Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
posvätenie v praxi 61
> povaha a charakter 44
> sobota 11
> duch a telo 1
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

1:11:53
Zjavenie 18 a kráľovná sveta - Hal Mayer
Ako ďaleko sme od vytvorenia globálnej ríše a celosvetového náboženstva? Sledujte konkrétne kroky Vatikánu v snahe etablovať sa ako “kráľovná sveta”. Úloha ekumenického hnutia v tomto procese. Dohoda s pravoslávnou cirkvou v kontexte hrozby Islamského štátu. Kazatelia protestantských mega-zborov a ich spolupráca s Rímom. Ako súvisia klimatické zmeny so svätením nedele ...
14.3.2017

570 138

3AN
0:51:00
Balámove učenie - Karel Poloch
Kázanie o tragédii na vrchu Peor. Prečo Moabitov, potomkov Lóta, Boh považoval za pohanov? Čo má spoločné veriaci s neveriacim? 2Kor 6,14. Synkretizmus (spájanie pravého a falošného náboženstva) v Balámovom príbehu. Ako je to s novodobým Babylonom a ako je to v našich radoch? Tiež máme túžbu presvedčiť Boha o svojej pravde prinášaním obetí?

Kto bol zodpovedný za tra ...
14.3.2017

309 77

3AN
1:27:10
Nebezpečné nástrahy kompromisu - Mark Finley
Je možný život bez kompromisov? Je možné zachovať si morálnu integritu aj pod tlakom? Pohľad na život proroka Daniela - príklad nerozdeleného srdca, nekompromisnej viery. Aké ovocie v živote prináša vytrvalá vernosť a oddanosť Bohu? Je náš súkromný život iný ako naše správanie na verejnosti? Formálne ritualistické kresťanstvo nikdy nezíska svet pre Krista. Aké sú n ...
22.2.2017

776 210

3AN
11 hodín
Dilema rozptýlenia - všetkých 10 dielov - Christian Berdahl
moderná hudba;
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj playlist s kritériami, ktoré predstavuje Christian Berdahl na základe Biblie, Ducha proroctva, vedy a predstaviteľov hudobného priemyslu.

Pohľad na históriu hudby od renesancie dodnes, citáty odborníkov z oblasti medicíny, neurológie, ale ...
15.2.2017

865 748

LCTV.cz
91 hodín
Audio Biblia - Prof. Jozef Roháček
Biblia načítaná podľa prekladu Prof. Jozefa Roháčka.
Obsahuje: Starý i Nový zákon. 39 + 27 kníh.
Celkový čas záznamu cca 91 hodín. Formát záznamu: mp3

Čítajú: Peter Lejko, Miroslav Kolbašský, Ján Kovalčin, Silvia Donová, Peter Vilhan, Juraj Zetyák, Peter Sasák, Jozef Úradník a Erika Orgován Molnárová.

Záznam je chránený heslom.
Audio Biblia je určená hlavne p ...
13.2.2017

572 702

3AN
Ježiš a manželstvo - Radomír Jonczy
manželstvo a partnerské vzťahy;
Článok podáva Ježišov postoj k rozvodom a opätovným sobášom. Venuje sa pravdepodobnej neskoršej vsuvke: "ak len nie pre smilstvo", na základe vtedajšieho chápania tohto problému liberálnou školou rabína Hillela a konzervatívnou školou rabína Šammaja.

Článok je súčasťou prednášok modlitebného Týždňa kresťanského domova 2017.
Radomír Jonczy je vedúci oddelenia Kr ...
5.2.2017

364 42
8

3AN
1:00:00
Rozhovor s prof. Dr. Walterem Veithem - Walter Veith
Sledujte zaujímavý rozhovor s prof. Dr. Walterom Veithom, ktorý bol natočený počas prednáškového cyklu v Brne v roku 2016. Otázky sa dotkli rôznych tém: Aktuálny stav Božieho ľudu, aktuálne nábožensko-politické udalosti vo svete, význam zdravotného posolstva, pohľad na nenaplnené proroctvá, ako vyzerá jeho osobná príprava na prednášky, ako je to s jeho kazateľským po ...
1.2.2017

718 254
1

Amazing Discoveries
3:11:26
Čo sa chystá v roku 2017 - Walter Veith
Aké udalosti sa chystajú v náboženskom svete v roku 2017? Sledujte ako sa biblické proroctvá napĺňajú pred našimi očami. V tejto prednáške sa pozrieme na spoločné kroky katolicizmu a protestantizmu v snahe o dosiahnutie konečnej jednoty a pochovanie rozdielov z minulosti. Veľké jubileum.
Prednáška bola natočená vo Frýdku-Místku v roku 2016.

Walter Veith je rečníkom spolo ...
1.2.2017

838 295

Amazing Discoveries
0:44:20
Čaká nas povýšenie - Karel Strouhal
povaha a charakter;
Aká budúcnosť, aké postavenie čaká vykúpenych, tých, ktorí sa snažia podobať Ježišovi Kristovi? Sláva a česť, ktorú chce dať človeku zachraňujúca láska Ježiša Krista.
Kázanie na tému farizeus a publikan (COL 163). Každého účastnika bohoslužby možno zaradiť do jednej z týchto dvoch skupín. Kam patríme my? Sledujme vonkajšie správanie, slová i pohnútky; príkl ...
25.1.2017

437 96

3AN
1:03:14
ABC pre štúdium Biblie - Christopher Kramp
Spoznajte základné zásady a metódy pre štúdium Biblie. Porovnávanie písma s písmom. Princíp prvého výskytu. Princíp pôvodnej perspektívy, atď. Príklady. Ciele štúdia Biblie. Ako vytvoriť teóriu, ktorá obstojí pred všetkými námietkami?
Tajomstvá knihy Genesis.

Christopher Kramp je evanjelista a prezident adventistickej TV spoločnosti Joel Media Ministry. Je absolventom ...
12.1.2017

599 140

3AN
Sobotná škola - Svätý Duch a duchovnosť - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
4.1.2017

1675 2069

3AN
0:50:24
Povolaní, vyvolení, ale neverní - Taj Pacleb
Spĺňame popis tých, ktorí sú na víťaznej strane s Barákom? Alebo sme neverní v našom poslaní, poverení a posolstve? Pravá viera je založená na Božom slove, nie na zázrakoch. Znamenie proroka Jonáša. Taršíš versus Ninive. Posolstvo o súde. Okúste a vidzte že Hospodin je dobrý.

Evanjelista Taj Pacleb je riaditeľom / rečníkom spoločnosti Revelation of Hope Ministries. ...
29.12.2016

811 216

3AN
0:30:47
Božie hranice - Vítězslav Kolář
milovanie sveta; zákon & láska;
Hranice nás obmedzujú alebo chránia? Pr 23,10. V ktorých biblických príbehoch sa stretávame s hranicami? Akých oblastí života sa týkajú Božie hranice? Stieranie hraníc medzi ľudom Božím a svetom. Dva podvody satana, jeden pre svet a jeden pre veriacich.
"Keď tí, kto sa spolčujú so svetom, navrhujú, aby sme nadviazali vzťahy s tými, kto vždy boli Božími nepriateľmi, mal ...
29.12.2016

606 153
1

3AN
0:29:56
Skryté poklady - Milan Moskala
životné skúsenosti; misijné skúsenosti;
Sledujte Milanov osobný príbeh a dozviete sa o jeho pôsobení v Bangladéši, kde zažil veľmi silné skúsenosti - s Bohom i s ľuďmi.
Už od mladosti sa chcel stať misionárom. Nikdy by ho však nenapadlo, že ho Boh pošle do zeme, ktorá je v toľkých smeroch odlišná od jeho vlasti.

Milan Moskala je zdravotný misionár / evanjelista z Českého Těšína.
Dokument vyrobila spoločn ...
29.12.2016

447 80

3AN
1:15:53
Spravodlivosť skrze vieru v pravosti - 1. časť - Prof. Dr. Walter Veith
ospravedlnenie skrze vieru;
Pohľad na jednu z najzákladnejších biblických náuk vo svetle trojanjelskeho posolstva. Pravá a falošná spravodlivosť.
Čo všetko zahŕňa posolstvo tretieho anjela? Zdravotná reforma. Duch proroctva. Vzťah medzi zákonom a milosťou. Adventistický výklad. Čo skutočne znamená spravodlivosť skrze vieru? V čom sa líši katolícky a protestantský pohľad na túto otázku?
Predn ...
21.12.2016

944 211

Amazing Discoveries
0:34:09
Boh je dlžný - Randy Skeete
Boh je vlastníkom všetkého. V čom teda spočíva jeho dlh? Čím sa líši Božie zmýšľanie od nášho? Božia ochotná štedrosť dôvodom pre našu vďačnú službu. Aká je podmienka pre prijatie Božieho požehnania? Ježiš - Alfa a Omega všetkého. Stvoriteľská, udržujúca a premieňajúca moc Božieho Slova. Posvätenie skrze pravdu.

Randy Skeete pochádza z Barbadosu. V súča ...
9.12.2016

693 227

3AN
1:26:59
Charizmatické hnutie - všeobecne - Olaf Schröer
charizmatické hnutie;
Autor prednášky nás prevedie stručnou históriou charizmatického hnutia v 6-tich vlnách, poukáže na jednotlivé prvky, „metódy“ či druh hudby. Širia sa charizmatické prvky aj v Cirkvi ASD? Čo je falošné vyliatie Ducha svätého?
Čo hovoria biblické proroctvá o tomto hnutí? Ako s ním súvisí šelma, falošný prorok a drak v knihe Zjavenia? Ako sa naplňujú tieto pro ...
9.12.2016

591 154

BibleTV
1:43:00
Zrušili tvoj zákon - 1.časť - Walter Veith
Sledujte ako boli jednotlivé prikázania Božieho desatora napadnuté, zmenené a zrušené. Prevracanie Božieho poriadku v modernej spoločnosti. Biblické ustanovenia sa vytrácajú z ústav jednotlivých štátov a medzinárodných zákonov. Spoznajte nové fašistické zákony založené na "ľudských právach" a rímskokatolícky "prirodzený zákon" propagovaný OSN a pápežom ako odpove ...
17.11.2016

1238 371
2

Amazing Discoveries
Poučenie plynúce z rozkolu v cirkvi - Samuele Bacchiocchi
Skoro zo dňa na deň, v roku 1995, Svetová Cirkev Božia (Worldwide Church of God) stratila polovicu svojich členov. Prečo? Čo sa nozaj stalo? Skoro kompletná sebadeštrukcia cirkvi, ktorá mala s nami mnoho spoločných náuk, nás núti zamyslieť sa nad otázkou: „Môže sa to isté stať i nám?“

Vydané v GLOS ADVENTU X/1996; str.8-10; Podľa publikovaného článku profesora Samue ...
16.11.2016

782 96
5

3AN
1:07:05
Očistenie cirkvi a zdravotné dielo - Dr. John Scharffenberg, MD
povaha a charakter; zdravý životný štýl;
Sú rady Ducha proroctva v súlade s radami Biblie? Nestačí nám len Biblia? Veľkosť proroka. Mojžiš, Ján Krstiteľ, Ellen Whiteová.
Začiatok cesty spasenia a aplikovanie pravidiel. "Povoľovanie chuti - najväčšia prekážka pre mentálny rozvoj a posvätenie."
"Práca, ktorá predchádza záverečné scény dejín." "Naše stravovacie návyky a pitný režim ukazujú, či sme zo svet ...
16.11.2016

484 135

3AN
Pravda o Halloweene - Alfred J. Palla
V dávnych dobách takmer všetky kultúry slávili na konci októbra alebo začiatkom novembra Deň mŕtvych. Je to spôsob ako si prví ľudia pripomínali Noachovu potopu, ktorá pochovala svet koncom októbra alebo začiatkom novembra? Je Halloween pozostatkom tohto dňa? Aký je pôvod jeho okultnej symboliky? Mali by sme dovoliť našim deťom, aby sa obliekali ako čarodejnice, duchovia a k ...
3.11.2016

876 85
1

3AN
1:36:32
Svätyňa - Boží príbytok - Clayton Leinneweber
svätyňa; ospravedlnenie skrze vieru;
Pozývame vás na exkurziu do starozákonnej svätyne. Aký je historický a prorocký význam svätyňovej služby? Čo symbolizujú jednotlivé predmety, ich usporiadanie, obrady a úkony? Na čo poukazovali starozákonné sviatky? Vžite sa do pozície vyznávajúceho hriešnika od vstupnej brány až po očistenie svätyne. Ako tento proces prebieha v skutočnosti dnes? Svätyňa nášho srdca ...
20.10.2016

1528 524
1

3AN
1:17:53
Negatívne emócie - Neil Nedley
povaha a charakter;
Zatrpknutosť, hnev, nepriateľstvo a vplyv týchto emócií na telesné, duševné a duchovné zdravie. Ako sa vysporiadame s krivdami minulosti? Rôzne druhy zranenia. Pohľad na niekoľko odborných štúdií, doplnený výrokmi Písma a Ducha prorockého. Saul, Nabuchodonozor a ich duševné problémy. Pochvala a pýcha. Pravé a nepravé odpustenie, zmierenie.

Neil Nedley, M.D. je praktiz ...
7.10.2016

1345 346
2

3AN
Sobáše s neveriacimi - Ellen G. Whiteová
manželstvo a partnerské vzťahy;
Aký je biblický pohľad na sobáše s neveriacimi (inak veriacimi) partnermi? Aký vplyv majú zmiešané manželstvá na osobné šťastie, vieru, a náboženskú skúsenosť/činnosť veriaceho? Ako pôsobia na druhých? Biblické príklady z histórie.
Výber zo spisov Ellen Whiteovej.

"... dověděla jsem se, že se zamýšlíš provdat za muže, který není tvé víry... V křesťanství ...
5.10.2016

1071
2

3AN
O rozvodoch
manželstvo a partnerské vzťahy;
Pohľad na nerozlučnosť manželstva. Čo môže zrušiť prísahu uzavretú pri uzatvorení manželstva? Ktoré Mojžišove nariadenie Ježiš zrušil? Tvrdosť srdca. K čomu "oprávňuje" zožierajúca vášeň tela? Čo znamenajú slová: "okrem príčiny smilstva"? Aké práva má nevinne opustená strana?
29.9.2016

388
16

3AN
Sobotná škola - Kniha Jób - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
25.9.2016

2475 2444
3

3AN
0:58:13
Koniec doby milosti - David Shin
udalosti doby konca; zapečaťovanie;
Definícia doby milosti. Probačná doba z pohľadu života jednotlivých ľudí a tiež z celkového pohľadu vo svetle svätyňovej služby. Kto zatvrdzuje ľudské srdcia? Boh? Alebo si ich ľudia zatvrdzujú sami? Množstvo dostupného svetla - urýchľovač v dozrievaní charakteru. Princíp: Meníme sa na to, na čo hľadíme. Hlásanie evanjelia všetkým národom ako podmienka ukončenia d ...
8.9.2016

1459 349
2

3AN
0:02:29
Ježiš je spása - Fountainview Academy
Pieseň o záchrane - spáse, ktorú ponúka Ježiš Kristus.
Pieseň víťazstva.

Fountainview Academy. Seventh Day Adventist Church in Canada.
Natočené v Prahe.
8.7.2016

1417 180
2

Hudba
Sobotná škola - Úloha cirkvi v spoločnosti - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
29.6.2016

1944 2069

3AN
0:51:53
Ježišove apokalyptické kázanie - Dr. János Reisinger
Duhý príchod J. Krista a jeho znamenia;
Ježiš u Matúša 24 rozdelil záver dejín na štyri etapy: Kríza vo svete, kríza v cirkvi (triebenie), svetová evanjelizácia a posledné rany. Kde sa nachádzame dnes? 4 podobenstvá popisujúce krízu v cirkvi. Aké sú naše povinnosti a o čo sa máme usilovať podľa nich? Kto su tí, ktorí "to tak milujú"? (Jer 5:31) Objavte ďalšie detaily najznámejších kapitol v Biblii...

Dr. ...
23.5.2016

1801 541

3AN
0:39:35
Reformácia pod Andami - Marek Riečan
dejiny - stredovek a novovek; dejiny reformácie;
Rečník nás sprevádza dejinami Inkskej ríše (od r. 1200 n. l.) a predstavuje významného vládcu a reformátora Inkov, Pachacutiho v čase, kedy sa v Európe rodila reformácia.

Počas svojej vlády (1438-1471) Pachacuti uskutočnil významné reformy (úprava práva, reforma kalendára, rozsiahla prestavba mesta Cuza a napokon reforma náboženstva). V súvislosti s nábožensk ...
22.5.2016

838 262

Zbory Košice
0:54:14
Kýros - osloboditeľ z Perzie - Marek Riečan
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Rečník nás sprevádza návštevou bývalej Perzskej ríše, v súčasnej Iránskej náhornej plošine, kde nám predstavuje kráľa Kýrosa II., (nazývaného aj Kýros Veľký) ako veľkého osloboditeľa, ktorý sa stal nielen vzorom pre svoju krajinu, ale pre Perzskú ríšu urobil veľa dobrého.
Životopis kráľa Kýrosa u proroka Izaiáša napísaný 50 rokov dopredu. Nástup na trón, ...
22.5.2016

635 227

Zbory Košice
1:12:49
Nebúkadnesar - pýcha a pád - Marek Riečan
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Pútavý príbeh o historickej postave kráľa Nebúkadnesara II. (Nabuchodonozora). Tento vládca je predstavený ako slávny a úspešný dobyvateľ v kontexte biblických proroctiev a historických kroník. Vybudoval jedno z najslávnejších impérií v histórii ľudstva. Prednáška nás sprevádza po jeho ceste od slávy a pýchy k pádu a pokore. Sedem rokov pádu Nebúkadnesara v kn ...
22.5.2016

708 291

Zbory Košice
1:19:25
Spor Emerging Church - Steve Wohlberg
Historický pohľad na krízové situácie týkajúce sa učenia v cirkvi (1888, 1905). ... Rastúci vplyv emerging church v adventistických zboroch, na vyšších odborných školách a univerzitách. Dr. Jon Dybdahl a jeho kniha "Hlad". Varovanie inštitútu BRI. Súvisiace zdroje. Mystické, panteistické, špiritistické prvky.
Prednáška odznela v rámci seminára "Omega Emerging".

St ...
22.5.2016

1234 395
1

3AN
0:48:52
Čo je hriech - Dennis Priebe
ospravedlnenie skrze vieru;
Dve definície hriechu. Je hriech súčasťou ľudskej prirodzenosti alebo je to naša voľba? Aké sú následky Adamovho pádu na ľudstvo? Rozdiel medzi zlom a vinou. Hriech a poznanie. Ako funguje pokušenie? Kedy je nečistá myšlienka hriechom? Zodpovednosť za hriech. Pravé evanjelium. Ježiš Kristus - náš Spasiteľ a Brat.

Dennis Priebe je kazateľ, učiteľ a evanjelista. V minulo ...
27.4.2016

1546 456
6

3AN
1:00:49
Najväčšie spiknutie všetkých dôb pred nami - Tomáš Chmel
výklad proroctiev;
Rozoznávame prorocké obrazy v súčasnom dianí v politike, náboženstve a ekonomike? Je diktátorský režim v "demokratickej" časti sveta len výplodom konšpirátorov alebo predpoveďou biblických proroctiev? Budeme mať úžitok z týchto predpovedí a napomenutí? Bude naša viera povzbudená?
Biblický pohľad na súčasný svet vo svetle symbolov zo Zj 13 (zem, útek ženy, smrteľná ...
25.4.2016

1811 496

3AN
48 strán
Nové zmeny vo vedení miestnych zborov - P. Gerard Damsteegt
reformácia a prebudenie;
Aký bol pôvodný Boží plán organizácie pre novozákonnú cirkev? Opustili sme biblický model? Aké sú úlohy a zodpovednosti kazateľov, starších, diakonov a ďalších činovníkov zboru? Čo je príčinou našej duchovnej a misijnej stagnácie? Jeruzalemská cirkev - model pre budúce zbory. Adventné hnutie. Rozmach a úpadok diela. Vznik cirkevného poriadku v roku 1932. Je možný n ...
22.4.2016

1182 445
2

3AN
0:20:34
Večný zákon lásky - záver - Werner Schumm
povaha a charakter; zákon & láska;
Dokument o desiatich Božích prikázaniach.

Hľadanie zmyslu a hĺbky prikázaní, charakterových vlastností, na ktorých stojí trvalý pokoj a večná spravodlivosť; hľadanie charakteru, ktorý napĺňa zákon skrze všetko zahrňujúcu lásku.
Boh predkladá ľuďom požehnanie alebo zlorečenie. Boh predstavuje svoju vládu a charakter skrze nebeskú svätyňu, desatoro, zľutovnicu. ...
1.4.2016

915 272

3AN
0:11:35
Večný zákon lásky - 10. prikázanie - Werner Schumm
povaha a charakter; zákon & láska;
Dokument o desiatich Božích prikázaniach.

Hľadanie zmyslu a hĺbky 10. prikázania. Posledné prikázanie je predstavené ako prikázanie spokojnosti. Toto prestúpenie sa objavuje hlavne vo vnútri človeka a pre ostatných je často neviditeľné: Po čom alebo po kom človek práve žiadostivo zatúžil? Ako súvisí žiadostivosť s ostatnými prikázaniami? Spokojnosť s tým, čo má ...
1.4.2016

710 207

3AN
0:13:38
Večný zákon lásky - 8. a 9. prikázanie - Werner Schumm
povaha a charakter; zákon & láska;
Dokument o desiatich Božích prikázaniach.

Hľadanie zmyslu a hĺbky 8. a 9. prikázania. Obidve prikázania sú často prestupované súčasne. V tretej knihe Mojžišovej nachádzame preto nasledujúci verš: „Nekradnite a neklamte ani neluhajte nikto svojmu blížnemu.“ Kto kradne a je pri tom prichytený, bežne hľadá výhovorku, aby nemusel povedať pravdu, alebo sa snaží svoj ...
1.4.2016

678 230

3AN
0:12:21
Večný zákon lásky - 7. prikázanie - Werner Schumm
povaha a charakter; zákon & láska;
Dokument o desiatich Božích prikázaniach.

Hľadanie zmyslu a hĺbky 7. prikázania. V siedmom prikázaní ide o cudnosť - sexuálnu čistotu. Ako je možné žiť podľa tohto prikázania v spoločnosti, ktorá túži po pobavení? V médiách sú ľudia sexuálne zvádzaní a vernosť v manželskom živote sa považuje za niečo, čo je už prekonané. Pôvodný Boží zámer a korun ...
1.4.2016

732 221

3AN
0:11:00
Večný zákon lásky - 6. prikázanie - Werner Schumm
povaha a charakter; zákon & láska;
Dokument o desiatich Božích prikázaniach.

Hľadanie zmyslu a hĺbky 6. prikázania, ktoré znie: Nezabiješ! Svetská justícia rozlišuje niekoľko stupňov závažnosti usmrtenia. Toto prikázanie však ide svojim významom ešte ďalej, vyžaduje milosrdenstvo. Túto požiadavku nám objasňujú Ježišove podobenstvá o márnotratnom synovi a milosrdnom samaritánovi. Akým spôsobom je ...
1.4.2016

654 184

3AN
0:12:00
Večný zákon lásky - 5. prikázanie - Werner Schumm
povaha a charakter; zákon & láska;
Dokument o desiatich Božích prikázaniach.

Hľadanie zmyslu a hĺbky 5. prikázania. Kľúčovým výrazom je tu slovo pokora. Pokora vlastne znamená mať odvahu ku službe, mať postoj služobníka k druhým. V piatom prikázaní je nám predstavený model počestnej rodiny, rodiny v ktorej každý zaujal jemu pridelené čestné miesto. Platí toto prikázanie aj keď samotní rodičia u ...
1.4.2016

750 239

3AN
Sobotná škola - Evanjelium podľa Matúša - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
30.3.2016

2070 2859
2

3AN
0:55:55
Hlad po Božom Slove - Ferdinand Varga
Kázanie na tému Amos 8:11-12. Je možné, aby ľud Boží trpel hladom po Božom Slove v dobe internetu a masmédií podobne ako v stredoveku? Môžeme trpieť dnes "podvýživou" - nechápaním Slova Božieho? Ktorým častiam Písma sa vyhýbame? Tri príčiny "podvýživy": Nechceme počuť o podmienkach zasľúbení; choroba - tučné srdce; chceme byť zachránení s hriechmi. Môžeme? Ak ...
25.3.2016

1286 315

3AN
1:20:30
Ako prežiť prichádzajúcu búrku - Doug Batchelor
Máme sa báť budúcnosti? Ako reagujeme na búrky v našom živote? Ako sa pripravíme na veľkú búrku, ktorá sa blíži na svet? Ježiš – jediná pomoc v problémoch a skúškach. Ako funguje viera? Chodenie po vode. Božia záchrana a aktivita človeka. Ako je možné žiť zbožným Kristovským životom? Najkratšia modlitba v Biblii. Zázraky. Božia bázeň.
Natočené v Austrálii. ...
22.3.2016

1517 473

3AN
0:01:46
Celou cestou ma vedie môj Spasiteľ - Christian Berdahl
Povzbudivá pieseň o Ježišovom vedení v živote človeka.

Christian Berdahl je medzinárodný spevák a rečník, a prezident Shepherds Call Ministry. http://www.shepcall.com/. Vo svojej práci sa zameriava hlavne na hudbu a jej pozitívne i negatívne vplyvy.
25.2.2016

1641 261
3

Hudba
1:49:39
Odstúpte od ich stánov - Walter Veith
Prečo mali Izraeliti odstúpiť od príbytkov Kóracha, Dátana a Abírama? Prijímame Božie prorocké vedenie alebo požadujeme nový smer? Boží vyvolený ľud - zvláštne vlastníctvo. Majú adventisti výnimočné posolstvo, alebo si osvojujú svetské náuky a praktiky? Odpadnutie Alfa, odpadnutie Omega. Panteizmus a panenteizmus v dielach protestantských i adventistických teológov. Od ...
18.2.2016

2500 659
5

Amazing Discoveries
0:16:32
Jan Hus - Dedičstvo pravdy - Pavel Muk, John Bradshaw
dejiny reformácie;
Krátke zamyslenie nad životom a dielom Majstra Jana Husa spestrené živými koncertmi speváckeho zboru Fountain View Academy v Prahe.
V roku 2015 uplynulo 600 rokov od upálenia tohto významného českého reformátora. Avšak dielo reformácie nekončí. Ako môžeme byť jeho súčasťou?

Křesťanská internetová televize www.lctv.cz
17.2.2016

987 280

3AN
1:43:23
Opravovanie trhlín - Walter Veith
ospravedlnenie skrze vieru;
Pravé a falošné poňatie ospravedlnenia a spasenia. Zákon a milosť. Sme legalisti, ak dodržiavame Božie prikázania? Pripočítaná a udelená spravodlivosť. Vyšetrujúci súd. Pravé a falošné kresťanstvo. Pravé a falošné evanjelium. Náuky evangelikálneho a letničného sveta. Univerzalizmus. Učenie o predurčení. Raz spasený – navždy spasený. Preterizmus a futurizmus. Dis ...
9.2.2016

1728 476
2

Amazing Discoveries

1. z 7 strán (320 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek TýždenníkChcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK24 8360 5207 0042 0112 1149
BIC(SWIFT): BREXSKBX.


Odporúčame:
Sobotná škola - Svätý Duch a duchovnosť
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie zn ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk