroctiev; charizmatické hnutie; ekumenizmus; dejiny reformácie; udalosti doby konca; Babylon; cirkev, štát, sloboda svedomia;
Kto je Babylon a ako ho identifikovať? Odkiaľ máme vyjsť?
Žena smilnica a tri časti Babylonu - drak, šelma a falošný prorok. Dôležitosť Božích zákonov. Vývoj udalostí v posledných rokoch: spájanie kresťanstva a islamu, protestantizmu a katolicizmu, cirkvi a štátu, potláčanie slobôd...

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries.
V súčasnosti tiež pôsob ...
1.11.2021

4026

3AN
1:30:34
Búrka na obzore, vojna zajtrajška - Prof. Dr. Walter Veith
V tejto časti sa Walter s Martinom pozerajú na katastrofické záplavy v Európe a Číne, diskutujú o niektorých štatistikách očkovania a analyzujú film "Vojna zajtrajška", ktorý nedávno vyšiel, a jeho možné narážky na scenár doby konca.

Pôvodne publikované 29. júla 2021 pod názvom "Walter Veith & Martin Smith - The Tomorrow War, Storm On The Horizon - What's Up Prof? 74"

W ...
8.10.2021

5303
1

3AN

1. z 12 strán (562 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:


Chcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk