Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

Sobotná škola - So zdrakom upretým na Ježiša (5. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
30.12.2021

497 430

3AN
1:22:20
Padol Babylon, 2. časť - Prof. Dr. Walter Veith
udalosti doby konca; Babylon; cirkev, štát, sloboda svedomia;
Šelme musí byť daná moc, ktorú stratila pri smrteľnej rane. Globálne spoločné blaho. Náboženstvo založené na gréckej filozofii. Náboženská sloboda - ako ju definuje Rím? Úloha športu v dosiahnutí "spoločného blaha". Čo to znamená žiť "skutočný ľudský život"? Klimatická agenda - uctievanie Zeme - panteizmus. Úloha Ameriky - prezident Trump. Nátlak ako posledný p ...
22.12.2021

436 77

3AN
1:05:10
Chceš výrazne urýchliť Ježišov príchod? - Kornel Čerei
Je možné Kristov príchod urýchliť? V čom spočíva príprava na Ježišov príchod? Milujeme Kristov príchod? Dvaja sluhovia. Podmienky spasenia. Vyvážené chápanie plánu vykúpenia. Aké sú charakteristiky pravej cirkvi? Výzva k vyjdeniu z Babylona. Čo môžeme urobiť pre to, aby sme urýchlili Kristov príchod?

Kornel Čerei je knižný evanjelista z Bádensko-Württemberskej ob ...
18.11.2021

624 133

3AN
1:26:19
Padol Babylon, 1. časť - Prof. Dr. Walter Veith
výklad proroctiev; charizmatické hnutie; ekumenizmus; dejiny reformácie; udalosti doby konca; Babylon; cirkev, štát, sloboda svedomia;
Kto je Babylon a ako ho identifikovať? Odkiaľ máme vyjsť?
Žena smilnica a tri časti Babylonu - drak, šelma a falošný prorok. Dôležitosť Božích zákonov. Vývoj udalostí v posledných rokoch: spájanie kresťanstva a islamu, protestantizmu a katolicizmu, cirkvi a štátu, potláčanie slobôd...

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries.
V súčasnosti tiež pôsob ...
1.11.2021

916 202

3AN
1:30:34
Búrka na obzore, vojna zajtrajška - Prof. Dr. Walter Veith
V tejto časti sa Walter s Martinom pozerajú na katastrofické záplavy v Európe a Číne, diskutujú o niektorých štatistikách očkovania a analyzujú film "Vojna zajtrajška", ktorý nedávno vyšiel, a jeho možné narážky na scenár doby konca.

Pôvodne publikované 29. júla 2021 pod názvom "Walter Veith & Martin Smith - The Tomorrow War, Storm On The Horizon - What's Up Prof? 74"

W ...
8.10.2021

2161 561
1

3AN
1:08:28
Pohanský deň - Ronny Schreiber
Dejiny svätenia nedele. Zo života cisára Konštantína Veľkého, jeho politika, vojny a vzťah k náboženstvu. Slnečný kult v Babylonii, Ríme a v kresťanstve. Jeho prvky: nedeľa, zimný slnovrat, najvyšší kňaz... Porovnanie Krista a Mitru. Hľadanie dôvodu na svätenie nedele v Biblii.

3. prednáška z cyklu: Ku cti Stvoriteľa.

Ronny Schreiber pochádza z Hamburgu, kde bol starš ...
30.9.2021

764 143

3AN
Sobotná škola - Deuteronómium: Kniha zmluvy (13. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
28.9.2021

1060 1649

3AN
0:50:35
Farizeji a saduceji - Václav Koplík
Kto boli farizeji a saduceji? Čím sa vyznačovalo ich učenie? Čo je meradlom správnosti? Je možné nájsť ich paralelu v dnešnej cirkvi? Ktoré prejavy v našich zboroch vychádzajú z učenia farizejov, a ktoré z učenia saducejov? Ktoré učenie prevláda?

Živé vysielanie Bohoslužby zo zboru CASD Vojkovice s prekladom do posunkovej reči.
15.9.2021

506 141

3AN
0:47:44
Meškanie - Ferdinand Varga
Dejiny sa blížia záveru. Ježiš príde, ale kedy? Duch prorocký predpovedal, že v poslednom tisícročí zo siedmich už budeme v nebi. Teda Pán Ježiš by mal prísť na konci šesťtisíc ročného obdobia. Alebo už mohol prísť aj skôr? Nemešká náhodou Jeho príchod? Prečo mešká? Ako využiť čas čakania? Čo nám hrozí v dobe čakania? Nie sme náhodou meškaním skúšan ...
15.9.2021

675 159

3AN
1:25:03
20. Cíl zbožných - Doug Batchelor
Božie svetlo vyháňa tmu. Poznanie pravdy prináša skutočnú slobodu. Ako najlepšie dokážeme svoju lásku k Bohu? Zahŕňa nasledovanie Ježiša nejaký boj a sebazaprenie? Je pravé kresťanstvo na svete populárne? Nebezpečenstvo nasledovania davu. Čo bude s ľuďmi, ktorí vytrvalo odmietajú pravdu? Zvolíte si svätosť za životný cieľ? Vedľajším produktom je šťastie.

Revela ...
2.9.2021

649 201

3AN
0:04:41
Nenechejme se vyprovokovat - Ellen Gould Whiteová
posvätenie a charakter; zápas s hriechom;
Vytváříme si povahy pro nebe. Žádná povaha nemůže být dokonalá bez zkoušek a utrpení. Musíme být prověřováni a zkoušeni. Kristus je našim vzorem v trpělivosti, vlídnosti, dobrotivosti a pokoře.

Autorka: Ellen Gould White
Přeloženo z: „This Day with God", 263
Čte Maria Laufersweiler. Převzaté z biblestream - Motivat ...
1.9.2021

688 3778610

3AN
1:26:25
19. Královští vyslanci - Doug Batchelor
Skupina 144.000. Sú to skutoční ľudia? Aké sú ich vlastnosti? Božia pečať na čelách. Je to viditeľné znamenie? Dielo proroka Eliáša a Jána Krstiteľa. Čiňte pokánie! Čím kŕmime svoju myseľ? Aký má byť životný štýl skutočných kresťanov? Jedlo, obliekanie, ozdoby, tetovanie. Hudba, zábava, tanec, lotéria, hazard. Je možné žiť mravne čistým životom v poškvrn ...
26.8.2021

633 230

3AN
1:27:22
18. Babylonská hostina - Doug Batchelor
Zaujíma sa Boh o naše zdravie? Prevencia proti chorobám. Aká bola pôvodná strava pre človeka? Čisté a nečisté jedlo. Alkoholické nápoje. Telo – chrám Ducha. Ktoré biblické zákony sú platné dodnes? Všetko čiňte na slávu Božiu.

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré biblické proroctvá. (Prednáška č. 18 z 20).

Viac informácií n ...
18.8.2021

555 202

3AN
1:27:36
17. Dceřin smrtící tanec - Doug Batchelor
Babylon - matka smilníc. Spolupráca medzi matkou a dcérou. Žena sediaca na šelme. Sedem hláv - sedem vrchov. Babylon a jeho víno. Kedy nastáva pád Babylona? USA v biblickom proroctve. Amerika začína ako baránok, ale v závere hovorí ako drak. Duchovia podobní žabám. Falošné zázraky. Ako môžeme predísť tomu, aby sme boli zvedení? Výzva na opustenie Babylona.

Revelation N ...
12.8.2021

544 204

3AN
1:26:08
16. Žena pravdy - Doug Batchelor
Je možné nájsť pravú cirkev v labyrinte rôznych náboženstiev? Existuje absolútna pravda? Aké sú identifikačné znaky Božej cirkvi? Božie prikázania a Ježišovo svedectvo. Drak prenasleduje ženu a jej potomstvo. Prvokresťanská cirkev. Úpadok cirkvi. Temný stredovek a prenasledovanie. Cirkev na púšti - verný ostatok.

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý ...
4.8.2021

574 175

3AN
1:28:08
15. Označen pro smrt - Doug Batchelor
Znamenie šelmy na čele alebo na ruke. Božia pečať na čele. Kto bude ochránený počas siedmich posledných rán? Čo predstavuje Božia pečať? Boží zákon a sobota. Snaha o zmenu Božieho zákona. Výroky náboženských predstaviteľov o znamení cirkevnej autority. Viac treba poslúchať Boha než ľudí.

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré b ...
28.7.2021

609 191

3AN
1:27:33
14. Klanění se šelmě - Doug Batchelor
Koho predstavujú dve šelmy v Zjavení 13. kapitole? Šelma z mora. Osem identifikačných znakov. Kto jej dal moc a trón? Cisár Konštantín a jeho "obrátenie". Ako dlho mala šelma z mora vládnuť? Prenasledovanie svätých. Francúzska revolúcia a ukončenie pápežskej vlády. Smrteľná rana šelmy uzdravená. Význam tajomného čísla 666. Posolstvo troch anjelov varuje pred najväč ...
21.7.2021

657 235

3AN
1:27:16
13. Zrozen z řeky - Doug Batchelor
Koľko druhov krstu je prijateľných podľa Biblie? Krst - symbol očistenia od malomocenstva hriechu. Krst vodou a krst Duchom svätým. Krst a znovuzrodenie. V čom spočíva príprava na krst? Kedy je správne nechať sa pokrstiť opätovne? V akom veku je človek spôsobilý ku krstu?

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré biblické proroctvá. (Predn ...
14.7.2021

527 232

3AN
1:25:43
12. Očištění svatyně - Doug Batchelor
Malý roh poškvrňuje svätyňu. Proroctvo o očistení svätyne - 2300 rokov. 70 týždňov vymeraných pre Izrael. Svätyňa na zemi ako kópia nebeskej svätyne. Aký bol účel starozákonnej svätyne? Čo predstavujú jednotlivé zariadenia svätyne? Mesiáš potvrdzuje zmluvu s mnohými za jeden týždeň. Prečo sa dnes neobetuje? Bude znovu postavený jeruzalemský chrám? Kristus - náš ...
6.7.2021

550 223
1

3AN
1:25:59
11. Ďáblův žalář - Doug Batchelor
Tisícročné obdobie - milénium. Kedy začne? Kde bude v tomto období satan? Bezodná priepasť. Prvé vzkriesenie a druhé vzkriesenie. Čo budú robiť vykúpení? Súd. Obnovenie zeme. Nový Jeruzalem zostupuje na Zem. Posledné satanove ťaženie. Boh víťazí.

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré biblické proroctvá. (Prednáška č. 11 z 20).

V ...
1.7.2021

589 219

3AN
Sobotná škola - Odpočinok pre unavených (13. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
29.6.2021

1087 1802

3AN
1:27:47
10. Závěrečná ohnivá bouře - Doug Batchelor
Biblický pohľad na peklo. Je to nejaké miesto pod zemou? Horí už teraz? Čo je odplatou za hriech - smrť alebo večný život v pekle? Ako Biblia popisuje skazu bezbožných? Ohnivé jazero. Zhasne niekedy pekelný oheň? Má peklo na starosti diabol? Čo urobí Boh po zničení hriechu a bezbožných?

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré biblické p ...
22.6.2021

638 208

3AN
1:26:35
9. Okouzlující duchové - Doug Batchelor
Existujú duchovia? Je duša nesmrteľná? Čo sa stane keď niekto zomrie? Môžu mŕtvi hovoriť so živými? Smrť je spánok. Kedy dostaneme nesmrteľnosť? Padlí anjeli a ich zvodné zázraky. Aká je pravda o treste pre bezbožných? Vzkriesenie spravodlivých. Moc Božieho vzkriesenia. Kto má Syna, má život.

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré ...
16.6.2021

619 205

3AN
1:24:40
8. Nejbohatší poustevník - Doug Batchelor
Biblia opisuje príbehy ľudí, ktorých Boh zachraňuje ľudí z najrôznejších situácií. Kazateľ Doug Batchelor rozpráva svoju skúsenosť, ako Boh zachránil jeho, keď bol v takmer beznádejnom stave. Ako syn bohatých rodičov hľadal šťastie v alkohole, drogách, zabíjal nudu rôznou trestnou činnosťou, až kým nepochopil, že to nie je správna cesta. Vypočujte si ako sa z pust ...
9.6.2021

562 266

3AN
0:05:23
Čas pro rozhodnutí - Ellen Gould Whiteová
Kristova povaha musí být naší povahou. Musíme být přetvořeni obnovou svých srdcí. V tom je naše jediné bezpečí. Nic nemůže odloučit opravdového křesťana od Boha.

Z knihy: "Maranatha - Pán přichází" od Ellen G. White čte Maria Laufersweiler. Převzaté z biblestream - Motivation for the Day
3.6.2021

528 3778610

3AN
1:25:59
7. Odpočinek od naší práce - Doug Batchelor
Bol deň odpočinku daný len pre Izraelitov alebo pre celé ľudstvo? Ktorý deň je siedmy deň týždňa? Sobota - znamenie medzi Bohom a jeho ľudom. Ktorý deň zachovával Ježiš a apoštoli? Môže niekto zmeniť svätý deň odpočinku? Zjavenie 14 a uctievanie Stvoriteľa. Požehnanie z Božieho odpočinku.

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré b ...
2.6.2021

614 242

3AN
0:10:33
Když se Ellen Whiteová modlila … - Ellen Gould Whiteová
Když se Ellen Whiteová modlila …
… znělo to například takto.
Výňatky z modlitby ze 20. října 1906 v Oaklandu
Překlad z anglického originálu: "Sermons and Talks 1", 378-383 čte Maria Laufersweiler. Převzaté z biblestream - Motivation for the Day
1.6.2021

829 3778610
1

3AN
1:23:48
6. Velkolepé království - Doug Batchelor
Nové nebo a nová zem. Sú tieto pojmy skutočné?
Čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú? Nový Jeruzalem a jeho rozmery. 12 perlových brán, zlaté ulice, rieka živej vody. Strom s 12 druhmi ovocia a listami na liečenie národov. Budú sa vykúpení navzájom poznať? Obyvatelia mesta sú tí, ktorí nasledujú Baránka kamkoľvek by šiel. Nevstúpi do neho nič nečisté. Hľadajte najp ...
25.5.2021

579 230

3AN
0:04:13
Vysoký duchovní stav je dosažitelný - Ellen Gould Whiteová
Kristus byl poslušen každému požadavku Zákona.
Svou dokonalou poslušností učinil možným to, aby každá lidská bytost byla poslušna Božím přikázáním. Když se poddáme Kristu, srdce se spojí s Jeho srdcem, vůle splyne s Jeho vůlí, mysl se stane zajedno s Jeho myslí, myšlenky jsou Kristu poddány. Žijeme Jeho životem. …

Z knihy: "Maranatha - Pán přichází" od Ellen G ...
25.5.2021

525 3778610

3AN
1:24:04
5. Nezměnitelný zákon - Doug Batchelor
Môže byť Boží morálny zákon zmenený alebo zrušený? Je desatoro záväzné aj pre kresťanov? Zákon ako zrkadlo. Skrze zákon je poznanie hriechu. Môže zákon poskytnúť očistenie od hriechu? Stará zmluva a nová zmluva. Ako je možné dodržiavať desatoro? Čo by malo byť našou motiváciou pre poslušnosť?

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje ni ...
20.5.2021

642 231

3AN
0:04:07
Povaha hodnotou duše - Ellen Gould Whiteová
Povaha, utvořená k božské podobě je jediným pokladem, který si z tohoto světa můžeme odnést do onoho příštího. Ti, kteří v tomto světě žijí podle pokynů Krista, si všechny božské schopnosti vezmou do nebeských příbytků. A v nebi se máme dále nepřetržitě rozvíjet. …

Z knihy: "Maranatha - Pán přichází" od Ellen G. White čte Maria Laufersweiler. Převzaté z ...
20.5.2021

545 3778610

3AN
0:51:48
Okamih krízy - Prof. Dr. Walter Veith
Je súčasné dianie iba nejaká dočasná zmena v priebehu dejín? Alebo je to kulminácia, na ktorú svet čakal? Obsahujú dnešné udalosti prvky predpovedané v proroctvách? Prečo boli učeníci nepripravení na to čo sa malo stať? Sme my pripravení? Nemáme vlastné predstavy o budúcich udalostiach? Zostaňte a bdejte!

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries.
V sú ...
18.5.2021

919 243

3AN
1:26:51
4. Maximální oběť - Doug Batchelor
Celé ľudstvo padlo, ale Ježiš pripravil spôsob, ako nás z toho zachrániť. Večné evanjelium. Baránok zabitý od založenia sveta. Prečo bolo nutné, aby Ježiš zomrel? Hriech je smrteľne nákazlivá choroba. Moc viery. Aký je pravý význam pokánia? Zmena života. Znovuzrodenie. Božie zasľúbenia.

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré bibli ...
13.5.2021

600 236

3AN
0:05:26
Sláva věčného světa - Ellen Gould Whiteová
Byla přede mnou odhalena sláva věčného světa. Chci vám říci, že stojí za to bojovat o nebesa. Musí být cílem vašeho života připravit se na společenství s vykoupenými, se svatými anděly a s Ježíšem, Vykupitelem světa.

Z knihy: "Maranatha - Pán přichází" od Ellen G. White čte Maria Laufersweiler. Převzaté z bible ...
12.5.2021

594 3778610

3AN
1:26:24
3. Stvořil Bůh ďábla? - Doug Batchelor
Ak je Boh milujúcim Bohom, prečo stvoril satana? Čo je zdrojom všetkého zla? Ako vznikol hriech? Stvorené bytosti a slobodná voľba. Najväčšie satanove zvody. Koho diabol nenávidí najviac? Ako je možné mu odolať?

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré biblické proroctvá. (Prednáška č. 3 z 20).

Viac informácií nájdete na stránke: Zjev ...
5.5.2021

661 234

3AN
0:04:30
I vy buďte hotovi! - Ellen Gould Whiteová
Představte si, že by se dnes měl Kristus zjevit na nebeských oblacích, kdo … by byl připraven setkat se s Ním? Dejme tomu, že bychom měli být přeneseni do nebeského království právě takoví, jací jsme. Byli bychom připraveni připojit se ke svatým Božím, žít v souladu s královskou rodinou, s dětmi nebeského Krále?

Z knihy: "Maranatha - Pán přichází" od Ellen G. Wh ...
4.5.2021

557 3778610

3AN
1:29:20
2. Poslední pozemská říše - Doug Batchelor
Je možné poznať budúcnosť? Čo zjavuje Biblia o vývoji svetových dejín? Babylonský kráľ Nabuchodonozor a jeho sen. Splnil sa už celý? Symbolika v biblických proroctvách. Nič z toho, čo sa vo svete deje, by nás nemalo prekvapiť. Všetko sa deje podľa plánu. Nasledujúca udalosť je Kristov príchod. Budeme súčasťou jeho kráľovstva?

Revelation Now je celosvetový študijn ...
29.4.2021

792 280

3AN
Tiger a Tom a ďalšie príbehy...
Vypočujte si niekoľko pravdivých príbehov od vydavateľov Ellen, Jamesa a Edsona Whiteových.
Vďaka ušľachtilej práci vydavateľov sa tieto príbehy koncom 19. storočia dostali do takmer všetkých detských domovov v USA. V mnohých rodinách sa stali obľúbeným výchovným prostriedkom mladej generácie.

Prinášame vám načítané ukážky niektorých príbehov.

Knihu, ktorá obsa ...
28.4.2021

469 360

Sion plus n.o.
0:04:25
Křičte na poplach! - Ellen Gould Whiteová
Naši pozornost mají nyní upoutávat věci, které se týkají našeho věčného blaha. Nemůžeme si dovolit, abychom dávali nebeským věcem druhořadé místo. Proroctví se chvatně naplňuje. Hodiny zkušební lhůty rychle míjejí. Nesmíme ztrácet žádný čas - ani okamžik.

Z knihy: "Maranatha - Pán přichází" od Ellen G. White čte Maria Laufersweiler. Převzaté z
28.4.2021

608 3778610

3AN
1:22:59
Musím jako křesťan poslouchat vládní nařízení o koroně? - Olaf Schröer
Aký má mať kresťan postoj k vládnym nariadeniam? Kedy má poslúchať viac Boha ako ľudí? Strata slobody a občianskych práv. Rôzne obmedzenia. Zákaz kupovať a predávať. Ako súvisia vládne nariadenia so znamením šelmy? Biblické príklady. Ako sa zachoval pod tlakom Daniel, Jozef?

Olaf Schröer je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Nemecku.
22.4.2021

1023 261

3AN
1:27:21
1. Přicházející vytržení podle Zjevení - Doug Batchelor
Druhý príchod Ježiša Krista podľa Zjavenia Jána. Čas a spôsob Ježišovho príchodu. Ako môžeme vedieť kedy Ježiš príde? Príde tajne alebo viditeľne? Ako sa môžeme pripraviť na jeho príchod?

Revelation Now je celosvetový študijný program, ktorý dekóduje niektoré biblické proroctvá. (Prednáška č. 1 z 20).

Viac informácií nájdete na stránke:
22.4.2021

798 268

3AN
0:41:48
Trpezlivosť - Josef Peterka
posvätenie a charakter;
Čo je v životnom zameraní kresťana najdôležitejšie? Božie Slovo hovorí: "Buďte trpezliví až do príchodu Pána." Príklady trpezlivosti a netrpezlivosti v skúsenostiach.

Koľko úsilia je človek schopný vyvinúť na dosiahnutie svojich cieľov? Na čo dokáže venovať svoju energiu, financie, čas? Ako sa to často líši od zamerania, vytrvalosti, trpezlivosti skutočného kresť ...
21.4.2021

570 233

3AN
0:59:13
Čo sa to dnes deje - Jiří Kisza
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Máme podobné obavy ako svet, alebo máme ducha nádeje, radosti a nadšenia z návratu Ježiša Krista? Hlasito voláme alebo sme upadli do hlbokého spánku? Znamenia času - dokážu nás osloviť, zasiahnuť naše srdcia alebo rozpoznávame len hoaxy a konšpirácie?

Aký postoj sme zaujali ku korona-kríze? Mlčíme? Sme ticho? Nemáme čo povedať? Uvedomujeme si aký vplyv má na náš n ...
2.4.2021

964 236
10

3AN
Sobotná škola - Božia večná zmluva (13. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
30.3.2021

1207 2123

3AN
00:04:16
Dokonalý pokoj - Noachova archa
Letecké zábery z náleziska Noachovho korábu. Durupinar, Turecko.
Vo výške 1900 metrov nad morom, 29 km južne od vrcholu hory Ararat, 3 km severne od Iránskych hraníc, bol potvrdený nález Noachovej Archy.
24.2.2021

891 245
3

3AN
0:38:06
Kristova spravodlivosť v nás - Roman Chalupka
Dve časti Kristovej spravodlivosti. Ospravedlnenie a Posvätenie. Základ a podmienka spasenia. Ako sa prejavuje Kristova spravodlivosť v praktickom živote kresťana? Biele šaty. Ako ich môžeme získať? Kedy môžeme mať istotu spasenia?

Roman Chalupka je kazateľom zboru Dandenong Adventist Church v Austrálii.
24.2.2021

775 244

3AN
Tiger a Tom a ďalšie príbehy...
Vypočujte si niekoľko pravdivých príbehov od vydavateľov Ellen, Jamesa a Edsona Whiteových.
Vďaka ušľachtilej práci vydavateľov sa tieto príbehy koncom 19. storočia dostali do takmer všetkých detských domovov v USA. V mnohých rodinách sa stali obľúbeným výchovným prostriedkom mladej generácie.

Prinášame vám načítané ukážky niektorých príbehov.

Knihu, ktorá obsa ...
10.2.2021

823 591

Sion plus n.o.
0:25:51
Sodoma a Gomora - ako to bolo - Timo Shely
dejiny - starovek;
Boží súd nad Sodomou a Gomorou - bol skutočný? Podľa biblickej správy tieto mestá boli zničené pred 3500 rokmi. Odvtedy sú púšťou ako aj celé okolie Mŕtveho mora. Pozrite si, čo je možné nájsť na týchto miestach teraz.
Chcete uniknúť prichádzajúcemu súdu?

Zdroj: Youtube kanál: Timo Shely - Prepare the way of the Lord
8.2.2021

948 248

3AN
1:43:58
Cesta poslušnosti - Prof. Dr. Walter Veith
posvätenie a charakter; zdravý životný štýl;
Pohľad na duchovné a mentálne aspekty zdravej životosprávy. Ako súvisí jedlo a posvätenie? Má stravovanie vplyv na našu rozhodovaciu schopnosť? Strava pred potopou a po potope. Skrátenie ľudského veku. Biblické vzory a strava: Izraelci na púšti, Daniel, Ján Krstiteľ. Mäso, mlieko, káva, čokoláda, čaj, alkohol, tabak, sladkosti. Zoonotické choroby. Kto šíri a propaguje pr ...
1.1.2021

1303 313
2

Amazing Discoveries

1. z 11 strán (518 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk