Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
posvätenie v praxi 61
> povaha a charakter 44
> sobota 11
> duch a telo 1
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
> vedúci a pastieri
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

1:26:30
Jedlo na (za)myslenie - Walter Veith
zdravý životný štýl;
Ktoré potraviny ovlyvňujú našu mozgovú činnosť? Príčiny najrozšírenejších chorôb. Bielkovinová hrozba. Nebezpečný beta-karotén.
Uhľohydráty - palivo pre mozog. Fytochemikálie v potravinách. Prísun kyslíka do mozgu. Tri aminokyseliny, ktoré dráždia naše neuróny. Excito-toxíny. Čo spôsobuje glutamán sodný a aspartám? Dôsledky nikotínu pre ďalšie generácie.
Ča ...
14.2.2018

238 55

Amazing Discoveries
0:16:56
Malý kazateľ - Samuel Green
Reportáž televízie CNN o malom adventistickom kazateľovi z Mississippi. Môžu aj deti hlásať Božie slovo? Ako sa dá kázať bez poznámok?
Rozhovor so Samuelom Greenom a jeho matkou Joann Greenovou.

Vypočujte si detskú kázeň o Jonášovi v programe 3ABN Kids Time.
V čase nahrávania mal Samuel 6 rokov.
14.2.2018

255 42

3AN
0:30:56
Gedeonove rozhodnutia - Karel Poloch
povaha a charakter;
Úvaha o životne dôležitých duchovných rozhodnutiach. Gedeon sa rozhodoval, či zničí bálov oltár, či odmietne panovanie vo svojej krajine, alebo či vyrobí kňazský efod.

Aké sú naše rozhodnutia v období pokoja a slobody? Sme schopní rozpoznať dobré od zlého? Rozhodujeme sa na základe pocitov, na základe názoru väčšiny alebo na základe zásad? Keď prežívame ťažkos ...
29.1.2018

207 32

3AN
0:33:00
Čakaj na Božie riešenie - Gustav Valach
povaha a charakter;
Úvaha na text Písma: "Dobre je, aby dúfal človek a mlčky očakával na spasenie Hospodinovo." Pl. Jer 3:26

Kázanie zo zboru CASD vo Vojkoviciach.
29.1.2018

152 25
1

3AN
Áron, Mojžišov veľký brat - Lawrence Maxwell
synkretizmus; vedúci a pastieri;
Nový štýl bohoslužby zavedený Áronom ľud prijal, ale u Boha prijatie nezískal.
Vodcovia, ktorí si myslia, že ich nové metódy riadenia Cirkvi musia byť dobré, pretože väčšina členov společenstva ich podporuje, by si mali pripomenúť, ako Boh hodnotil Áronove jednanie.
4.1.2018

491 31
1

3AN
Sobotná škola - Správcovstvo: Motívy srdca - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
1.1.2018

979 1048

3AN
0:41:37
Nutnosť osobného úsilia v živote kresťana - Gustav Valach
povaha a charakter;
Kázanie na tému Žid 12:14. Prečo sa dnes nehovorí o úsilí a svätosti? Čomu venujeme svoje úsilie? Akým záujmom?

Nesprávne formy kresťanského úsilia, vystavovanie svojho úsilia, úsilie získať odpustenie a Luther. Modlitebné úsilie, pôsty, úsilie porozumieť Božiemu Slovu, priviesť ľudí k Spasiteľovi, úsilie o pestovanie správnych návykov, osvojovanie si ctností, po ...
22.12.2017

575

3AN
0:56:10
O štyroch semenách - Stephen Bohr
Sledujte zaujímavé detaily v podobenstve Pána Ježiša o rozsievačovi. Štyri skupiny ľudí. Do ktorej skupiny patríte? Viete sa nadchnúť pri počutí Božieho slova? Je Božie slovo zasiate hlboko vo vašom srdci? „Neudusia“ vás starosti sveta, zvod bohatstva, alebo prenasledovanie? Držíte slovo? Aké ovocie prinášate?

Stephen Bohr je riaditeľ a rečník misijnej organizácie S ...
11.12.2017

508 153

3AN
1:10:29
Priprav sa v ústrety svojmu Bohu - Dwyane Lemon
Aký je účel proroctiev? Prebúdzajú nás zo spánku? Produkujú v nás vieru a lásku? Denná hviezda v našom srdci. Čo je to evanjelizácia? Znepokojujúce pohyby v našom svete. Prírodné katastrofy. Úpadok v spoločnosti. Skazenosti v jedle, pití a manželstve. Prepojenie medzi rodinou a sobotou. Kam smeruje organizovaný útok na rodinu? Sme adventisti len podľa mena?

Dwayne Lemon j ...
30.11.2017

747 171
1

3AN
0:21:38
Maslo a mlieko nie sú zdraviu prospešné - Igor Bukovský
Maslo sa dostalo do povedomia v poslednom období najmä kvôli tomu, že výrazne zdraželo. Viete však, aké má účinky na vaše telo? Je vôbec maslo zdraviu prospešné? Známy odborník na výživu Igor Bukovský podrobil ostrej kritike nielen túto potravinu, ale aj mlieko či cukor.

"Nevidím žiadny dôvod, aby sme tvrdili, že maslo je zdraviu prospešná potravina. Ak budete jesť ma ...
4.11.2017

834

3AN
Sobotná škola - Spasenie jedine z viery - List Rimanom - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
3.10.2017

1872 2414

3AN
2:53:09
Návrat do pôvodného stavu - Dennis Priebe
ospravedlnenie skrze vieru; Kristus a posvätenie;
Bližší pohľad na dve rozdielne evanjeliá v kresťanskom svete a v adventizme. Čo je cieľom pravého evanjelia? Návrat do pôvodného stavu. Ako hriech zasiahol život na zemi a človeka? Autor sa zaoberá pojmami ako pokušenie, hriech, ospravedlnenie, posvätenie, odovzdanosť, charakterová zrelosť. Môžeme mať myseľ Kristovu? Môžeme zvíťaziť nad pokušením? Ako? Kto obháji Bo ...
21.9.2017

2134 1318
7

3AN
1:58:12
Schémy dôkazov - Exodus - Tim Mahoney
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone? Odpovede na tieto otázky hľadá režisér Tim Mahoney. Jeho pátranie je hĺbkové a jeho závery sú pre niektorých kontroverzné. Veď nové poznatky, ktoré zi ...
19.9.2017

882

3AN
1:00:31
Pastierska palica - Ronny Schreiber
životné skúsenosti;
Beda nepriateľovi usilujúcemu o ovečku, ktorá volá na svojho pastiera. Kázanie na tému "Ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista." Fil 1,6. Príklady životných skúseností z biblických dôb i moderného sveta (Hirošima a 91. žalm).

Ronny Schreiber pochádza z Hamburgu, kde bol starším veľkého evanjelického zboru. Po krste v ...
18.9.2017

751 115

Amazing Discoveries
Sobotná škola - Evanjelium v liste Galatským - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
26.6.2017

2107 2590

3AN
Ozdravné pobyty s Dr. Davidom DeRose
Významný americký odborník Dr. David DeRose príde začiatkom júla do Českej republiky. Povedie dva ozdravné pobyty v EPIcentre zdravia EDEN, zamerané na riešenie vysokého krevného tlaku prirodzeným spôsobom. Rovnako tak sa bude na individuálnej úrovni venovať pričinným faktorom civilizačných ochorení.

V túto chvíľu sú ešte volné miesta na dva ozdravné pobyty s Dr. De ...
23.6.2017

750 137

3AN
Ako blízko je Omega? - Roger W. Coon
udalosti doby konca;
Odpadnutie, to tragické odpadnutie od vzťahu viery, je také staré ako Adam a Eva, záhrada, strom, ovocie a prvý neslávne známy čin v histórii. Odpadnutie bolo vždy smutnou, ale ústrednou skutočnosťou života, ktorou sa kresťanská cirkev musela zaoberať: Ježiš mal svojho Judáša, Pavol mal svojho Démasa a Ellen Whiteová mala svojho Johna Kellogga...

Ellen Whiteová naznačila ...
10.6.2017

1873 187
4

3AN
0:47:36
Slepý od narodenia - dôležité a zaujímavé vypočúvanie - Ferdinand Varga
Je možné, aby niekto trpel bez viny? Slepý muž od narodenia, ale aj Jób, Pán Ježiš, a Pavel nemali vinu a predsa trpeli. Ich utrpenie však malo cieľ. Podobne je to s každým z nás. Trpieť môžeme, ba aj musíme často bez viny, ale nikdy nie bez cieľa. Kariéra veriaceho človeka nemôže byť slávna. Boží služobníci majú zasľúbenie, že budú terčom útoku nepriateľa. Pav ...
2.6.2017

1149 247
2

3AN
1:10:35
O islame na základe Písma Svätého - Ferdinand Varga
výklad proroctiev; dejiny - stredovek a novovek;
Utečenecká kríza, narastanie extrémizmu, hrozieb terorizmu... Ako je to v skutočnosti s islamom?

Základné údaje o pôvode, vzniku a základných vieroučných bodoch islamu. Biblická predpoveď o vzniku - padlá hviezda, kľúč, studnica priepasti, dym zatieňujúci slnko, kobylky... Ako islam ovplyvnil dejiny kresťanstva a vznik protestantizmu na pozadí islamsko-kresťanských vojen. ...
2.6.2017

1452 304
2

3AN
0:33:33
Boží hlas - Ferdinand Varga
Akými spôsobmi môže Boh komunikovať s človekom? Ľudia často počujú Boží hlas, ale nevedia, že je to Boží hlas. Boh nás môže osloviť prostredníctvom prírody, Biblie, ľudí, alebo aj cez nočné videnie. Je smutné, ak jeho hlas neberieme vážne. Ale ešte smutnejšie je, keď sa riadime svojím svedomím, nevediac, že to nie je Boží hlas. Svedomie človeka môže byť poš ...
2.6.2017

957 208

3AN
0:31:32
Veľký spor vekov - zasvätenie projektu
Zasvätenie projektu "Veľký spor vekov" ako bol prijatý generálnou konferenciou CASD v roku 2011.
Ciele projektu, použité metódy a spôsoby, prvé výsledky projektu.
Prečo práve táto kniha?
27.4.2017

1061 184

3AN
0:52:46
Karta Trump - Walter Veith
Pohľad na vývoj v politickej sfére USA vo svetle biblických proroctiev.
Hegeliánska dialektika protikladov. Dedičstvo liberalizmu. Nástup konzervatizmu. Kto je prezident Trump? Akí ľudia sú v jeho tíme? Spájanie katolíckych a evangelikálnych síl. Johnsonov dodatok. Udalosť, ktorá "zatrasie zemou". Skončí odluka cirkvi a štátu?

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing ...
25.4.2017

1828 491

3AN
0:4:16
Cez to všetko - Sandra Entermann
Prežívate obdobie skúšok, sĺz a trápenia? Máte otázky o zajtrajšku?
Ako sa môžete naučiť spoliehať na Božie slovo?
Načerpajte útechu a povzbudenie zo slov tejto piesni v sólovom podaní Sandry Entermann.

Sandra Entermann žije a pôsobí v Austrálii. V minulosti vystupovala ako hosťujúca speváčka evanjelizačných spoločností Breath of Life, Voice of Prophecy a It is Wr ...
24.4.2017

1036 168

Hudba
1:22:29
Kľúč k evanjeliu - David Shin
svätyňa;
Čo je výkladovým kľúčom pre správne pochopenie evanjelia? Ježiš - pravý baránok Boží a jeho úloha v odstránení hriechu. Prenos vlastníctva hriechu. Svätyňa ako zväčšovacie sklo pre teologické výklady. Je možné, že urobíme rovnakú chybu ako Židia pred vyše 2000 rokmi? Štyri rozdielne verzie evanjelia v adventizme. "Nádvorská" teológia vs. svätyňová teológia. E ...
21.4.2017

1076 249
4

3AN
0:26:28
Sedem zborov - obdobie reformácie - Michal Fulier
dejiny reformácie;
Posolstvo Pána Ježiša pre veriacich v dobe temného stredoveku, keď sa čas milosti pre všeobecnú cirkev kráti kvôli jej kompromisom so svetom, pohanstvom a prenasledovaniu verných. Nikolaiti, Jezábel, Balám. Pôsobením reformátorov (Valdenskí, Viklef, Husiti, Luther) sa začínajú meniť dejiny kresťanstva. Napriek krutému prenasledovaniu nastáva postup v poznaní biblických pr ...
7.4.2017

1276 197

3AN
0:46:40
Pokánie - Ferdinand Varga
povaha a charakter;
Čo je potrebné k tomu, aby človek vedel vyznať svoje hriechy? Ako sa Pán Boh vysporadúva s hriechom? Nebezpečenstvo pre tých, ktorí "stoja".

Príklad Dávida. V ktorých pokušeniach a skúškach obstál? Dávidov pád a "zakrývanie" hriechu. Horúčka hriechu a Boží zásah. Pokánie ako opak "zakrývania". Žalm 51. Odpustenie a "zaplatenie" za hriech. Ľutujeme, keď sú naše hri ...
6.4.2017

1065 208

3AN
0:04:07
Deň čo deň - Fountainview Academy
Pieseň o tom, ako nestratiť sladkú útechu viery, ako čeliť skúškam a dôverovať nebeskému Otcovi vo viere, že každý deň nám dáva to najlepšie: bolesť i potešenie, drinu i odpočinok, pokoj...

Fountainview Academy. Seventh Day Adventist Church in Canada.
30.3.2017

1280 127

Hudba
Sprisahanie pušného prachu
dejiny reformácie;
Sprisahanie pušného prachu alebo pokus o katolícky prevrat v Británii je významná kapitola dejín, ktorú si Briti dodnes pripomínajú obrovskými ohňostrojmi a symbolickým pálením postavy Guya Fawkesa. Toho prichytili kráľovi muži v pivnici pod parlamentom s rozbuškou v ruke.

Článok zo série "Reformácia kedysi a dnes".

30.3.2017

698

3AN
Sobotná škola - Pas moje ovečky - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
29.3.2017

1748 2273

3AN
1:11:53
Zjavenie 18 a kráľovná sveta - Hal Mayer
Ako ďaleko sme od vytvorenia globálnej ríše a celosvetového náboženstva? Sledujte konkrétne kroky Vatikánu v snahe etablovať sa ako “kráľovná sveta”. Úloha ekumenického hnutia v tomto procese. Dohoda s pravoslávnou cirkvou v kontexte hrozby Islamského štátu. Kazatelia protestantských mega-zborov a ich spolupráca s Rímom. Ako súvisia klimatické zmeny so svätením nedele ...
14.3.2017

1850 388

3AN
0:51:00
Balámove učenie - Karel Poloch
Kázanie o tragédii na vrchu Peor. Prečo Moabitov, potomkov Lóta, Boh považoval za pohanov? Čo má spoločné veriaci s neveriacim? 2Kor 6,14. Synkretizmus (spájanie pravého a falošného náboženstva) v Balámovom príbehu. Ako je to s novodobým Babylonom a ako je to v našich radoch? Tiež máme túžbu presvedčiť Boha o svojej pravde prinášaním obetí?

Kto bol zodpovedný za tra ...
14.3.2017

1064 231

3AN
1:27:10
Nebezpečné nástrahy kompromisu - Mark Finley
Je možný život bez kompromisov? Je možné zachovať si morálnu integritu aj pod tlakom? Pohľad na život proroka Daniela - príklad nerozdeleného srdca, nekompromisnej viery. Aké ovocie v živote prináša vytrvalá vernosť a oddanosť Bohu? Je náš súkromný život iný ako naše správanie na verejnosti? Formálne ritualistické kresťanstvo nikdy nezíska svet pre Krista. Aké sú n ...
22.2.2017

1728 472

3AN
11 hodín
Dilema rozptýlenia - všetkých 10 dielov - Christian Berdahl
moderná hudba;
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj playlist s kritériami, ktoré predstavuje Christian Berdahl na základe Biblie, Ducha proroctva, vedy a predstaviteľov hudobného priemyslu.

Pohľad na históriu hudby od renesancie dodnes, citáty odborníkov z oblasti medicíny, neurológie, ale ...
15.2.2017

1785 2176

LCTV.cz
91 hodín
Audio Biblia - Prof. Jozef Roháček
Biblia načítaná podľa prekladu Prof. Jozefa Roháčka.
Obsahuje: Starý i Nový zákon. 39 + 27 kníh.
Celkový čas záznamu cca 91 hodín. Formát záznamu: mp3

Čítajú: Peter Lejko, Miroslav Kolbašský, Ján Kovalčin, Silvia Donová, Peter Vilhan, Juraj Zetyák, Peter Sasák, Jozef Úradník a Erika Orgován Molnárová.

Záznam je chránený heslom.
Audio Biblia je určená hlavne p ...
13.2.2017

1546 1969

3AN
Ježiš a manželstvo - Radomír Jonczy
manželstvo a partnerské vzťahy;
Článok podáva Ježišov postoj k rozvodom a opätovným sobášom. Venuje sa pravdepodobnej neskoršej vsuvke: "ak len nie pre smilstvo", na základe vtedajšieho chápania tohto problému liberálnou školou rabína Hillela a konzervatívnou školou rabína Šammaja.

Článok je súčasťou prednášok modlitebného Týždňa kresťanského domova 2017.
Radomír Jonczy je vedúci oddelenia Kr ...
5.2.2017

977 81
8

3AN
1:00:00
Rozhovor s prof. Dr. Walterem Veithem - Walter Veith
Sledujte zaujímavý rozhovor s prof. Dr. Walterom Veithom, ktorý bol natočený počas prednáškového cyklu v Brne v roku 2016. Otázky sa dotkli rôznych tém: Aktuálny stav Božieho ľudu, aktuálne nábožensko-politické udalosti vo svete, význam zdravotného posolstva, pohľad na nenaplnené proroctvá, ako vyzerá jeho osobná príprava na prednášky, ako je to s jeho kazateľským po ...
1.2.2017

1353 512
1

Amazing Discoveries
3:11:26
Čo sa chystá v roku 2017 - Walter Veith
Aké udalosti sa chystajú v náboženskom svete v roku 2017? Sledujte ako sa biblické proroctvá napĺňajú pred našimi očami. V tejto prednáške sa pozrieme na spoločné kroky katolicizmu a protestantizmu v snahe o dosiahnutie konečnej jednoty a pochovanie rozdielov z minulosti. Veľké jubileum.
Prednáška bola natočená vo Frýdku-Místku v roku 2016.

Walter Veith je rečníkom spolo ...
1.2.2017

1634 662

Amazing Discoveries
0:44:20
Čaká nas povýšenie - Karel Strouhal
povaha a charakter;
Aká budúcnosť, aké postavenie čaká vykúpenych, tých, ktorí sa snažia podobať Ježišovi Kristovi? Sláva a česť, ktorú chce dať človeku zachraňujúca láska Ježiša Krista.
Kázanie na tému farizeus a publikan (COL 163). Každého účastnika bohoslužby možno zaradiť do jednej z týchto dvoch skupín. Kam patríme my? Sledujme vonkajšie správanie, slová i pohnútky; príkl ...
25.1.2017

991 219

3AN
1:03:14
ABC pre štúdium Biblie - Christopher Kramp
Spoznajte základné zásady a metódy pre štúdium Biblie. Porovnávanie písma s písmom. Princíp prvého výskytu. Princíp pôvodnej perspektívy, atď. Príklady. Ciele štúdia Biblie. Ako vytvoriť teóriu, ktorá obstojí pred všetkými námietkami?
Tajomstvá knihy Genesis.

Christopher Kramp je evanjelista a prezident adventistickej TV spoločnosti Joel Media Ministry. Je absolventom ...
12.1.2017

1120 263

3AN
Sobotná škola - Svätý Duch a duchovnosť - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
4.1.2017

2208 2742

3AN
0:50:24
Povolaní, vyvolení, ale neverní - Taj Pacleb
Spĺňame popis tých, ktorí sú na víťaznej strane s Barákom? Alebo sme neverní v našom poslaní, poverení a posolstve? Pravá viera je založená na Božom slove, nie na zázrakoch. Znamenie proroka Jonáša. Taršíš versus Ninive. Posolstvo o súde. Okúste a vidzte že Hospodin je dobrý.

Evanjelista Taj Pacleb je riaditeľom / rečníkom spoločnosti Revelation of Hope Ministries. ...
29.12.2016

1334 333

3AN
0:30:47
Božie hranice - Vítězslav Kolář
milovanie sveta; zákon & láska;
Hranice nás obmedzujú alebo chránia? Pr 23,10. V ktorých biblických príbehoch sa stretávame s hranicami? Akých oblastí života sa týkajú Božie hranice? Stieranie hraníc medzi ľudom Božím a svetom. Dva podvody satana, jeden pre svet a jeden pre veriacich.
"Keď tí, kto sa spolčujú so svetom, navrhujú, aby sme nadviazali vzťahy s tými, kto vždy boli Božími nepriateľmi, mal ...
29.12.2016

1140 275
1

3AN
0:29:56
Skryté poklady - Milan Moskala
životné skúsenosti; misijné skúsenosti;
Sledujte Milanov osobný príbeh a dozviete sa o jeho pôsobení v Bangladéši, kde zažil veľmi silné skúsenosti - s Bohom i s ľuďmi.
Už od mladosti sa chcel stať misionárom. Nikdy by ho však nenapadlo, že ho Boh pošle do zeme, ktorá je v toľkých smeroch odlišná od jeho vlasti.

Milan Moskala je zdravotný misionár / evanjelista z Českého Těšína.
Dokument vyrobila spoločn ...
29.12.2016

941 205

3AN
1:15:53
Spravodlivosť skrze vieru v pravosti - 1. časť - Prof. Dr. Walter Veith
ospravedlnenie skrze vieru;
Pohľad na jednu z najzákladnejších biblických náuk vo svetle trojanjelskeho posolstva. Pravá a falošná spravodlivosť.
Čo všetko zahŕňa posolstvo tretieho anjela? Zdravotná reforma. Duch proroctva. Vzťah medzi zákonom a milosťou. Adventistický výklad. Čo skutočne znamená spravodlivosť skrze vieru? V čom sa líši katolícky a protestantský pohľad na túto otázku?
Predn ...
21.12.2016

1631 375

Amazing Discoveries
0:34:09
Boh je dlžný - Randy Skeete
Boh je vlastníkom všetkého. V čom teda spočíva jeho dlh? Čím sa líši Božie zmýšľanie od nášho? Božia ochotná štedrosť dôvodom pre našu vďačnú službu. Aká je podmienka pre prijatie Božieho požehnania? Ježiš - Alfa a Omega všetkého. Stvoriteľská, udržujúca a premieňajúca moc Božieho Slova. Posvätenie skrze pravdu.

Randy Skeete pochádza z Barbadosu. V súča ...
9.12.2016

1176 414

3AN
1:26:59
Charizmatické hnutie - všeobecne - Olaf Schröer
charizmatické hnutie;
Autor prednášky nás prevedie stručnou históriou charizmatického hnutia v 6-tich vlnách, poukáže na jednotlivé prvky, „metódy“ či druh hudby. Širia sa charizmatické prvky aj v Cirkvi ASD? Čo je falošné vyliatie Ducha svätého?
Čo hovoria biblické proroctvá o tomto hnutí? Ako s ním súvisí šelma, falošný prorok a drak v knihe Zjavenia? Ako sa naplňujú tieto pro ...
9.12.2016

1139 265

BibleTV
1:43:00
Zrušili tvoj zákon - 1.časť - Walter Veith
Sledujte ako boli jednotlivé prikázania Božieho desatora napadnuté, zmenené a zrušené. Prevracanie Božieho poriadku v modernej spoločnosti. Biblické ustanovenia sa vytrácajú z ústav jednotlivých štátov a medzinárodných zákonov. Spoznajte nové fašistické zákony založené na "ľudských právach" a rímskokatolícky "prirodzený zákon" propagovaný OSN a pápežom ako odpove ...
17.11.2016

1772 525
2

Amazing Discoveries
Poučenie plynúce z rozkolu v cirkvi - Samuele Bacchiocchi
Skoro zo dňa na deň, v roku 1995, Svetová Cirkev Božia (Worldwide Church of God) stratila polovicu svojich členov. Prečo? Čo sa nozaj stalo? Skoro kompletná sebadeštrukcia cirkvi, ktorá mala s nami mnoho spoločných náuk, nás núti zamyslieť sa nad otázkou: „Môže sa to isté stať i nám?“

Vydané v GLOS ADVENTU X/1996; str.8-10; Podľa publikovaného článku profesora Samue ...
16.11.2016

1255 149
5

3AN
1:07:05
Očistenie cirkvi a zdravotné dielo - Dr. John Scharffenberg, MD
povaha a charakter; zdravý životný štýl;
Sú rady Ducha proroctva v súlade s radami Biblie? Nestačí nám len Biblia? Veľkosť proroka. Mojžiš, Ján Krstiteľ, Ellen Whiteová.
Začiatok cesty spasenia a aplikovanie pravidiel. "Povoľovanie chuti - najväčšia prekážka pre mentálny rozvoj a posvätenie."
"Práca, ktorá predchádza záverečné scény dejín." "Naše stravovacie návyky a pitný režim ukazujú, či sme zo svet ...
16.11.2016

964 274

3AN
Pravda o Halloweene - Alfred J. Palla
V dávnych dobách takmer všetky kultúry slávili na konci októbra alebo začiatkom novembra Deň mŕtvych. Je to spôsob ako si prví ľudia pripomínali Noachovu potopu, ktorá pochovala svet koncom októbra alebo začiatkom novembra? Je Halloween pozostatkom tohto dňa? Aký je pôvod jeho okultnej symboliky? Mali by sme dovoliť našim deťom, aby sa obliekali ako čarodejnice, duchovia a k ...
3.11.2016

1442 144
1

3AN

1. z 7 strán (349 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek TýždenníkChcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK24 8360 5207 0042 0112 1149
BIC(SWIFT): BREXSKBX.


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Sobotná škola - Správcovstvo: Motívy srdca
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie zn ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk