Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 31
> dejiny - starovek 10
> dejiny - stredovek ... 2
> dejiny reformácie 9
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 12
proroctvá 40
> výklad proroctiev 21
> Izrael 3
> udalosti doby konca 12
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 5
proroctvá II 22
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 2
> ostatok 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 1
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 19
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 3
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 14
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 8
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 2
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 11
> Babylon včera, dnes... 4
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 5
> ospravedl. skrze vieru 2
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 1
> Kristus a posvätenie 2
posvätenie v praxi 47
> povaha a charakter 31
> sobota 10
> duch a telo 1
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 3
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 9
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 8
skúsenosti 23
> životné skúsenosti 16
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

00:45:34
Falošní proroci - Stanislav Bielik
rozlišovanie duchov;
Ako sa niekto môže stať falošným prorokom? Čo je na to potrebné? Nadprirodzené prejavy nejakého ducha? Kedy môžeme povedať: "Pán Boh mi ukázal"? Kázanie na tému 1Kr 13. Starozákonné príklady takýchto prorokov. Ako by ste rozpoznali pravého a falošného proroka, ak by sa postavili vedľa seba a obaja prorokovali?

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a ...
3.11.2015

591 136
6

Zbory Košice
1:04:28
08 Čas na trvalý mier - Troy Smith
Čo nám o nebi hovorí Ježiš? Aké to tam bude? Kde je nebo? Kedy pôjdeme do neba? Čo sa musí zmeniť kým pôjdeme do neba? Nové telá? Budeme žiť v nebi celú večnosť? Ako je opísaný Nový Jeruzalem? Čo budeme robiť na novej zemi? Ako nám nebo pomáha žiť pre Boha už teraz?

Posledná, ôsma prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa konal 9-17.10.2015 v modlitebni CASD ...
27.10.2015

165 111

Zbory Košice
1:10:05
07 Čas nasledovať Ježiša - Troy Smith
Čo Boh žiada od všetkých ľudí? Kroky k večnému životu, ktoré predchádzajú krst. Čo krst znamená a čo predstavuje? Spôsob krstu. Akým spôsobom bol pokrstený Ježiš. Baptistéria prvých kresťanov. Kedy sa zmenil spôsob krstu. Je vhodné byť znovu pokrstený? Boli ste pokrstení ako Ježíš?

Siedma prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa konal 9-17.10.2015 v modlit ...
27.10.2015

113 102

Zbory Košice
1:04:10
06 Definitívne rozhodnutie - Troy Smith
Super-veľmoci v proroctvách. Svetové ríše predpovedané v proroctvách 2. a 7. kapitoly knihy Daniel. Prorocké symboly popisujúce kráľovstva. Historické fakty a ich prorocké preodobrazy. Malý roh - podivný kráľ a jeho popis. Šelmy zo Zjavenia 13. kapitoly a obdobie 1260 rokov. Desať charakteristík malého rohu a šelmy.

Šiesta prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa k ...
27.10.2015

119 116

Zbory Košice
1:05:00
05 Päť krokov k pravde - Troy Smith
Ako prišlo rozdelenie do kresťanstva? Spájanie pohanstva a kresťanstva. Pokrstené pohanstvo. Obrazy dvoch žien v Zjavení. Symbol "Veľkého Babylonu". Ako identifikovať ženu "smilnicu"? Jej charakteristické črty. Kto je ešte súčasťou "Babylonu"? Môžeme identifikovať "čistú ženu" zo Zjavenia? Jej päť hlavných vlastností.

Piata prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktor ...
27.10.2015

261 172

Zbory Košice
1:30:14
04 Boží návod na šťastný život - Troy Smith
Zákony a Satanova stratégia. Na čo slúži zákon? Môže byť zákon zmenený? Kto sa pokúsil zmeniť zákon? Prečo by Satan chcel zmeniť "čas" odpočinku? Štvrté prikázanie Božieho zákona a jeho súvis s evolučnou teóriou. Sobota ako pamätník dvoch základných a najdôležitejších skutočností. Sobota v kalendároch, jazykoch, astronómii. Čo hovorí Biblia o prvých kresťa ...
27.10.2015

275 139

Zbory Košice
1:20:50
03 Čas príchodu veľkého kráľa - Troy Smith
Každý 25. verš v Biblii hovorí o druhom príchode Ježiša Krista. Čo je dôvodom jeho opätovného príchodu? Aké udalosti mu budú prechádzať? Do ktorej časti sveta sa Ježiš vráti? Spôsob a okolnosti jeho príchodu. Zhromaždenie žijúcich a vzkriesenie mŕtvych spravodlivých. Čo sa vtedy stane s tými, ktorí nenasledovali Krista? Čo znamená príprava na túto udalosť?

Tre ...
27.10.2015

237 140

Zbory Košice
1:31:30
02 Pohľad za oponu - Troy Smith
Vojna v nebi, Lucifer a jeho pád alebo vzbura v nebesiach. Biblický popis jeho zámerov a spôsobu boja v konflikte s Božou vládou a jej princípmi. Ako sa v tomto vesmírnom konflikte ocitla Zem? Ako sa tento konflikt prejavuje v tvojom živote? Ako sa prejavil v živote Babylonského kráľa Nabuchodonozora? Udalosti z 3. a 4. kapitoly Danielovej knihy. Aké sú štyri biblické kroky k več ...
27.10.2015

159 171

Zbory Košice
0:44:14
01 Istota v neistom svete - Troy Smith
Dnešok v biblických proroctvách. Ako porozumieť proroctvám, symbolom? Aký účel majú proroctvá a prečo ich Boh nechal zaznamenať? Daniel 2. kapitola a predpoveď svetových ríš tak, ako sa objavili na scéne svetových dejín; historické a archeologické fakty. Čo majú spoločné Karol Veľký, Napoleon a Hitler? Čo predpovedá nenaplnená časť tohto proroctva?

Prvá predná ...
27.10.2015

173 154

Zbory Košice
1:02:04
Čas je takmer tu - Troy Smith
Kázanie na text Rim 13:11 - "znajúc čas, že už je hodina, aby sme sa prebudili...". Uvedomujeme si v akom čase žijeme? Poznávame stav sveta? Skutočne veríme, že spasenie je bližšie? Svedčia o tom naše činy?
Možno máme prehľad o dianí vo svete obchodu, vo svete celebrít, športu, ale ako rozumieme znameniam doby? Sledujeme úsilie o falošnú jednotu bez evanjelia trojanjelsk ...
13.10.2015

547 337

Zbory Košice
0:56:54
Bdejte a modlite sa - Troy Smith
Aká kríza (prírodná katastrofa) nedávno zasiahla niektorú časť sveta? Posledná kríza zasiahne celú zem. Podobne ako pri prírodnej katastrofe, nie každý túto krízu prežije. Aké sú vaše prvé myšlienky v nebezpečnej situácii? Od koho, alebo od čoho očakávate pomoc? Od priateľky, manžela, rodiny, vrhnete sa na prácu, idete na nákupy...?
Biblické texty o príprave na ...
13.10.2015

501 170

Zbory Košice
1:22:22
Dar proroctva v dobe vzniku adventného hnutia - Thomas Eißner
dar proroctva a jeho prejavy; história adventného hnutia; o Ellen Gould White;
6. prednáška zo série prednášok "Ellen G. Whiteová a jej kritici"

Zaujímavé príbehy a životopisné údaje zo života Ellen Whiteovej od obdobia veľkého sklamania. Adventné hnutie od veľkého sklamania a následný vývoj. Osobnosti, ktoré najviac ovplyvnili toto hnutie. James White a jeho zoznámenie sa s Ellen. Prejavy vidiaceho počas videnia, zdokumentované príbehy vtedajš ...
1.10.2015

375 82

BibleTV
0:58:54
Videnie o druhom príchode - Ferdinand Varga
Duhý príchod J. Krista a jeho znamenia;
1) Časové údaje v Božom pláne majú zmysel. Koľko je "jeden deň u Boha" na Zemi?
2) Na základe čoho sa dostal Eliáš a Mojžiš do neba? Prečo práve ich poslal Otec na posilnenie Krista pred Jeho smrťou? Čo to znamená pre nás dnes?
3.) Po čom cirkev najviac túži práve v čase, keď Spasiteľ bojuje za jej záchranu? Aké aktivity Božieho ľudu sú zjavené v Božom slov ...
1.10.2015

697 201

3AN
Sobotná škola - Jeremiáš - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
30.9.2015

1361 1659
2

3AN
0:52:30
Doba konca a príprava - Karel Strouhal
povaha a charakter;
Kto nám povie ako sa pripraviť na dobu konca a stretnutie s Ježišom? Mali by sme sa touto otázkou zaoberať?
"Tí, ktorí žijú na zemi, ... ich odev musí byť bez poškvrny. Ich povaha musí byť očistená od hriechu... ľud Boží na zemi musí vykonať zvláštne dielo očistenia, odloženia hriechu. Keď sa tak stane, budú nasledovníci pripravení na Kristov príchod." GC425 Aké j ...
16.9.2015

946 266
3

3AN
1:14:00
Môj životný príbeh - aktualizovaná verzia - Prof. Dr. Walter Veith
životné skúsenosti;
Osobná životná skúsenosť Waltera Veitha. Ako sa z ateistického evolucionistu stal kreacionista. Profesor Veith učil evolúciu na univerzite veľa rokov. Dôkladným štúdiom, ku ktorému ho za zvláštnych okolností vyprovokoval jeden stolársky majster však dospel k poznaniu, že evolučná teória neobstojí zoči-voči faktom. Poznal, že existuje Boh, ktorý mocne zasahuje aj v jeho ...
15.9.2015

679 206

3AN
0:45:43
Čas treba správne využiť - Ferdinand Varga
Čas je vážna veličina nášho života. Ako využiť správne čas do druhého príchodu Pána Ježiša? Ešte málo, máličko... Najdôležitejšie veci, ktoré by sme ešte mali stihnúť pred Ježišovým príchodom:
Získať väčšie duchovné poznanie, potreba Ducha Svätého. Zvedavosť, vážne otázky...

Kázanie odznelo v piatok večer 14.8.2015 v modlitebni zboru Košice 1.
15.9.2015

676 202

Zbory Košice
1:11:26
Majster Ján Hus 2015 - Bohoslužba bez hraníc
dejiny reformácie;
Kto bol Ján Hus? V akých oblastiach pôsobil? Črty jeho osobnosti, jeho zabúdaní spolupracovníci. Črty a problémy jeho doby, politická a náboženská situácia Čiech. Základné princípy reformácie. Ako sa s husitským učením vysporiadal Martin Luther? Jeho vyjadrenia o Husovi a jeho učení.

BOHOSLUŽBA „BEZ HRANIC“ - duchovné zamyslenie nad významom osoby Majstra Jána Hu ...
11.9.2015

579 946

3AN
0:09:28
Pápežova výzva k sväteniu nedele - Doug Batchelor
udalosti doby konca;
Pastor Doug Batchelor skúma nedávny pápežov prejav, ktorý odvysielalo Rádio Vatikán 12. augusta 2015. Vo svetle blížiacej sa návštevy Spojených štátov, hlava katolíckej cirkvi propaguje tému rodiny, ktorá zahŕňa dôraz na svätenie nedele. Je možné, že ide o ďalší krok v napĺňaní proroctiev na posledné dni?
Pri pohľade na prorockú panorámu vidíme jasnejšie zname ...
10.9.2015

1015 197

3AN
1:11:41
Začiatky pôsobenia Ellen Whiteovej - Thomas Eißner
dar proroctva a jeho prejavy; história adventného hnutia; o Ellen Gould White;
5. prednáška zo série prednášok "Ellen G. Whiteová a jej kritici".

Komentáre svetských autorov na tému literárnej tvorby Ellen Whiteovej v oblasti zdravia, výživy a kresťanstva. Biografický pohľad na jej širšiu rodinu. Rané skúsenosti Ellen - nehoda v detstve, skúsenosť duchovného prebudenia v skorej mladosti. Popis adventného hnutia okolo roku 1844 z pohľadu života Wh ...
10.9.2015

309 191

BibleTV
0:26:17
Nebezpečenstvá zriedeného evanjelia - Doug Batchelor
reformácia a prebudenie;
Dostávate plnohodnotné alebo zriedené evanjelium? Zriedený - oslabený duchovný liek. Falošný pocit istoty. Ilúzia spasenia. K čomu vedie zľahčovanie podmienok prijatia do cirkvi? Priame posolstvo. Posolstvo Jána Krstiteľa: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Definícia pokánia. Krst pokánia. Pokánie predchádza prijatie Ducha Svätého. Čo je skutočné ...
3.9.2015

903 241

3AN
1:19:47
Neuveriteľná pravda o mlieku - Walter Veith
zdravý životný štýl; veda;
Mnohí z nás si nevedia predstaviť život bez mlieka. Aké dobré je mlieko v skutočnosti? Na čom stojí marketingová podpora mliečnych výrobkov? Intolerancia na laktózu vo svete. Mlieko a vápnik. Zoxidovaný cholesterol. Problematická galaktóza a kazeín. Aký je vzťah medzi konzumáciou mlieka a cukrovkou, sklerózou multiplex, reumatickou artritídou, osteoporózou, rakovinou vaječ ...
2.9.2015

1395 351
3

3AN
1:06:19
Dar proroctva v dobe konca (po roku 1798) - Thomas Eißner
dar proroctva a jeho prejavy;
4. prednáška zo série prednášok "Ellen G. Whiteová a jej kritici".

O dare proroctva v dobe konca (po roku 1798). Poznáte ďalších prorokov z tejto doby okrem Ellen Whiteovej? Poznáte ich životopisy?
Prehľad biblických textov o dare proroctva v poapoštolskej dobe. Opakovanie kritérií pravého proroka. Podrobnejší výklad termínu "svedectvo Ježiša Krista" na základe ďal ...
30.8.2015

330 152

BibleTV
0:58:00
Ako Pán Boh vedie Amazing Discoveries - Stan Sedlbauer & Wenzel Goubej
misijné skúsenosti;
Povzbudivé rozprávanie o začiatkoch pôsobenia Waltera Veitha a o vzniku misijnej spoločnosti Amazing Discoveries (úžasné objavy).

Stan Sedlbauer a Wenzel Goubej sú vedúcimi pobočiek Amazing Discoveries v Nemecku a Kanade, vykresľujú príbeh od začiatku, keď vznikli prvé nápady až po dnešné pôsobenie v celom svete.
30.8.2015

336 124

3AN
Návrat do budúcnosti: Zbory vedené laikmi - David Klinedinst
reformácia a prebudenie;
"Ako to, že zo zámorských združení počujeme o zakladaní stoviek nových zborov a spoločenstiev každý rok? Prečo sa to deje v iných častiach sveta, ale nie natoľko v Severnej Amerike? ... Čo musíme urobiť na podporu oživenia a reformácie v Severnej Amerike?"

"Ako je to možné? Oni vidia pastora raz za štvrť roka, a napriek tomu rastú? Tieto zbory sú v podstate vedené mie ...
18.8.2015

699 71

3AN
0:08:37
Čo máte urobiť, urobte rýchlo - David Gates
udalosti doby konca;
Informácie o aktuálnom dianí vo finančnom svete. Symptómy poklesu obvyklých hodnôt.
Drastické opatrenia, ktoré mnohých zasiahnu negatívne. Kontrola finančných tokov? Zánik hotovosti? Týka sa to aj nás? Ako máme reagovať? Čas robiť správne rozhodnutia.

David Gates je riaditeľom organizácie Gospel Ministry International (GMI) http://www.gospelministry.org/, ktorá prevád ...
2.8.2015

1564 291
1

3AN
0:27:21
Pápežská encyklika a znamenie šelmy - Steve Wohlberg, Tim Saxton
udalosti doby konca;
Pápežská encyklika o zmene klímy. Je zmena klímy hrozbou pre svetovú bezpečnosť? Rozdelenie spoločnosti – aké sú veľké ciele, na ktoré sa má svet sústrediť?
Biblická sobota. 7-ročný cyklus, jubilejný rok.
Pápež predstavuje nedeľu ako prvok, ktorý môže uzdraviť naše vzťahy.
Dve šelmy zo Zjavenia 13 a ich agenda. Veľký spor vekov vrcholí pred našimi očami.
24.7.2015

1378 338

3AN
0:09:18
Deň, keď bol upálený Ján Hus
dejiny reformácie;
Dnes je to presne 600 rokov odo dňa, ked bol v Kostnici upálený upálený majster Jan Hus. Sluší sa dodať, že o rok neskôr bol na tom istom mieste upálený i jeho priateľ Jeroným Pražský.
Historické fakty, ktoré by ste určite mali vedieť...
6.7.2015

729 183

3AN
Sobotná škola - Misionári - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
28.6.2015

1844 2204
3

3AN
0:13:33
Aktuálna výzva od Pápeža - Doug Batchelor
výklad proroctiev; udalosti doby konca;
Nové udalosti vo svete náboženstva opäť vyprovokovali Douga Batchelora k vyjadreniu niektorých postrehov týkajúcich sa naplnenia Zj 13. kapitoly. Hnutie Ján 17, ďalšie posolstvo pápeža kresťanom v Severnej Amerike, prenasledovanie kresťanov extrémnym islamom, islamský štát, plánovaná návšteva pápeža u prezidenta USA, v kongrese USA, OSN, konferencia o rodine vo Filadelfii. ...
22.6.2015

1483 326
1

3AN
K 600. výročiu upálenia Jána Husa
dejiny reformácie;
K 600. výročí upálení Jana Husa
Text o šesti bludech kněží umístěných mistrem Janem Husem na stěně Betlémske kaple
Sepsání toto o šesti bludích Mistr Jan Hus položil w Betlemie na stienie
22.6.2015

607
2

3AN
1:23:01
Rodiaca sa cirkev (Emerging Church) - Olaf Schröer
charizmatické hnutie; ekumenizmus;
Odporúčal ti už niekto pobyt v kláštore ako prostriedok k duchovnému prebudeniu? Vyzval ťa už niekto: "poďme uctievať Boha pocitmi?"
Emerging church je ďalšia vlna duchovného "prebudenia" postmoderného kresťanstva, ktorá nevynecháva ani adventistické zbory. Hlavnou myšlienkou hnutia je bohoslužba založená na zmyslovom vnímaní a jej prvkami sú: kontemplatívna modlitba (po ...
26.5.2015

908 252
1

BibleTV
0:46:24
Eliášovo posolstvo - David Gates
Čo tu robíš? - bola otázka položená Eliášovi. Čo je tvojou a mojou prácou? Posolstvo proroka Eliáša prinášalo rozdelenie, borilo falošnú jednotu, prinášalo nebezpečenstvo smrti, bolo to posolstvo poslušnosti a posolstvo, ktoré prinášalo reformu. Posolstvo, ktoré musí znieť najskôr vo vlastných radoch. Čoho sa má týkať?
Čakáme na príchod Ježiša Krista? Alebo Bo ...
16.5.2015

1401 323
2

3AN
0:44:13
Programovanie života - dokument
veda; stvorenie - evolúcia;
Pohľad do sveta bunkovej biológie a informatiky.
Teória chaosu hovorí o prirodzenom poriadku bez dizajnu. Môžu však významové informácie vzniknúť čisto fyzikálnou interakciou? Bol pozorovaný nejaký prípad, keď funkčná informácia vznikla náhodou? Tri druhy informácií. Informácie v živých bunkách, ich množstvo, kódovanie a procesy, ktoré riadia.
Aminokyseliny, bielko ...
1.5.2015

819 208

3AN
0:28:41
Čo mohlo byť
povaha a charakter; história adventného hnutia;
Tento film zachytáva úžasné okamihy toho, "čo mohlo byť" na zasadnutí Generálnej konferencie v roku 1901. Film vyrobilo kazateľské oddelenie Cirkvi adventistov s.d. v rámci iniciatívy 100 dní modlitieb, so začiatkom 25. marca. Adventisti na celom svete sú vyzvaní, aby sa modlili každý deň o vyliatie Ducha Svätého na júlovom zasadnutí Generálnej konferencie v San Antoniu, v ...
24.4.2015

1284 360
4

3AN
1:28:27
Vykopávky odhaľujú pravdu - Prof Dr. Walter Veith
biblická archeológia;
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna postava? Na ktorej univerzite študoval Mojžiš? Kto bol skutočným faraónom v čase exodu? Božia predpoveď o Týre. Skalnaté mesto Petra – prečo padlo? Obetné výšiny. Veľký stret dvoch náboženstiev.

Walter Veith je rečníkom spol ...
17.4.2015

1207 331

3AN
00:04:03
Čo je to Veľká noc? - Walter Veith
Krátky pohľad na pozadie jedného z najväčších kresťanských sviatkov. Aký je jeho pôvod? Mali by sme ho sláviť? Ako súvisí s biblickým Pesachom?

Zo série Bible Answers (Biblické odpovede).
2.4.2015

1522 233

3AN
00:08:18
Umenie starnutia - CNN
zdravý životný štýl;
Aké sú kľúčové faktory zdravého životného štýlu? Pohľad na život adventistov siedmeho dňa v meste Loma Linda a okolitej komunite v južnej Kalifornii. Je niečím zvláštny?
Päť "modrých zón" na svete, kde obyvatelia žijú najdlhšie.

Dokument odvysielala televízia CNN v relácii Vital Signs (Známky života).
1.4.2015

770 153

3AN
Sobotná škola - Evanjelium podľa Lukáša - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
1.4.2015

1809 2109
8

3AN
00:02:06
Žiadna priepasť - skupina Sens
Pieseň "Žiadna priepasť" (Nici o prapastie) vyjadruje túžbu nasledovať Pána Ježiša za každú cenu.
Nič ma nemôže zastaviť na ceste k Spasiteľovi.


Sens je adventistická skupina z Rumunska, ktorá spieva piesne acapella na rôzne biblické témy.
27.3.2015

1003 117

Hudba
00:04:02
Ježiš sa vracia - Spevácky zbor Cluj
Pieseň "Ježiš sa vracia" (Isus revine) ospevuje slávnostné momenty pri Ježišovom druhom príchode.
Koniec utrpenia, radosť zo spasenia, vyslobodenie.

Pieseň je v podaní Speváckeho zboru Cirkvi adventistov z mesta Cluj (Koložvár), Rumunsko.
Klavír: Bianca Morosanu , Diriguje: Samuel Balasea
27.3.2015

974 125

Hudba
1:40:04
Nový svetový poriadok - Walter Veith
Kto má najlepšie postavenie na presadenie Nového svetového poriadku? Pozadie vzniku Európskeho spoločenstva. Kto sú významní politici, ktorí hýbu svetom? K čomu viedli veľké svetové udalosti? Rozpad ZSSR, Útok na svetové obchodné centrum. Príklady Nového svetového poriadku v niektorých krajinách. Ekonomické myslenie rímsko-katolíckej cirkvi. Prerozdeľovanie bohatstva. Je ...
19.3.2015

1492 559

3AN
0:25:17
Cena vzbury
veľký spor;
Dramatické spracovanie témy "veľký spor". Prečo je na tomto svete toľko bolestí a utrpenia? Prečo trpia nevinní? O Bohu sa hovorí že je láska a že je všemohúci. Prečo dopúšťa toľko utrpenia? Prečo nezasiahne?
Pôvod zla vo vesmíre. Ako sa zlo dostalo na našu planétu?
14.3.2015

1179 235

3AN
0:33:55
Antikristova agenda za jednotu (SK dabing) - Doug Batchelor
výklad proroctiev; ekumenizmus;
Katolícka cirkev pod vedením pápeža Františka dosahuje významné pokroky na svetovej scéne. Sú tieto udalosti naplnením biblických predpovedí? Sledujte významné historické míľniky roku 2014, ktoré sa objavili v titulkoch novín.
Vytváranie jednoty medzi svetovými náboženstvami, sprostredkovanie pri mierových vyjednávaniach, diplomatická smelosť, výzvy adresované svetov ...
5.3.2015

1875 614

3AN
1:16:16
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť - Fitzroy Anderson
trojanjelské posolstvo; moderná hudba;
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného uctievania. Princípy spevu, tanca a používania hudobných nástrojov. Účel bicích nástrojov. Video-ukážky gospelovej hudby a ich porovnanie s kritériami Písma a Ducha prorockého. Krížové rytmy, synkopizmus. Môžme zapojiť kultúrne prvky ...
26.2.2015

1570 492
4

3AN
1:13:59
Kosti v skalách - Prof. Dr. Walter Veith
veda; stvorenie - evolúcia;
Aké sú svedectvá fosílneho záznamu skamenelín? Bol tu postupný vývin druhov, alebo vzniklo všetko naraz?
Kambrická explózia. "Evolúcia nadzvukovou rýchlosťou". Dôkazy o náhlom pochovaní všetkého. Zdvih hôr (orogenéza) a historický záznam na vrcholoch. Trhliny Darvinizmu. Boli dinosaury dravé zvieratá? Vznikli vtáky z Theropoda? Morské živočíchy. Vyhynutie druhov - po ...
20.2.2015

1138 366

3AN
0:04:22
Tu na Zemi... - Reménység Férfikórus
Pieseň "Tu na Zemi..." (Itt a földön) vyjadruje túžbu po nebeskom domove, ktorý Ježiš pripravil tým, ktorí ho milujú. Tu na Zemi sme iba pútnikmi...

Natočené na úpätí Olivovej hory v približnej lokalite Getsemanskej záhrady, ktorá bola miestom Ježišovho bolestného zápasu pred zatknutím, odsúdením a ukrižovaním.

Mužský zbor Reménység Férfikórus pôsobí v ob ...
13.2.2015

1061 172

Hudba
0:57:42
Armagedon - Doug Batchelor
výklad proroctiev; udalosti doby konca;
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kontexte 7 posledných rán a iných udalostí Apokalypsy.
Vyschnutie rieky Eufrat, králi od východu slnka, traja nečistí duchovia podobní žabám... Význam hebr. slova "Har-mageddon". Paralely zo starého zákona. Dolina Jozafat. Ako prorocké p ...
5.2.2015

1935 548
3

3AN
0:41:57
Príbehy knihy Daniel - Stephen Bohr
udalosti doby konca;
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov... Zákon typológie. Snaha Božieho nepriateľa zmeniť prorocký scenár. Paralely medzi príbehmi knihy Daniel a Zjavením Jána. Pozícia civilnej vlády a náboženských poradcov. Dekrét smrti. Vyslobodenie Božieho ľudu.

Stephen Bohr je ria ...
29.1.2015

1135 424

3AN
1:11:17
Božie prorocké hnutie a satanova snaha o jeho neutralizáciu - Ted N. C. Wilson
ostatok;
Pozrite sa na spôsoby, akými sa satan snaží zneutralizovať posolstvo a poslanie cirkvi. Prispôsobivosť svetu, prevrátené výklady Písma, vyššia kritika, teozofia, panteizmus, ekumenizmus, charizmatické prvky v bohoslužbe. Fyzické prenasledovanie ostatku. Božia zvrchovaná moc. Aké je správne pochopenie opravedlnenia, posvätenia? Jasný obsah 3-anjelskeho posolstva. Božia výzbr ...
22.1.2015

1627 623

3AN

1. z 5 strán (250 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek TýždenníkChcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK24 8360 5207 0042 0112 1149
BIC(SWIFT): BREXSKBX.


Odporúčame:
Veľký spor vekov

OBJEDNAŤ ZADARMO

knihu, ktorá obsahuje príbeh minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Dozviete sa prečo je toľko cirkvi, prečo reformátori bojovali za očistenie cirkvi i biblický pohľad na záver dejín.
Sobotná škola - Jeremiáš
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie zn ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Boží kalendár
Má Boh nejaký kalendár? Nechá doň nahliadnuť ľudí? Ktoré udalosti sú tam zapísané, a ktoré z nich sú ešte pred nami? Židovské sviatky ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia z ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk