Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 33
> dejiny - starovek 10
> dejiny - stredovek ... 4
> dejiny reformácie 9
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 12
proroctvá 41
> výklad proroctiev 22
> Izrael 3
> udalosti doby konca 12
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 5
proroctvá II 22
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 2
> ostatok 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 1
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 12
> ospravedl. skrze vieru 4
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 6
> Kristus a posvätenie 2
posvätenie v praxi 53
> povaha a charakter 37
> sobota 11
> duch a telo 1
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 3
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

1:43:23
Opravovanie trhlín - Walter Veith
ospravedlnenie skrze vieru;
Pravé a falošné poňatie ospravedlnenia a spasenia. Zákon a milosť. Sme legalisti, ak dodržiavame Božie prikázania? Pripočítaná a udelená spravodlivosť. Vyšetrujúci súd. Pravé a falošné kresťanstvo. Pravé a falošné evanjelium. Náuky evangelikálneho a letničného sveta. Univerzalizmus. Učenie o predurčení. Raz spasený – navždy spasený. Preterizmus a futurizmus. Dis ...
9.2.2016

261 94

3AN
0:50:05
Kde je Boh, keď to bolí? - David Shin
ospravedlnenie skrze vieru; filozofia;
Je racionálne veriť v existenciu milujúceho Boha aj uprostred utrpenia? Filozofické argumenty. Biblický pohľad na dobro a zlo. Dôverujeme Bohu aj keď nerozumieme prečo dopúšťa isté veci? Príklad Jóba a jeho rodiny. Ježiš skúšaný vo všetkom podobne nám. Nebo – čas na odpovede.

David Shin slúži ako kazateľ v univerzitnom zbore v East Lansingu, v štáte Michigan, USA. ...
4.2.2016

424 113

3AN
0:18:09
Večný zákon lásky - 4. prikázanie - Werner Schumm
povaha a charakter; sobota; zákon & láska;
Dokument o desiatich Božích prikázaniach - o desatore.

Hľadanie zmyslu a hĺbky 4. prikázania. Kľúčovým pojmom je vernosť. Súvisí s pojmami ako posvätenie, evolúcia či falošná sobota. Veľké požehnanie čaká všetkých, ktorí v požehnanom čase hľadajú Božiu blízkosť, a ktorí zostanú verní týždenným stretnutiam so svojím Stvoriteľom.
29.1.2016

199 72

3AN
0:12:53
Večný zákon lásky - 3. prikázanie - Werner Schumm
povaha a charakter; zákon & láska;
Dokument o desiatich Božích prikázaniach - o desatore.

Hľadanie zmyslu a hĺbky 3. prikázania. Kľúčovým pojmom je úcta, úcta k pravému Bohu. Zneužitie Božieho mena sa netýka len pohŕdavého používania jeho mena alebo titulu, týka sa jednania veriacich, ktorí majú Božie meno na perách, ale konajú proti zákonu. Každé pravé Božie dieťa uctieva Boha a jeho meno svojím ...
29.1.2016

164 65

3AN
0:13:53
Večný zákon lásky - 2. prikázanie - Werner Schumm
povaha a charakter; zákon & láska; modly 2. prikázania;
Dokument o desiatich Božích prikázaniach - o desatore.

Hľadanie zmyslu a hĺbky 2. prikázania. Kľúčovým pojmom je pravda. Falošný boh tohoto sveta a jeho falošná bohoslužba sú podvod a klam. Oproti nim stojí pravda - ako prejav skutočnej vzájomnej lásky medzi pravým Bohom a jeho ľudom.
29.1.2016

194 64

3AN
0:12:22
Večný zákon lásky - 1. prikázanie - Werner Schumm
povaha a charakter; zákon & láska;
Dokument o desiatich Božích prikázaniach - o desatore.

Hľadanie zmyslu a hĺbky 1. prikázania. Kľúčovým pojmom je viera. Viera stojaca proti či v súlade s vedou; viera stojaca v našich krásnych i ťažkých životných situáciach...
29.1.2016

240 76

3AN
0:12:53
Večný zákon lásky - úvod - Werner Schumm
povaha a charakter; zákon & láska;
V každom kúte prírody, v makro či mikrokozme môžeme pozorovať pravidlá. Tento dokument prináša podrobnejší pohľad na pravidlá ľudského správania - na desať Božích prikázaní, desatoro.

Aký hlboký význam má desať prikázaní? Už kráľ Dávid túžil po hlbšom porozumení desiatim prikázaniam, keď napísal: "Odkry moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona." Je ...
29.1.2016

274 77

3AN
1:25:29
Podvody doby konca - Mark Cleminson
životné skúsenosti;
Osobné svedectvo bývalého "iluministu", ktorý pôsobil vo vyšších kruhoch spoločnosti IBM, doložené výrokmi Biblie a Ducha proroctva. Sme ochotní vzdať sa pre Ježiša aj výhodného postavenia? Budeme verní až do smrti? Moderné podoby špiritizmu, luciferianizmus, prejavy pohanských síl v poslednej dobe, odhaľovanie hriechov Babylona. "Vyjdite z neho, môj ľude."
28.1.2016

1239 397
1

3AN
0:49:58
Prečo prijímam prorockú službu Ellen G. White - Ted N. C. Wilson
dar proroctva a jeho prejavy;
Pohľad adventistov s.d. na dielo Ellen G. Whiteovej. Akú autoritu majú jej spisy? Majú byť považované za súčasť biblického kánonu? Dve charakteristické črty cirkvi ostatkov. Svedectvo Ježišovo = Duch proroctva. Štyri skúšobné kritériá proroka. Čo hrozí cirkvi ak stratí dôveru v pravé svedectvo? Predpovedaná nenávisť voči svedectvám. Ignorovanie Ducha proroctva. Poso ...
5.1.2016

729 237

3AN
Sobotná škola - Vzbura a vykúpenie - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
30.12.2015

1217 1339

3AN
1:22:51
Šelma z priepasti - Walter Veith
výklad proroctiev; dejiny - stredovek a novovek;
Koho táto mocnosť predstavuje? Pohľad na významné udalosti francúzskej revolúcie. Smrteľná rana "prvej" šelmy. Dvaja svedkovia zabití. Ťaženie proti Biblii. Duchovná Sodoma a Egypt. Druhé "beda". Jakobíni. Bohyňa rozumu. Fašia. Manifest ľudských práv. Tajné spolky, odborové združenia.

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a ...
27.12.2015

706 236

3AN
1:26:48
Islamské prepojenie - Walter Veith
dejiny - stredovek a novovek;
Islam v minulosti a súčasnosti. Ako vznikol? Čo je jeho poslaním? Je Alah totožný s Bohom kresťanov? Odkiaľ získaval informácie Mohamed? Pohľad Koránu na Ježiša Krista a na Máriu. Prednáška približuje učenie, rituály, pozadie a symboliku tohto populárneho náboženstva. Kto sú jeho vnútorní zasvätenci? Bolo zlúčenie kresťanstva a islamu naplánované?

Walter Veith je ...
24.12.2015

1199 419
1

3AN
0:45:59
Pôvod a počiatky slávenia vianoc - Česká televize
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
Ako vyzerala oslava vianočných a novoročných sviatkov pred narodením Krista? Dokument oboznamuje diváka s desiatkami zvyklostí, ktoré mnohí praktizujú bez toho, aby sa zamysleli nad ich pôvodom či významom.
Koľko spoločného majú s kresťanstvom? Ako tieto zvyklosti prijímalo kresťanstvo v prvých storočiach, stredoveku alebo dnes?
23.12.2015

894 381

3AN
00:27:20
Neodpustiteľný hriech - Shawn Boonstra
povaha a charakter;
Biblia hovorí o hriechu, ktorý Boh nikdy nemôže odpustiť. Naozaj existuje niečo také? Čo je to neodpustiteľný hriech? Podľa čoho vieme, že sme sa ho ešte nedopustili? Kam môže viesť umlčovanie svedomia? Rúhanie sa proti Duchu svätému. Spoznajte úlohu Ducha svätého v živote človeka.

Úryvok z knihy "Anatomia hriechu", ktorú si môžete objednať na stránke
8.12.2015

715 175

3AN
0:50:35
Hra na cirkev - Walter Pearson
Cirkev - duchovný dom. Aký je satanov zámer s cirkvou? Falošné dôvody na chodenie do zborového spoločenstva. Nesprávne praktiky veriacich. Je cirkev vybudovaná na Petrovi? Kristus - hlava. Brány ríše smrti ju nepremôžu. Vzájomné obrusovanie veriacich. Aký je pravý zmysel existencie cirkvi? Pravda. Aká cirkev obstojí pred Bohom?

Walter L. Pearson je emeritným rečníkom/ri ...
26.11.2015

882 240
2

3AN
1:12:10
Životný príbeh - Christian Berdahl
životné skúsenosti;
Emotívne vyrozprávaný životný príbeh Christiana Berdahla, ťažké detstvo, alkohol, drogy, väzenie, psychické, fyzické a sexuálne zneužívanie, to všetko Boh obráti na to najkrajšie: celá rodina sa rozhodne slúžiť Bohu.

Christian Berdahl je medzinárodný spevák a rečník, a prezident Shepherds Call Ministry. http://www.shepcall.com/. 1. zo série prednášok v Čechách a ...
25.11.2015

299 127

3AN
1:03:46
Súčasná kresťanská hudba II. - 5. prednaska - Christian Berdahl
moderná hudba;
Fil 4,8 - filter všetkého, čo k nám prichádza cez média. Čím sa odlišuje kresťanská hudba od svetskej? Iba textom? Neznehodnotí svetský štýl hudby náboženský text? (inšpiratívne ukážky) Základný cieľ kresťanskej hudby - oslava Boha.

Christian Berdahl je medzinárodný spevák a rečník, a prezident Shepherds Call Ministry. http://www.shepcall.com/. 5. zo série predn ...
25.11.2015

193 108

3AN
0:52:47
Súčasná kresťanská hudba I. - 4. prednáška - Christian Berdahl
moderná hudba;
Aká je? Vyvyšuje Boha? Obracia našu myseľ k Ježišovi? Je zmysluplná? Čistá? Čo nám táto hudba chce povedať? Že chcem s interpretom študovať Bibliu a modliť sa? Alebo sa iba textom (ktorému pre hluk nerozumieme) hrá na kresťanskú, ale v skutočnosti je satanská? 1 Kor 10,31

Christian Berdahl je medzinárodný spevák a rečník, a prezident Shepherds Call Ministry. http://w ...
25.11.2015

151 125

3AN
1:46:35
Stručná história hudby - 3. prednaska - Christian Berdahl
moderná hudba;
Hudba v dejinách. Chrámová a svetská hudba počas renesancie. Evolúcia v hudbe - úpadok. Akú hudbu počúva kresťan dnes? Aká hudba sa bude hrať v nebi? Rock and roll, "dobrí chlapci" (Beatles), Rolling Stone a ich vplyv na človeka. Bicie nástroje v hudbe, okultizmus...

Christian Berdahl je medzinárodný spevák a rečník, a prezident Shepherds Call Ministry. http://www.shepcall ...
25.11.2015

179 136

3AN
1:28:55
Motív a štruktúra v hudbe - 2.prednáška - Christian Berdahl
moderná hudba;
Vplyv hudby na naše správanie, je hudba morálna alebo nemorálna? Prekonáva hudba národnostné, kultúrne, jazykové, sociálne i emocionálne rozdiely? Každá skladba má tzv."reč tela" - motív, ktorý vyvoláva tie isté, alebo veľmi podobné pocity v každom človekovi. Môže správna hudba vyprovokovať človeka k nasledovaniu Boha a nesprávna až k násilným činom? Je v piesni d ...
25.11.2015

184 78

3AN
1:24:13
Myseľ a hudba - 1. prednáška - Christian Berdahl
moderná hudba;
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, morálku a pamäť. Multimédiá a všadeprítomná hudba. Pôsobenie jednotlivých zložiek hudby na mozog, jednotlivé časti tela. Hudba a choroby. Znamenie šelmy, Božia pečať a 144000.

Christian Berdahl je medzinárodný spevák a rečník ...
25.11.2015

703 283

3AN
00:45:34
Falošní proroci - Stanislav Bielik
rozlišovanie duchov;
Ako sa niekto môže stať falošným prorokom? Čo je na to potrebné? Nadprirodzené prejavy nejakého ducha? Kedy môžeme povedať: "Pán Boh mi ukázal"? Kázanie na tému 1Kr 13. Starozákonné príklady takýchto prorokov. Ako by ste rozpoznali pravého a falošného proroka, ak by sa postavili vedľa seba a obaja prorokovali?

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a ...
3.11.2015

945 247
9

Zbory Košice
1:04:28
08 Čas na trvalý mier - Troy Smith
Čo nám o nebi hovorí Ježiš? Aké to tam bude? Kde je nebo? Kedy pôjdeme do neba? Čo sa musí zmeniť kým pôjdeme do neba? Nové telá? Budeme žiť v nebi celú večnosť? Ako je opísaný Nový Jeruzalem? Čo budeme robiť na novej zemi? Ako nám nebo pomáha žiť pre Boha už teraz?

Posledná, ôsma prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa konal 9-17.10.2015 v modlitebni CASD ...
27.10.2015

329 191

Zbory Košice
1:10:05
07 Čas nasledovať Ježiša - Troy Smith
Čo Boh žiada od všetkých ľudí? Kroky k večnému životu, ktoré predchádzajú krst. Čo krst znamená a čo predstavuje? Spôsob krstu. Akým spôsobom bol pokrstený Ježiš. Baptistéria prvých kresťanov. Kedy sa zmenil spôsob krstu. Je vhodné byť znovu pokrstený? Boli ste pokrstení ako Ježíš?

Siedma prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa konal 9-17.10.2015 v modlit ...
27.10.2015

269 199

Zbory Košice
1:04:10
06 Definitívne rozhodnutie - Troy Smith
Super-veľmoci v proroctvách. Svetové ríše predpovedané v proroctvách 2. a 7. kapitoly knihy Daniel. Prorocké symboly popisujúce kráľovstva. Historické fakty a ich prorocké preodobrazy. Malý roh - podivný kráľ a jeho popis. Šelmy zo Zjavenia 13. kapitoly a obdobie 1260 rokov. Desať charakteristík malého rohu a šelmy.

Šiesta prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa k ...
27.10.2015

258 190

Zbory Košice
1:05:00
05 Päť krokov k pravde - Troy Smith
Ako prišlo rozdelenie do kresťanstva? Spájanie pohanstva a kresťanstva. Pokrstené pohanstvo. Obrazy dvoch žien v Zjavení. Symbol "Veľkého Babylonu". Ako identifikovať ženu "smilnicu"? Jej charakteristické črty. Kto je ešte súčasťou "Babylonu"? Môžeme identifikovať "čistú ženu" zo Zjavenia? Jej päť hlavných vlastností.

Piata prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktor ...
27.10.2015

532 362

Zbory Košice
1:30:14
04 Boží návod na šťastný život - Troy Smith
Zákony a Satanova stratégia. Na čo slúži zákon? Môže byť zákon zmenený? Kto sa pokúsil zmeniť zákon? Prečo by Satan chcel zmeniť "čas" odpočinku? Štvrté prikázanie Božieho zákona a jeho súvis s evolučnou teóriou. Sobota ako pamätník dvoch základných a najdôležitejších skutočností. Sobota v kalendároch, jazykoch, astronómii. Čo hovorí Biblia o prvých kresťa ...
27.10.2015

415 211

Zbory Košice
1:20:50
03 Čas príchodu veľkého kráľa - Troy Smith
Každý 25. verš v Biblii hovorí o druhom príchode Ježiša Krista. Čo je dôvodom jeho opätovného príchodu? Aké udalosti mu budú prechádzať? Do ktorej časti sveta sa Ježiš vráti? Spôsob a okolnosti jeho príchodu. Zhromaždenie žijúcich a vzkriesenie mŕtvych spravodlivých. Čo sa vtedy stane s tými, ktorí nenasledovali Krista? Čo znamená príprava na túto udalosť?

Tre ...
27.10.2015

396 230

Zbory Košice
1:31:30
02 Pohľad za oponu - Troy Smith
Vojna v nebi, Lucifer a jeho pád alebo vzbura v nebesiach. Biblický popis jeho zámerov a spôsobu boja v konflikte s Božou vládou a jej princípmi. Ako sa v tomto vesmírnom konflikte ocitla Zem? Ako sa tento konflikt prejavuje v tvojom živote? Ako sa prejavil v živote Babylonského kráľa Nabuchodonozora? Udalosti z 3. a 4. kapitoly Danielovej knihy. Aké sú štyri biblické kroky k več ...
27.10.2015

285 252

Zbory Košice
0:44:14
01 Istota v neistom svete - Troy Smith
Dnešok v biblických proroctvách. Ako porozumieť proroctvám, symbolom? Aký účel majú proroctvá a prečo ich Boh nechal zaznamenať? Daniel 2. kapitola a predpoveď svetových ríš tak, ako sa objavili na scéne svetových dejín; historické a archeologické fakty. Čo majú spoločné Karol Veľký, Napoleon a Hitler? Čo predpovedá nenaplnená časť tohto proroctva?

Prvá predná ...
27.10.2015

312 237

Zbory Košice
1:02:04
Čas je takmer tu - Troy Smith
Kázanie na text Rim 13:11 - "znajúc čas, že už je hodina, aby sme sa prebudili...". Uvedomujeme si v akom čase žijeme? Poznávame stav sveta? Skutočne veríme, že spasenie je bližšie? Svedčia o tom naše činy?
Možno máme prehľad o dianí vo svete obchodu, vo svete celebrít, športu, ale ako rozumieme znameniam doby? Sledujeme úsilie o falošnú jednotu bez evanjelia trojanjelsk ...
13.10.2015

720 387

Zbory Košice
0:56:54
Bdejte a modlite sa - Troy Smith
Aká kríza (prírodná katastrofa) nedávno zasiahla niektorú časť sveta? Posledná kríza zasiahne celú zem. Podobne ako pri prírodnej katastrofe, nie každý túto krízu prežije. Aké sú vaše prvé myšlienky v nebezpečnej situácii? Od koho, alebo od čoho očakávate pomoc? Od priateľky, manžela, rodiny, vrhnete sa na prácu, idete na nákupy...?
Biblické texty o príprave na ...
13.10.2015

676 218

Zbory Košice
1:22:22
Dar proroctva v dobe vzniku adventného hnutia - Thomas Eißner
dar proroctva a jeho prejavy; história adventného hnutia; o Ellen Gould White;
6. prednáška zo série prednášok "Ellen G. Whiteová a jej kritici"

Zaujímavé príbehy a životopisné údaje zo života Ellen Whiteovej od obdobia veľkého sklamania. Adventné hnutie od veľkého sklamania a následný vývoj. Osobnosti, ktoré najviac ovplyvnili toto hnutie. James White a jeho zoznámenie sa s Ellen. Prejavy vidiaceho počas videnia, zdokumentované príbehy vtedajš ...
1.10.2015

524 122

BibleTV
0:58:54
Videnie o druhom príchode - Ferdinand Varga
Duhý príchod J. Krista a jeho znamenia;
1) Časové údaje v Božom pláne majú zmysel. Koľko je "jeden deň u Boha" na Zemi?
2) Na základe čoho sa dostal Eliáš a Mojžiš do neba? Prečo práve ich poslal Otec na posilnenie Krista pred Jeho smrťou? Čo to znamená pre nás dnes?
3.) Po čom cirkev najviac túži práve v čase, keď Spasiteľ bojuje za jej záchranu? Aké aktivity Božieho ľudu sú zjavené v Božom slov ...
1.10.2015

932 239

3AN
Sobotná škola - Jeremiáš - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
30.9.2015

2116 2616
3

3AN
0:52:30
Doba konca a príprava - Karel Strouhal
povaha a charakter;
Kto nám povie ako sa pripraviť na dobu konca a stretnutie s Ježišom? Mali by sme sa touto otázkou zaoberať?
"Tí, ktorí žijú na zemi, ... ich odev musí byť bez poškvrny. Ich povaha musí byť očistená od hriechu... ľud Boží na zemi musí vykonať zvláštne dielo očistenia, odloženia hriechu. Keď sa tak stane, budú nasledovníci pripravení na Kristov príchod." GC425 Aké j ...
16.9.2015

1119 322
3

3AN
1:14:00
Môj životný príbeh - aktualizovaná verzia - Prof. Dr. Walter Veith
životné skúsenosti;
Osobná životná skúsenosť Waltera Veitha. Ako sa z ateistického evolucionistu stal kreacionista. Profesor Veith učil evolúciu na univerzite veľa rokov. Dôkladným štúdiom, ku ktorému ho za zvláštnych okolností vyprovokoval jeden stolársky majster však dospel k poznaniu, že evolučná teória neobstojí zoči-voči faktom. Poznal, že existuje Boh, ktorý mocne zasahuje aj v jeho ...
15.9.2015

898 297

3AN
0:45:43
Čas treba správne využiť - Ferdinand Varga
Čas je vážna veličina nášho života. Ako využiť správne čas do druhého príchodu Pána Ježiša? Ešte málo, máličko... Najdôležitejšie veci, ktoré by sme ešte mali stihnúť pred Ježišovým príchodom:
Získať väčšie duchovné poznanie, potreba Ducha Svätého. Zvedavosť, vážne otázky...

Kázanie odznelo v piatok večer 14.8.2015 v modlitebni zboru Košice 1.
15.9.2015

835 245

Zbory Košice
1:11:26
Majster Ján Hus 2015 - Bohoslužba bez hraníc
dejiny reformácie;
Kto bol Ján Hus? V akých oblastiach pôsobil? Črty jeho osobnosti, jeho zabúdaní spolupracovníci. Črty a problémy jeho doby, politická a náboženská situácia Čiech. Základné princípy reformácie. Ako sa s husitským učením vysporiadal Martin Luther? Jeho vyjadrenia o Husovi a jeho učení.

BOHOSLUŽBA „BEZ HRANIC“ - duchovné zamyslenie nad významom osoby Majstra Jána Hu ...
11.9.2015

729 970

3AN
0:09:28
Pápežova výzva k sväteniu nedele - Doug Batchelor
udalosti doby konca;
Pastor Doug Batchelor skúma nedávny pápežov prejav, ktorý odvysielalo Rádio Vatikán 12. augusta 2015. Vo svetle blížiacej sa návštevy Spojených štátov, hlava katolíckej cirkvi propaguje tému rodiny, ktorá zahŕňa dôraz na svätenie nedele. Je možné, že ide o ďalší krok v napĺňaní proroctiev na posledné dni?
Pri pohľade na prorockú panorámu vidíme jasnejšie zname ...
10.9.2015

1213 225

3AN
1:11:41
Začiatky pôsobenia Ellen Whiteovej - Thomas Eißner
dar proroctva a jeho prejavy; história adventného hnutia; o Ellen Gould White;
5. prednáška zo série prednášok "Ellen G. Whiteová a jej kritici".

Komentáre svetských autorov na tému literárnej tvorby Ellen Whiteovej v oblasti zdravia, výživy a kresťanstva. Biografický pohľad na jej širšiu rodinu. Rané skúsenosti Ellen - nehoda v detstve, skúsenosť duchovného prebudenia v skorej mladosti. Popis adventného hnutia okolo roku 1844 z pohľadu života Wh ...
10.9.2015

428 224

BibleTV
0:26:17
Nebezpečenstvá zriedeného evanjelia - Doug Batchelor
reformácia a prebudenie;
Dostávate plnohodnotné alebo zriedené evanjelium? Zriedený - oslabený duchovný liek. Falošný pocit istoty. Ilúzia spasenia. K čomu vedie zľahčovanie podmienok prijatia do cirkvi? Priame posolstvo. Posolstvo Jána Krstiteľa: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Definícia pokánia. Krst pokánia. Pokánie predchádza prijatie Ducha Svätého. Čo je skutočné ...
3.9.2015

1094 276

3AN
1:19:47
Neuveriteľná pravda o mlieku - Walter Veith
veda; zdravý životný štýl;
Mnohí z nás si nevedia predstaviť život bez mlieka. Aké dobré je mlieko v skutočnosti? Na čom stojí marketingová podpora mliečnych výrobkov? Intolerancia na laktózu vo svete. Mlieko a vápnik. Zoxidovaný cholesterol. Problematická galaktóza a kazeín. Aký je vzťah medzi konzumáciou mlieka a cukrovkou, sklerózou multiplex, reumatickou artritídou, osteoporózou, rakovinou vaječ ...
2.9.2015

1730 442
3

3AN
1:06:19
Dar proroctva v dobe konca (po roku 1798) - Thomas Eißner
dar proroctva a jeho prejavy;
4. prednáška zo série prednášok "Ellen G. Whiteová a jej kritici".

O dare proroctva v dobe konca (po roku 1798). Poznáte ďalších prorokov z tejto doby okrem Ellen Whiteovej? Poznáte ich životopisy?
Prehľad biblických textov o dare proroctva v poapoštolskej dobe. Opakovanie kritérií pravého proroka. Podrobnejší výklad termínu "svedectvo Ježiša Krista" na základe ďal ...
30.8.2015

447 187

BibleTV
0:58:00
Ako Pán Boh vedie Amazing Discoveries - Stan Sedlbauer & Wenzel Goubej
misijné skúsenosti;
Povzbudivé rozprávanie o začiatkoch pôsobenia Waltera Veitha a o vzniku misijnej spoločnosti Amazing Discoveries (úžasné objavy).

Stan Sedlbauer a Wenzel Goubej sú vedúcimi pobočiek Amazing Discoveries v Nemecku a Kanade, vykresľujú príbeh od začiatku, keď vznikli prvé nápady až po dnešné pôsobenie v celom svete.
30.8.2015

446 147

3AN
Návrat do budúcnosti: Zbory vedené laikmi - David Klinedinst
reformácia a prebudenie;
"Ako to, že zo zámorských združení počujeme o zakladaní stoviek nových zborov a spoločenstiev každý rok? Prečo sa to deje v iných častiach sveta, ale nie natoľko v Severnej Amerike? ... Čo musíme urobiť na podporu oživenia a reformácie v Severnej Amerike?"

"Ako je to možné? Oni vidia pastora raz za štvrť roka, a napriek tomu rastú? Tieto zbory sú v podstate vedené mie ...
18.8.2015

843 91

3AN
0:08:37
Čo máte urobiť, urobte rýchlo - David Gates
udalosti doby konca;
Informácie o aktuálnom dianí vo finančnom svete. Symptómy poklesu obvyklých hodnôt.
Drastické opatrenia, ktoré mnohých zasiahnu negatívne. Kontrola finančných tokov? Zánik hotovosti? Týka sa to aj nás? Ako máme reagovať? Čas robiť správne rozhodnutia.

David Gates je riaditeľom organizácie Gospel Ministry International (GMI) http://www.gospelministry.org/, ktorá prevád ...
2.8.2015

1707 323
1

3AN
0:27:21
Pápežská encyklika a znamenie šelmy - Steve Wohlberg, Tim Saxton
udalosti doby konca;
Pápežská encyklika o zmene klímy. Je zmena klímy hrozbou pre svetovú bezpečnosť? Rozdelenie spoločnosti – aké sú veľké ciele, na ktoré sa má svet sústrediť?
Biblická sobota. 7-ročný cyklus, jubilejný rok.
Pápež predstavuje nedeľu ako prvok, ktorý môže uzdraviť naše vzťahy.
Dve šelmy zo Zjavenia 13 a ich agenda. Veľký spor vekov vrcholí pred našimi očami.
24.7.2015

1610 364

3AN
0:09:18
Deň, keď bol upálený Ján Hus
dejiny reformácie;
Dnes je to presne 600 rokov odo dňa, ked bol v Kostnici upálený upálený majster Jan Hus. Sluší sa dodať, že o rok neskôr bol na tom istom mieste upálený i jeho priateľ Jeroným Pražský.
Historické fakty, ktoré by ste určite mali vedieť...
6.7.2015

839 207

3AN
Sobotná škola - Misionári - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
28.6.2015

1995 2510
3

3AN

1. z 6 strán (270 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek TýždenníkChcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK24 8360 5207 0042 0112 1149
BIC(SWIFT): BREXSKBX.


Odporúčame:
Veľký spor vekov

OBJEDNAŤ ZADARMO

knihu, ktorá obsahuje príbeh minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Dozviete sa prečo je toľko cirkvi, prečo reformátori bojovali za očistenie cirkvi i biblický pohľad na záver dejín.
Sobotná škola - Vzbura a vykúpenie
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie zn ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia z ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk