Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

1:26:51
4. Maximální oběť - Doug Batchelor
Celé ľudstvo padlo, ale Ježiš pripravil spôsob, ako nás z toho zachrániť. Večné evanjelium. Baránok zabitý od založenia sveta. Prečo bolo nutné, aby Ježiš zomrel? Hriech je smrteľne nákazlivá choroba. Moc viery. Aký je pravý význam pokánia? Zmena života. Znovuzrodenie. Božie zasľúbenia.

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré bibli ...
13.5.2021

41 6

3AN
0:05:26
Sláva věčného světa - Ellen Gould Whiteová
Byla přede mnou odhalena sláva věčného světa. Chci vám říci, že stojí za to bojovat o nebesa. Musí být cílem vašeho života připravit se na společenství s vykoupenými, se svatými anděly a s Ježíšem, Vykupitelem světa.

Z knihy: "Maranatha - Pán přichází" od Ellen G. White čte Maria Laufersweiler. Převzaté z bible ...
12.5.2021

31

3AN
1:26:24
3. Stvořil Bůh ďábla? - Doug Batchelor
Ak je Boh milujúcim Bohom, prečo stvoril satana? Čo je zdrojom všetkého zla? Ako vznikol hriech? Stvorené bytosti a slobodná voľba. Najväčšie satanove zvody. Koho diabol nenávidí najviac? Ako je možné mu odolať?

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré biblické proroctvá. (Prednáška č. 3 z 20).

Viac informácií nájdete na stránke: Zjev ...
5.5.2021

161 20

3AN
0:04:30
I vy buďte hotovi! - Ellen Gould Whiteová
Představte si, že by se dnes měl Kristus zjevit na nebeských oblacích, kdo … by byl připraven setkat se s Ním? Dejme tomu, že bychom měli být přeneseni do nebeského království právě takoví, jací jsme. Byli bychom připraveni připojit se ke svatým Božím, žít v souladu s královskou rodinou, s dětmi nebeského Krále?

Z knihy: "Maranatha - Pán přichází" od Ellen G. Wh ...
4.5.2021

106

3AN
1:29:20
2. Poslední pozemská říše - Doug Batchelor
Je možné poznať budúcnosť? Čo zjavuje Biblia o vývoji svetových dejín? Babylonský kráľ Nabuchodonozor a jeho sen. Splnil sa už celý? Symbolika v biblických proroctvách. Nič z toho, čo sa vo svete deje, by nás nemalo prekvapiť. Všetko sa deje podľa plánu. Nasledujúca udalosť je Kristov príchod. Budeme súčasťou jeho kráľovstva?

Revelation Now je celosvetový študijn ...
29.4.2021

259 40

3AN
Tiger a Tom a ďalšie príbehy...
Vypočujte si niekoľko pravdivých príbehov od vydavateľov Ellen, Jamesa a Edsona Whiteových.
Vďaka ušľachtilej práci vydavateľov sa tieto príbehy koncom 19. storočia dostali do takmer všetkých detských domovov v USA. V mnohých rodinách sa stali obľúbeným výchovným prostriedkom mladej generácie.

Prinášame vám načítané ukážky niektorých príbehov.

Knihu, ktorá obsa ...
28.4.2021

59 28

Sion plus n.o.
0:04:25
Křičte na poplach! - Ellen Gould Whiteová
Naši pozornost mají nyní upoutávat věci, které se týkají našeho věčného blaha. Nemůžeme si dovolit, abychom dávali nebeským věcem druhořadé místo. Proroctví se chvatně naplňuje. Hodiny zkušební lhůty rychle míjejí. Nesmíme ztrácet žádný čas - ani okamžik.

Z knihy: "Maranatha - Pán přichází" od Ellen G. White čte Maria Laufersweiler. Převzaté z
28.4.2021

175

3AN
1:22:59
Musím jako křesťan poslouchat vládní nařízení o koroně? - Olaf Schröer
Aký má mať kresťan postoj k vládnym nariadeniam? Kedy má poslúchať viac Boha ako ľudí? Strata slobody a občianskych práv. Rôzne obmedzenia. Zákaz kupovať a predávať. Ako súvisia vládne nariadenia so znamením šelmy? Biblické príklady. Ako sa zachoval pod tlakom Daniel, Jozef?

Olaf Schröer je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Nemecku.
22.4.2021

299 62

3AN
1:27:21
1. Přicházející vytržení podle Zjevení - Doug Batchelor
Druhý príchod Ježiša Krista podľa Zjavenia Jána. Čas a spôsob Ježišovho príchodu. Ako môžeme vedieť kedy Ježiš príde? Príde tajne alebo viditeľne? Ako sa môžeme pripraviť na jeho príchod?

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré biblické proroctvá. (Prednáška č. 1 z 20).

Viac informácií nájdete na stránke:
22.4.2021

255 35

3AN
0:41:48
Trpezlivosť - Josef Peterka
posvätenie a charakter;
Čo je v životnom zameraní kresťana najdôležitejšie? Božie Slovo hovorí: "Buďte trpezliví až do príchodu Pána." Príklady trpezlivosti a netrpezlivosti v skúsenostiach.

Koľko úsilia je človek schopný vyvinúť na dosiahnutie svojich cieľov? Na čo dokáže venovať svoju energiu, financie, čas? Ako sa to často líši od zamerania, vytrvalosti, trpezlivosti skutočného kresť ...
21.4.2021

106 26

3AN
0:59:13
Čo sa to dnes deje - Jiří Kisza
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Máme podobné obavy ako svet, alebo máme ducha nádeje, radosti a nadšenia z návratu Ježiša Krista? Hlasito voláme alebo sme upadli do hlbokého spánku? Znamenia času - dokážu nás osloviť, zasiahnuť naše srdcia alebo rozpoznávame len hoaxy a konšpirácie?

Aký postoj sme zaujali ku korona-kríze? Mlčíme? Sme ticho? Nemáme čo povedať? Uvedomujeme si aký vplyv má na náš n ...
2.4.2021

337 43
6

3AN
Sobotná škola - Božia večná zmluva (7. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
30.3.2021

433 461

3AN
00:04:16
Dokonalý pokoj - Noachova archa
Letecké zábery z náleziska Noachovho korábu. Durupinar, Turecko.
Vo výške 1900 metrov nad morom, 29 km južne od vrcholu hory Ararat, 3 km severne od Iránskych hraníc, bol potvrdený nález Noachovej Archy.
24.2.2021

458 54
3

3AN
0:38:06
Kristova spravodlivosť v nás - Roman Chalupka
Dve časti Kristovej spravodlivosti. Ospravedlnenie a Posvätenie. Základ a podmienka spasenia. Ako sa prejavuje Kristova spravodlivosť v praktickom živote kresťana? Biele šaty. Ako ich môžeme získať? Kedy môžeme mať istotu spasenia?

Roman Chalupka je kazateľom zboru Dandenong Adventist Church v Austrálii.
24.2.2021

366 50

3AN
Tiger a Tom a ďalšie príbehy...
Vypočujte si niekoľko pravdivých príbehov od vydavateľov Ellen, Jamesa a Edsona Whiteových.
Vďaka ušľachtilej práci vydavateľov sa tieto príbehy koncom 19. storočia dostali do takmer všetkých detských domovov v USA. V mnohých rodinách sa stali obľúbeným výchovným prostriedkom mladej generácie.

Prinášame vám načítané ukážky niektorých príbehov.

Knihu, ktorá obsa ...
10.2.2021

427 204

Sion plus n.o.
0:25:51
Sodoma a Gomora - ako to bolo - Timo Shely
dejiny - starovek;
Boží súd nad Sodomou a Gomorou - bol skutočný? Podľa biblickej správy tieto mestá boli zničené pred 3500 rokmi. Odvtedy sú púšťou ako aj celé okolie Mŕtveho mora. Pozrite si, čo je možné nájsť na týchto miestach teraz.
Chcete uniknúť prichádzajúcemu súdu?

Zdroj: Youtube kanál: Timo Shely - Prepare the way of the Lord
8.2.2021

497 49

3AN
1:43:58
Cesta poslušnosti - Prof. Dr. Walter Veith
posvätenie a charakter; zdravý životný štýl;
Pohľad na duchovné a mentálne aspekty zdravej životosprávy. Ako súvisí jedlo a posvätenie? Má stravovanie vplyv na našu rozhodovaciu schopnosť? Strava pred potopou a po potope. Skrátenie ľudského veku. Biblické vzory a strava: Izraelci na púšti, Daniel, Ján Krstiteľ. Mäso, mlieko, káva, čokoláda, čaj, alkohol, tabak, sladkosti. Zoonotické choroby. Kto šíri a propaguje pr ...
1.1.2021

825 109
2

Amazing Discoveries
Sobotná škola - Potešujte môj ľud (13. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
29.12.2020

1062 1451

3AN
0:30:51
Znamenie šelmy, RFID čip, malá doba súženia - Prof. Dr. Walter Veith
Diskusia o znamení šelmy, RFID čipe, o používaní značkových zariadení. Čo povedie štáty k prijatiu náboženskej legislatívy? Kedy sa skončí doba milosti? Čo je to malá doba súženia a veľká doba súženia? Kedy sa začína čas konca?

Epizóda z programu What Up, Prof? (Čo nového profesor?).
Diskusiu vedie Martin Smith. Natočené v Juhoafrickej republike.

Walter Veith je ...
23.12.2020

782 121

Amazing Discoveries
0:47:35
Covid-19 a záverečné prenasledovanie - Dr. Conrad Vine
Čo nám dianie spojené s COVIDom odhaľuje o záverečnom prenasledovaní Božieho ľudu? Môžu byť metódy, ktoré niektoré štáty aplikujú v boji proti pandémii použité v záverečnom prenasledovaní? Historický prehľad prenasledovania. Náboženské prenasledovanie je v mnohých krajinách realitou. Ako sa môžeme pripraviť? Slobodná cirkev sa má poučiť od prenasledovanej cirk ...
18.12.2020

1039 164
1

3AN
0:28:46
Výživa a pandémia - poučenie z roku 1918 - MUDr. Hana Kahleová
MUDr. Kahleová prezentuje výsledky výskumu z roku 1918, keď svet zachvátila pandémia španielskej chrípky a porovnáva situáciu s pandémiou COVID-19. Ako príklad uvádza adventistický seminár, ktorý úspešne bojoval s pandémiou vďaka trom zložkám liečby: Výživa, hydroterapia a dostatok spánku.
Záznam časti programu Výživa a pandémia vysielaného v Exam Room Podcaste dňa ...
17.12.2020

522 99

3AN
0:47:50
Božia myseľ - Christopher Hudson
Aké plány má Boh s nami? Dôverujeme mu celým srdcom alebo spoliehame na svoju rozumnosť? Mnohí prijmú znamenie šelmy, pretože sa budú spoliehať na svoju rozumnosť. Skazenosť a klamlivosť ľudského srdca. Nebezpečenstvo modlárstva v srdci. Pozor na nevhodné modlitby. Kedy budeme zmýšľať rovnako ako Boh?

Christopher Hudson je laický evanjelista, filmový tvorca a zakladateľ ...
27.11.2020

657 160

3AN
0:18:49
Druhý príchod Ježiša Krista - odhalenie lží - Mark Finley
Pripomeňte si základné biblické fakty o Ježišovom druhom príchode. Aký bude jeho príchod – tajný alebo viditeľný? Čo sa stane s mŕtvymi a čo so živými? Pohľad na biblické vyjadrenia: „Ako bolo za dní Noeho“, „Uvidí ho každé oko“, „Ako zlodej v noci.“ Pri Ježišovom príchode tu budú len dve skupiny ľudí. V ktorej budete?

Mark Finley je bývalým riaditeľo ...
26.11.2020

591 128

3AN
1:59:14
Evanjelizácia knihami - Jan Libotovský
misijné skúsenosti;
Televizní relace HopeTv Czech na téma „Stolečková“ evangelizace.
Hosty setkání jsou:
Jan Kubík - ředitel nakladatelství ADVENT ORION, který nás seznámí s novými a s připravovanými knihami;
Čestmír Šťovíček - kazatel evangelista, zakladatel SE a její propagátor, bude hovořit o tom, jak dělat SE rozumně a efektivně, tak, abychom knihami neplýtvali, ale zodpovědně ...
28.10.2020

412 121

HopeTV
0:14:04
Sedem znamení doby konca - Dustin Pestlin / Cami Oetman
Preskúmajte sedem neomylných znamení, že žijeme v čase konca. Tieto znamenia sa napĺňajú pred našimi očami. Nespime. Buďme bdelí a pripravujme sa na veľký deň Ježišovho príchodu!

Dustin Pestlin je YouTube evanjelista na plný úväzok s nadšením pre šírenie posolstva 3 anjelov po celom svete. Ako bývalý školský učiteľ je známy tým, že vyučuje Bibliu jasným ...
14.10.2020

1081 177
5

3AN
Sobotná škola - V Božej škole (13. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
29.9.2020

1125 1423

3AN
1:18:12
Kedy sa tvoje meno objaví a zostane v knihe života? - Kornel Čerei
Každý raz musí predstúpiť pred Boha na súde. Bude tvoje a moje meno v knihe života? Spása a pravda – neoddeliteľné veci. Sedem aspektov pravdy. Ako nájsť pravú cirkev? Poznávacie znaky Božieho ostatku. Božie prikázania a sobota. Dar proroctva. Knihy Ellen Whiteovej a satanov boj proti nim. Evanjelium kráľovstva a tri anjelské posolstvá. Božie znamenie a satanovo znamenie. ...
28.8.2020

1090 214
1

3AN
0:48:33
Víťazstvo v poslednom konflikte - Pavel Goia
Boh povoláva k práci na jeho vinici nielen kazateľov, ale každého. Ako ľudia môžu v nás vidieť Krista? Božie dielo nie je založené na našej múdrosti, našom vzdelaní, našich metódach, ale na Jeho láske a na Jeho Duchu. Čo znamená hľadať najprv kráľovstvo Božie? Ako môžeme byť požehnaním pre iných? Boh niekedy neodpovedá na modlitby tak, ako chceme my, a vtedy, kedy ...
14.8.2020

1303 269
2

3AN
1:29:23
Zdravotné misijné dielo - Timo Hoffmann
Pohľad na zdravotnú prácu ako súčasť misie. Ježiš nielen kázal a učil, ale aj uzdravoval. Sme známi len pre svoju kazateľskú činnosť, alebo slúžime ľuďom aj prakticky v zdravotných veciach? "Zázračné" vlastnosti prírodných prostriedkov. Veríme viac Bohu alebo lekárom? Praktické využitie citrónu, kurkumy, grapefruitu, kapusty, cesnaku a pod. "Ustanovenia Hospodinove .. ...
17.7.2020

844 221

3AN
0:2:11
Čo robí káva s mozgom
Reportáž o účinkoch kávy na mozog spojená s praktickou ukážkou MRI skenu mozgu.
16.7.2020

829 194

3AN
0:27:54
Prídem znovu - Steve Wohlberg
Prísľub Ježiša Krista o jeho návrate na našu Zem. Ako Ježiš príde? Čo je cieľom jeho príchodu? Základné fakty kresťanskej viery o veľkej "blahoslavenej nádeji" pre ľudstvo. Prečo o tom väčšina kresťanov nehovorí? Prečo je dobré o tom vedieť? Verný a Pravdivý prichádza na bielom koni. Dôležitosť prípravy. Dnes keby ste počuli jeho hlas...

Steve Wohlberg je riadit ...
10.7.2020

814 241

3AN
Sobotná škola - Radosť v Jeho misii (13. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
1.7.2020

1234 1958

3AN
0:48:33
Znamenie šelmy - Televízna relácia s diskusiou
Znamenie šelmy, antikrist a číslo 666. Ako môžeme rozlúštiť tieto záhadné symboly a čísla? Podstata uctievania a klaňania sa. Babylonský systém namierený proti Bohu. Je možné nevedomky prijať znamenie šelmy? Je to otázka súčasnosti alebo budúcnosti? Čo znamená ruka a čelo? Zákaz kupovania a predávania. Ako súvisí znamenie šelmy s modernými technológiami?

Úvodná ...
17.6.2020

1104 291
2

3AN
0:22:34
Kedy treba odísť z miest - Pavel Goia
Úvaha o výzvach Ducha prorockého k odchodu z miest. Máme sa naozaj vysťahovať? Kedy a kam? Praktické rady pre Boží ľud v čase krízy. 3 fázy odchodu. Nástrahy mestského života a výhody bývania na vidieku. Dva extrémy. Ako máme misijne pracovať v mestách?

Pavel Goia slúžil ako kazateľ vo Wisconsine a neskôr v Kentucky (Lexington). V súčasnosti pôsobí ako zástupca riad ...
11.6.2020

1222 280
6

3AN
0:40:24
Je najvyšší čas sa zobudiť - Doug Batchelor
Pohľad na dianie vo svete na pozadí príbehu proroka Jonáša. Tvrdý spánok Božieho ľudu. Nebezpečenstvo duchovného spánku v čase búrky. Zraniteľnosť. Príklady biblických postáv premožených počas spánku: Sizera, Samson, Saul. Sme ochotní nechať sa prebudiť? Aké by mali byť naše prvé kroky po prebudení? Čo máme činiť, aby sme boli spasení? Pokánie a návrat k posla ...
7.5.2020

1271 265

3AN
0:06:36
Je DNA ako softvér? - Discovery Science
Je DNA program? Je to digitálny kód? Program píšu inteligentní ľudia. Môže program vzniknúť bez plánu, bez programátora? Materialisti, neo-darvinisti veria, že áno. Ako je to s novou genetickou informáciou? Môže vzniknúť náhodou, vývojom? ...

Český zdroj: Kreacionismus cz
Preklad a česk ...
6.5.2020

753 210
1

3AN
0:49:19
Štúdium knihy Zjavenie verš po verši - Tajemství Bible
výklad proroctiev;
Prinášame vám audio záznam prednášok, ktoré rozoberajú prorockú knihu Zjavenie Jána verš po verši. Veríme, že tieto prednášky budú výborným doplnkom k štúdiu biblických proroctiev. (Postupne budeme pridávať ďalšie časti.)

Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible
29.4.2020

1008 320

3AN
1:18:30
Štúdium knihy Daniel verš po verši (7-11.kapitola) - Tajemství Bible
výklad proroctiev;
Prinášame vám audio záznam prednášok, ktoré rozoberajú prorockú knihu Daniel verš po verši. Veríme, že tieto prednášky budú výborným doplnkom k štúdiu Biblických úloh CASD v prvom štvrťroku 2020.

Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible
29.4.2020

1604 1333

3AN
0:59:34
Koronavírus, legislatíva a čas konca - Walter Veith
Špeciálna epizóda programu What Up, Prof? (Čo nového profesor?).
Diskusia o informáciách obsiahnutých v dokumente nemeckej vlády v súvislosti s pandémiou. Ako sa situácia vyvinie a aké budú jej dôsledky? Pohľad na legislatívu, ktorá sa zavádza na celom svete, Noachidské zákony. Odohrávajú sa udalosti času konca? Aký postoj máme zaujať?

Diskusiu v programe What's Up Prof ...
8.4.2020

3123 398
10

Amazing Discoveries
Sobotná škola - Ako vykladať Pímo (13.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
2.4.2020

1683 2759

3AN
0:28:04
Skrze strašení přivádějte ke spasení - Daniel Pražan
Žijeme v čase, keď prichádzajú pokušenia, našepkávania, zvody i krízy. Ako nepodľahnúť? Ako môžeme zvádzať sami seba? Ako vyzerá zbožný adventista? Pán vytrhuje pobožných z pokušenia. Môžeme byť skrytí v Božích rukách, keď berieme svoj kríž a ideme vierou v pred. "Ja vás straším, aby ste boli hotoví."

Záznam pravidelnej sobotnej bohoslužby z českotešinské ...
23.3.2020

778 247
2

3AN
0:14:00
Najlepšia prevencia pred koronavírusom - Dr. Neil Nedley
Rozhovor s Dr. Nedleym o zdravotných otázkach súvisiacich s koronavírusom. Aké praktické kroky môžeme urobiť, aby sme sa chránili? Aké sú symptómy a u koho sa prejavia? Aká je miera prenosu tejto choroby? Vírusy prechádzajúce zo zvierat na človeka. V čom je problém? Ako posilniť imunitný systém. Antioxidanty. NEW START. Máme mať obavy?

Dr. Neil Nedley je internista a špe ...
20.3.2020

1477 326
1

3AN
0:12:08
Vidíme posledné rany? - Doug Batchelor
Pohľad na posledné udalosti, ktoré sa dejú na svete. Koronavírus. Aký bude jeho dopad? Ďalšie epidemické ochorenia. Extrémne počasie, požiare, záplavy, zemetrasenia, sopečná aktivita - tú tieto veci súčasťou znamení poslednej doby? Spájanie a rozdelenie v náboženskej oblasti, v spoločenskej oblasti. Vyschnutie rieky Eufrat. Začína sedem posledných rán? Ako máme vníma ...
13.3.2020

1558 296
1

3AN
0:26:27
Tajomstvo trojice - Doug Batchelor
Je možné rozlúštiť tajomstvo Božej trojice? Je biblické povedať, že je jeden Boh a pritom tvrdiť, že jeden nie vždy znamená jeden? Elohim (najčastejšie slovo na označenie Boha) je v množnom čísle. Je Ježiš Kristus Bohom, ktorý nemá začiatok a koniec? Je Duch svätý skutočnou osobou alebo len Božou silou? Ktoré božské osoby sú zainteresované na našom stvorení a vyk ...
12.3.2020

881 297

3AN
0:47:59
Sedem krokov k silnejšej viere - Doug Batchelor
Máte vieru? Máte jej dostatok? Spoznajte sedem krokov k silnejšej viere na základe biblických príkladov: Čítajte Božie Slovo, modlite sa, urobte krok viery, majte vytrvalosť, stýkajte sa s veriacimi, vyhýbajte sa vysávačom viery, hovorte o vašej viere. Pohľad na hrdinov viery. Ako sa prejavovala viera v ich životoch?

Doug Batchelor je prezident a rečník medzinárodnej evanjeliz ...
18.2.2020

1354 359

3AN
1:48:03
Od srdca k srdcu - rozhovor s Prof. Dr. Walterom Veithom - Walter Veith
Walter Veith hovorí o svojich životných skúsenostiach a okolnostiach, ktoré ovplyvnili jeho zmenu z evolucionistu na kreacionistu. Odhaľuje tiež niektoré ťažkosti, ktorým čelil, keď začal pochybovať o evolučnej teórii. V druhej časti Walter hovorí o biblických dôkazoch, ktoré ho presvedčili, aby uveril v Boha a Jeho Slovo a ako sa stal adventistom siedmeho dňa. Hovorí o ne ...
17.1.2020

1357 367

3AN
1:10:15
Nadnárodní globální autorita - Timo Hoffmann
Pápež presadzuje myšlienku globálnej autority. Bude smrteľná rana šelmy čoskoro plne uzdravená? Babylon a jeho víno opájajúce národy. Je čas, aby svetovláda dostala "skutočné zuby"? Rímsky koncept "všeobecného dobra". Má Rím skutočný záujem o chudobných alebo ide o Judášovho ducha? Pápež reštrukturalizuje rímsku kúriu a vytvára veľký "úrad pre evanjelizáciu". ...
9.1.2020

1214 406

3AN
0:59:03
Vliv myšlenek a pocitů - Timo Hoffmann
posvätenie a charakter;
90% chorôb je spôsobených naším myslením. Máme v srdci pokoj, ktorý nám Kristus zanechal? Koľko času venujeme pozitívnym veciam a koľko negatívnym? Rozmýšľame často o sebe? Čo spôsobuje sebaľútosť? Ako hovoríme o druhých? Ako vplýva reptanie a sťažovanie sa na naše okolie? Duch vďačnosti a naše zdravie. Starosti o život. Klam hriechu. Čo znamená strážiť svoje ...
2.1.2020

1438 399
1

3AN
Štúdium knihy Daniel verš po verši (1-6 kapitola) - Tajemství Bible
výklad proroctiev;
Prinášame vám audio záznam prednášok, ktoré rozoberajú prorockú knihu Daniel verš po verši. Veríme, že tieto prednášky budú výborným doplnkom k štúdiu Biblických úloh CASD v prvom štvrťroku 2020.

Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible
1.1.2020

1949 1214

3AN

1. z 10 strán (486 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť? NOVÝ ÚČET

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk