Chyba:
3AN

  Kategórie
    1A    Prebudenie
piliere adventizmu 10
> sobota 6
> Druhý príchod J. Krista 1
> svätyňa 1
> Stav mŕtvych 1
> Duch proroctva 1
dejiny 19
> dejiny - starovek 9
> dejiny - stredovek ... 1
> dejiny reformácie 5
> archeológia 9
> o EGW 3
proroctvá 31
> výklad proroctiev 17
> reformácia a prebud... 1
> ostatok, Babylon a L... 4
> hlasité volanie a nes...
> cirkev, štát, sloboda... 1
> veľký spor 4
> dni Noacha 5
> Izrael 3
> trojanjelské posolstvo 2
veda 15
> veda 4
> stvorenie - evolúcia 8
> filozofia 3
> biblistika 4
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 13
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 7
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 2
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 7
> Babylon včera, dnes... 3
> charizmatické hnutie 2
> ekumenizmus 3
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 1
> ospravedl. skrze vieru 1
> skutky vs. duchovná...
> Kristus a posvätenie
posvätenie v praxi 21
> povaha a charakter 15
> mládež 2
> manželstvo a partn... 3
> rodina, domov 2
zdravie 13
> životný štýl 11
> sexualita 2
> prírodná liečba
duchovné dary 1
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 1
> dar proroctva a sny 1
skúsenosti 16
> životné skúsenosti 12
> misijné skúsenosti 4
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

Ježiš a Sväté Písmo - Jurij Potapov
Kristus a posvätenie;
Rovnaké požehnania, ktoré Boh dal ľudstvu v osobe Ježiša Krista, dáva aj skrze svoje Slovo. Porovnajte texty, ktoré hovoria o Ježišovi s tými, ktoré hovoria o Božom Slove.
Ježiš - Slnko Spravodlivosti - uzdravenie je v okrajoch Jeho rúcha.
Čisté duchovné mlieko - rast na spasenie. Viera v Ježiša musí ísť spolu s milovaním prítomnej pravdy.

Jurij Potapov vykonáva slu ...
17.4.2014

66 15

3AN
1:48:51
Kráľ severu prijíma svetové náboženstvá - Walter Veith
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
Dialóg s nekrekťanskými náboženstvami. Kresťanstvo, Islam, Budhizmus, Hinduizmus - čo majú spoločné? "Vonkajšie nádvorie." Akú úlohu zohráva sekularizmus a humanizmus?
Hrozbou je fundamentalizmus - aká je jeho definícia? Je moslimský Alah totožný s Bohom Biblie? Ježiš - jediná cesta pravda a život. Čo je podmienkou spasenia?

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amaz ...
16.4.2014

90 103

3AN
0:03:33
História Cirkvi adventistov siedmeho dňa
Ako vznikla cirkev adventistov, kto boli jej predchodcovia, zakladatelia, aké je jej poslanie dnes? Sledujte významné míľniky v histórii Božích nasledovníkov a jednotnú líniu v živote a pôsobení cirkvi "ostatkov".

Úryvok z dokumentárneho filmu "Go Forward", ktorý vyrobila organizácia The Final Movement spolu s oddelením evanjelizácie združenia North New South Wales.
9.4.2014

210 39

3AN
0:42:07
Výzva k zjednoteniu od pápeža Františka pre protestantov - Doug Batchelor
ekumenizmus;
Anglikánsky biskup Tony Palmer, osobný priateľ pápeža Františka vyzýva evangelikálnych protestantov v Amerike k zjednoteniu s Rímom. Prináša "nostalgické" posolstvo od pápeža Františka, v ktorom vyjadruje túžbu, aby "odlúčení bratia" vytvorili opäť jedno spoločenstvo s katolíckou cirkvou. Výzvu radostne prijíma charizmatický vodca Kenneth Copeland. Mnohí sa pýtaju: "Ni ...
8.4.2014

293 47

3AN
1:19:32
Daj mi tento vrch - Walter Veith
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. Agenti náboženskej zmeny. Milénium z pohľadu dispenzacionalizmu a katolicizmu. Spájane cirkvi so štátom.
Legislatívne tlaky na presadenie pravidiel "nového kráľovstva".
V kontraste ponúka pohľad na skutočné Božie kráľovstvo, kto ...
2.4.2014

471 192

3AN
0:22:45
Veľká kríza - Salvatore Cutrona
povaha a charakter;
Kríza v dnešnom svete sa objavuje v rôznych podobách.
Čo je znamením duchovnej krízy, ktorá zasahuje našu planétu?
Tri znaky energetickej krízy v náboženstve.
Máme dosť energie aby sme boli svetlom v období duchovnej tmy? Alebo hľadáme alternatívne zdroje energie?

Salvatore Cutrona je absolventom štúdia v odbore "komunikácia".
V roku 2012 bol medzi zakladateľmi prvej ...
12.3.2014

547 125

3AN
1:00:50
Ženy kazateľky - Doug Batchelor
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového zákona.
Aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami v oblasti anatómie, fyziológie, psychológie, a správania? Sú naše názory na úlohu žien ovplyvnené novými objavmi z Biblie alebo tlakom kultúry a strachom z ľudí? Populárne argumenty. Trad ...
4.3.2014

604 171

3AN
1:24:09
Sex, vášeň tela - Alden Ho
mládež; sexualita;
Prednáška pre mládež o sexe s miernou dávkou humoru. Kedy je "to" už sexom? Aké sú dôsledky predmanželského sexu? Morálne, psychické, telesné... Spôsob obliekania dievčat i chlapcov ako prejav sexuality. Morálny štandard v oblasti sexuality v biblických textoch Starého i Nového zákona. Extrémizmus posledných dní a Ježišova pomoc. "Nikto neprichádza k svojmu dievčaťu l ...
3.3.2014

599 170

3AN
0:45:23
Interview - David & Becky Gates
misijné skúsenosti;
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o zážitky plné dobrodružstiev a niekedy obetí v službe pre Boha a blížnych.
Čo potrebujete vedieť, ak sa chcete stať dobrovoľníkmi misionármi?

David Gates je riaditeľom organizácie Gospel Ministry International (GMI) http://www.gospelministr ...
22.2.2014

470 184

3AN
2:36:49
Životný príbeh Ellen Whiteovej
o Ellen Gould White; Duch proroctva;
Prinášame audio záznam o živote Ellen G. Whiteovej a jej službe pre Pána. V 1. diely autori približujú jej životný príbeh od detstva až po jej druhé videnie, ktoré dostala od Pána Ježiša v roku 1844 po veľkom sklamaní.
V 2. diely autori pokračujú v rozprávaní o životných skúsenostiach, jej veľkých ťažkostiach a utrpení, o ďalších videniach, radách ale aj napomen ...
21.2.2014

674 265

3AN
0:53:57
Veľký spor a uctievanie - Dariusz Lazar
sobota; modly 2. prikázania; veľký spor; trojanjelské posolstvo;
Čo je klamstvo a prečo je satan nazvaný otcom lži? Akým spôsobom chce satan dosiahnuť rovnosť s Bohom?
Satan klame, aby ho ľudia uctievali ako Boha. V ceste mu však stoja 2. a 4. prikázanie. Dejiny Izraela a kresťanstva popisujú tento boj.
Môže úprimnosť ospravedlniť neposlušnosť? Celý veľký spor je o tom, koho budeme uctievať! Oklamaní ľudia nevedomky uctievajú satan ...
20.2.2014

488 127

3AN
1:07:23
Posledné kráľovstvo - Doug Batchelor
výklad proroctiev;
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej cca 600 rokov pred n.l. Pohľad na veľmoci, ktoré vládli svetu: Egypt, Asýria, Babylon, Perzia, Grécko, Rím... Aké bude posledné kráľovstvo? Kedy vznikne? Má Boh plán aj pre môj život?

Prednáška č. 1 zo série "Most Amazing Proph ...
5.2.2014

892 281

3AN
Kľúče k výkladu proroctiev
výklad proroctiev;
Čo je to proroctvo?
Je to biblický literárny žáner, ktorý má svoje špecifické vlastnosti a má svoj špecifický cieľ.

Na tomto webe chceme postupne uverejňovať výklady proroctiev, pretože tie sú podstatnou časťou trojanjelskeho posolstva. Mnohí nevedia aký postoj majú zaujať k výkladom, ktoré si napríklad odporujú. Musí byť vždy jeden z rôznych výkladov nebezpe ...
16.1.2014

841
6

3AN
0:16:24
Islam a kresťanstvo - Úvod - Tim Roosenberg
výklad proroctiev; reformácia a prebudenie;
Letmý pohľad na proroctvo z Daniela 11. kapitoly. Tento 15-minútový prehľad je úvodom k 10-dielnej prezentácii Tima Roosenberga.
Daniel 11. kapitola je prorocký reťazec dlhší ako 2300 večerov a rán. Minulosťou siaha do Perzskej ríše a končí záverom dejín našej Zeme. Rozsahom historických udalostí si drží prvenstvo medzi proroctvami. Koniec Daniela 11. kapitoly predstavuje ...
10.1.2014

631 179

3AN
0:58:39
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu - Tim Roosenberg
výklad proroctiev;
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písme. Odhalená identita a rola "antikristovskej" šelmy v prichádzajúcom konflikte je dobrým mostom k skúmaniu nenaplnených proroctiev doby konca.

Pozri tiež všeobecné kľúče k výkladu pr ...
9.1.2014

693 219

3AN
3:35:32
Daniel 11. kapitola - Marco Barrios
výklad proroctiev;
Jeden z pokusov o výklad Daniela 11. kapitoly. Autor sa snaží prejsť všetkými etapami "severného kráľa" a podstatnú časť výkladu venuje času konca, teda veršom 40-45.

Pozri tiež všeobecné kľúče k výkladu proroctiev.

Záznam zo stretnutia v Bratislave 2013.
8.1.2014

646 536
1

3AN
0:59:10
Celosvetová Potopa - Walter Veith
veda; stvorenie - evolúcia;
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedová vrstva? Ako narástli koraly na dne tichého oceánu? Kontinentálne šelfy. Paleo-prúdy. Erózia na brehoch oceánu. Rýchle geologické zmeny na Islande. Ako vznikajú nové ostrovy?
Ak sa potopa odohrala, bola následkom súdu. A Biblia vraví ...
31.12.2013

805 243

3AN
0:27:49
Víťazstvo nad pokušením - Shawn Boonstra
povaha a charakter;
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyzuje jeho povahu. Tri oblasti pokušenia – žiadosť očí, žiadosť tela a chlúbna pýcha života. Ježiš zaplatil trest za naše hriechy. A ako súcitný Veľkňaz nám ponúka nielen odpustenie, ale aj pomoc k víťazstvu nad každým hriechom ...
19.12.2013

835 137

3AN
0:09:59
Odhalený - Sarah Draget
Stav mŕtvych;
Slová tejto piesne odhaľujú satanovu lož "nezomriete" na základe ktorej sa naša zem ocitla vo vzbure proti Bohu. Predstavujú Ježiša ako nášho záchrancu a jeho pravdu, ktorá ľudí oslobodzuje. Základné biblické pravdy (nesmrteľnosť duše, špiritizmus, vzkriesenie, druhý príchod) sú podané a vysvetlené v nádherných veršoch.

Sarah Draget je mladá speváčka Rumunsko-Š ...
12.12.2013

1266 503
1

Hudba
0:08:12
Pamätaj - Sarah Draget
sobota;
Pieseň o krásnych chvíľach odpočinku, ktoré ponúka siedmy deň - sobota, o požehnaní Božích prikázaní, o trpezlivosti svätých, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. No na druhej strane pieseň odhaľuje odveký boj proti pamätníku stvorenia i posvätenia a vyzýva tých, ktorí milujú Boha, aby zachovávali jeho prikázania.

Sarah Draget je mladá spevá ...
12.12.2013

993 356

Hudba
0:03:42
Jak jelen žádá čerstvé vody - Harmony-Quartet
"Sionská" pieseň na tému 42. Žalmu: "Ako reve jeleň za potokmi vody, tak reve moja duša k tebe, ó, Bože" v podaní nemeckej skupiny Harmony-Quartet.

Skupina Harmony-Quartet vznikla 1991, v súčasnom zložení pôsobí od roku 2003.
Záznam z koncertu, Január 2008, (http://www.bibelstream.org/)
Ďalšie informácie na harmony-quartet.de
12.12.2013

677 145

Hudba
2:09:58
Poď a nasleduj ma - MUDr. Milan Moskala
misijné skúsenosti;
Misijné správy majú v sebe niečo zvláštne: ďaleké miesta, exotické kultúry, vzrušujúce príbehy, ale predovšetkým úžasná skúsenosť s Bohom, ktorý dnes pôsobí rovnako zázračne ako v biblických dobách.
MUDr. Milan Moskala (z ČR) hovorí o svojej práci zdravotného misionára v Bangladéši. Bangladéš je jednou z najchudobnejších a najľudnatejších zemí na svete. T ...
6.12.2013

725 275

3AN
1:31:59
Naše pokojné miesto - Jim & Sally Hohnberger
životné skúsenosti; rodina, domov;
Vypočujte si životný príbeh úspešného podnikateľa, ktorý sa spolu s manželkou rozhodol odísť do ústrania, aby našiel užšie spoločenstvo s Bohom a svojou rodinou.
Pozrite si ako táto rodina žije v horskom prostredí a snaží sa o praktické uplatňovanie Božej vôle v dennom živote.

Jim a Sally Hohnbegerovci pôsobia v misijnej spoločnosti "Empowered Living Ministries" h ...
2.12.2013

1107 336
2

3AN
1:37:22
Skrytá agenda - Prof. Dr. Walter Veith
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
Pozadie slobodomurárstva a podobných organizácií, ktoré majú vplyv na politiku, spoločnosť a náboženstvo. Pohľad do slobodomurárskych lóží, ich rituály, symbolika a posunky, stupne zasvätenia. Kabalizmus, Gnosticizmus, New Age, Islamské tajné spoločnosti. Nová Babylonská veža. Podarí sa ju vybudovať?

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal ...
26.11.2013

871 324
1

3AN
0:16:25
Baptistický kazateľ prijal sobotu - Reggie Whiddon
životné skúsenosti;
Vyznanie bývalého baptistického kazateľa, ktorý napriek teologickému vzdelaniu nechápal, že desatoro vyžaduje svätenie soboty.
Vypočujte si ako prijatie tejto biblickej pravdy sprevádzala zmena jeho životného štýlu.
Na adresu adventistov hovorí: Ľudia hľadajú pravdu, a vy ju máte.

Reggie Whiddon pôsobil 35 rokov ako baptistický kazateľ a neskôr prevádzkoval kresťans ...
22.11.2013

1026 241

3AN
0:43:30
Pokánie vo väzení - Jurij Potapov
životné skúsenosti;
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho posolstvo pre svoj život. Z Biblie pochopil, že raz príde posledný súd. No ten kto verí v Pána Ježiša, nepríde na súd. Čím sa vyznačuje pravé pokánie?
Sledujte ako hľadal spoločenstvo ľudí, ktorí študujú a poznajú Bibliu.

...
15.11.2013

796 160
2

3AN
0:52:29
Vy problémisti - C. D. Brooks
milovanie sveta; Babylon včera, dnes a jeho prvky; mládež;
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým a zlým, Boh povoláva proroka. Ten je označovaný za problémistu.
Je možné slúžiť pravému Bohu aj Bálovi naraz?
Každý kto chce nasledovať Boha, je označovaný za vyrábača problémov.
Traja nečistí duchovia - spojenectvo posledn ...
15.11.2013

1162 219
2

3AN
1:04:36
Pestuješ najväčší poklad svojho života? - Kornel Čerei
povaha a charakter;
Prednáška predstavuje charakter ako najväčší poklad nášho života.
Z čoho pozostáva charakter? Ako sa získava ušľachtilý charakter? Nebezpečenstvo zlých návykov. Biele rúcho - Kristova spravodlivosť a jej praktické prejavy v živote kresťana. Dielo obnovy. Zmení Kristus pri svojom príchode náš charakter?
Radikálna modlitba. Podmienky spasenia. Formálna zbožnosť - seb ...
6.11.2013

779 298

3AN
0:01:31
Komu mám dať svoje srdce? - skupina Sens
Sens je adventistická skupina z Rumunska, ktorá spieva piesne acapella na rôzne biblické témy.
3.11.2013

834 134

Hudba
1:03:47
Dve jedlá denne - mýty a pravdy o výžive - MUDr. Hana Kahleová, Ph.D
zdravý životný štýl;
Zaujíma vás ako počet jedál ovplyvňuje chudnutie, pocit hladu alebo symptómy depresie? V prednáške pre laickú verejnosť autorka vysvetľuje pohľad súčasnej medicíny na otázku: koľkokrát denne je zdravé jesť. Detailne rozoberá výsledky vlastnej štúdie, ktorú realizovala v Ústave experimentálnej medicíny v Prahe so skupinou diabetikov. V diskusii tiež prezradí nemálo zo ...
2.11.2013

752 220

Bohoslužby online
0:27:07
Čarodejníctvo v hlavnom prúde - Steve Wohlberg
okultizmus;
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu zábavu. Čo motivuje ľudí, aby sa zaoberali čarodejníctvom? Čo o tom hovorí Biblia?
Zoznámte sa s pojmami "Čierna a biela mágia", "čarodejníctvo Wicca", s autormi najpredávanejších čarodejníckych produktov a s výrokmi Božieho slov ...
24.10.2013

1285 1132
1

3AN
0:55:58
Božie vojny v Starom zákone - Barna Magyarosi
povaha a charakter; dejiny - starovek;
Starý zákon zachytáva desiatky bojov Izraelcov s inými národmi. Čítame pasáže o násilnostiach a zabíjaní. Do akej miery boli tieto boje a vojny Izraelcov Božou vôľou? Sledujte detaily biblických záznamov s Dr. Barnom Magyarosim.

Dr. Barna Magyarosi je vedúci oddelenia výchovy Euroafrickej divízie Cirkvi adventistov siedmeho dňa a bývalý riaditeľ cirkevného teologického ...
23.10.2013

503 108
1

HopeTV
0:54:45
Ale ty, keď sa postíš... - Doug Batchelor
povaha a charakter;
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Čo je opakom pôstu? Žijeme pre osobný pôžitok alebo sme ochotní podstúpiť sebazaprenie?
Opakuje sa situácia aká bola za dní Noeho? Ľudia jedli, pili...
Ako dlho človek vydrží bez jedla? 40-dňový pôst.
Pravý pôst - rozopäť putá b ...
11.10.2013

1104 407

3AN
0:01:40
Krásny je deň svätej soboty - skupina Sens
Sens je adventistická skupina z Rumunska, ktorá spieva acapella.
Motto skupiny je: "Keďže všetko vychádza z myšlienky, a myšlienka sa môže stať zákonom, SENS je zárukou zrodu dobrých myšlienok v ľudskej mysli."
http://www.acapella-sens.ro/
11.10.2013

932 168

Hudba
0:02:16
Skončí príbeh tejto Zeme - Ľudo Vladár
Ľudovít Vladár (pôvodom zo Slovenska) je známy svojou duchovnou hudbou, ktorá prináša povzbudenie a posilu. Chváli Boha piesňami už od šesťdesiatych rokov. Takmer tridsať rokov spieval s vokálnou skupinou Jaspis. Pieseň „Skončí příběh této Země“ zaznela na prednáškovom cykle „Bible pro každého“ v Prahe na jar roku 2013.
11.10.2013

809 144
2

Hudba
0:27:49
Životný príbeh - Clifford Goldstein
životné skúsenosti;
Zarytý ateista, filozof plný relativizmu, si žiada dôkaz, že Boh existuje.

Clifford Goldstein je známy ako rečník, spisovateľ a teológ. Od roku 1999 pôsobí ako redaktor lekcií sobotnej školy. Napísal 18 kníh a mnoho článkov so zameraním najmä na apologetiku tradičného adventistického učenia. V minulosti bol redaktorom časopisu Shabbat Shalom (1983-1993) a Liberty (1993 ...
30.9.2013

858 152

HopeTV
1:32:21
Mardocheus v bráne - Prof. Dr. Walter J. Veith
ostatok, Babylon a Laodicea;
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu do piesku alebo sa dokážeme postaviť čelom k faktom? Stala sa cirkev súčasťou Babylonu? Zhromažďovanie ostatku.
Tri skupiny v cirkvi: Verní ako Daniel, odpadlí a sekulárni ako u Ezechiela, brániaci cirkevné pravidlá ako u Jeremiáša ...
29.9.2013

1510 458
3

3AN
0:03:15
Ako Ježiš - Fountainview Academy
Fountainview Academy. Seventh Day Adventist Church in Canada.
České titulky, překlad Marek Walach, Studio Maják 2013
29.9.2013

835 250

Hudba
0:26:02
Šesť dní - video dokument
sobota; stvorenie - evolúcia;
Pohľad na šesť stvoriteľských dní očami Biblie a odborníkov. Jedná sa o doslovné dni alebo dlhé obdobia? Sobota. Všetko bolo veľmi dobré.
Rozmach evolučnej teórie. Bábel, rozptýlenie človeka. Viera v zasľúbeného Spasiteľa nezanikla.
Človek stvorený na Boží obraz = pocta i zodpovednosť. Panovanie.
Potopa = predobraz posledného súdu.

Krátka ukážka zo série "Cr ...
24.9.2013

796 268

3AN
0:01:55
Ty si mojou skrýšou - Golden Angels
Okteto YOU ARE MY HIDING PLACE z albumu "Harmony of Testimony" naspievala Juhokórejská skupina "Golden Angels" na motív Žalmu 32 a 56.
Spievajú: Jin Woo Kim, Young Kwang Choi, Da Hye Kang, Uugandelbee Ulzii, Jemima Evangelio, Ji Eun Choi, Chien-Wei Ma, Dae Youn Hwang.
Natočené v národnom parku Gorkhi-Terelj v Mongolsku.

24.9.2013

1055 331
1

Hudba

1. z 4 strán (150 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek TýždenníkOdporúčame:
Veľký spor vekov

OBJEDNAŤ ZADARMO

knihu, ktorá obsahuje príbeh minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Dozviete sa prečo je toľko cirkvi, prečo reformátori bojovali za očistenie cirkvi i biblický pohľad na záver dejín.
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia z ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Nekompromisný Nehemiáš
Ako stáť pevne pred tlakom kompromisov? Nehemiáš je predstavený ako vzor vernosti Bohu. Prednáška popisuje satanovu stratégiu, ktorej princíp ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk