Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
0:07:59
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu - George R. Knight
výklad proroctiev;
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantský liberalizmus túto operáciu vykonal na sebe a upozorňuje, že adventisti sú v pokušení urobiť to isté.

Diagnostikuje súčasné neduhy adventizmu, a zdôrazňuje potrebu revitalizácie apokalyptickej vízie, ktorá poskytuje kľúč k obnoveniu dynamiky cirkvi, v čase keď svet speje ku koncu dejín.

Video je rozhovor o autorovej knihe, ktorá bola preložená aj do češtiny.
George Knight považuje túto malú knihu za najdôležitejšiu v jeho kariére.
Kniha sa dá objednať na adrese:
http://www.advent-orion.cz/knihy/apokalypticka-vize-a-vyklesteni-adventismu
15.6.2012
vydané: 2008

6244 824
5

3AN
Video
Rozhovor s autorom
Downloads

                    Rozhovor s autorom - [360p] MP4 27MB
Komentáre
                    pridaj komentár
Danny L. 2012-09-22 03:02:45
      Zde je pár zajimavých burcujících citátů, které jsem nalezl v knize prof. G. Knighta „Apokalyptická vize a vyklestěni adventismu“(Advent-Orion, 2010):
     
      „Na opačné straně jsou ADVENTISTÉ, které můžeme označit za křesťanské křesťany. Ti se radují z toho, že jsou EVANGELIKÁLNÍ, a STYDÍ SE ZA ELLEN WHITEOVOU, za ESCHATOLOGICKÉ DŮRAZY NA SOBOTU, za NEBESKOU SVATYNI atd.“ (str. 15)
      „Nicméně jak jsem poznamenal v první kapitole, rozvinutý adventismus NA CELÉM SVĚTĚ na začátku jednadvacátého století ZKROTL, NE-LI SE VYKLESTIL. HODNĚ NEDOBRÉHO JSME ZPŮSOBILI TÍM, ŽE JSME LIDEM ŘEKLI, ŽE JSME JAKO JINÉ EVANGELIKÁLNÍ CÍRKVE (vyjma soboty a několika dalších věcí), že jsme zapomněli, kým jsme a co nás činí JEDINEČNÝMI, a že jsme ztratili ze zřetele, co dává naší existenci smysl. Z TOHO PRAMENÍ ÚBYTEK ČLENŮ, který lze sledovat ve většině rozvinutých zemí. /…/ KDYBYCH BYL ĎÁBLEM, SNAŽIL BYCH SE PŘIMĚT ADVENTISTY A JEJICH KAZATELE, ABY BYLI JENOM HODNÝMÍ EVANGELIKÁLY A ZAPOMĚLI NA ONU “ODPORNOU VETEŠ, KTEROU JSOU APOKALYPTICKÁ PROROCTVÍ“… orientoval bych je na citové prožívání a vzbuzoval bych v nich hrůzu před apokalyptickými proroctvími. A nakonec bych do jejich mysli zasel pochybnosti o platnosti základů adventistického chápání apokalyptických proroctví. /…/ Před časem jsem v jedné evropské zemi přednášel o adventismu a apokalyptických proroctvích. Uprostřed přednášek jsem byl upozorněn na to, že „lid“ (ve skutečnosti někteří vedoucí a někteří z „lidu“) nechce poslouchat o apokalyptických proroctvích, totiž o přežitých šelmách a vší té neaktuální veteši.“ (str. 48.49)
     
      „Prorocké údaje, které zahrnují i šelmy, mají vztah k CHARAKTERISTICKÝM VĚROUKÁM ADVENTISMU, jako jsou eschatologické souvislosti soboty, svatyně, stav mrtvých atd., a TY VŠECHNY MAJÍ BÝT PŘEDKLÁDÁNY VE VZTAHU K
Danny L. 2012-11-23 17:58:45
      „Prorocké údaje, které zahrnují i šelmy, mají vztah k CHARAKTERISTICKÝM VĚROUKÁM ADVENTISMU, jako jsou eschatologické souvislosti soboty, svatyně, stav mrtvých atd., a TY VŠECHNY MAJÍ BÝT PŘEDKLÁDÁNY VE VZTAHU K ZACHRAŇUJÍCÍMU KRISTU, jenž je ústřední pro Janova apokalyptická vidění. „Nezapomenout na šelmy“ znamená KÁZAT VŠECHNY CHARAKTERISTICKÉ ADVENTISTICKÉ PRAVDY, a to v prorockém kontextu, jehož středem je Kristus. PŘÍLIŠ MNOHO ADVENTISTŮ VE SVÉ TOUZE BÝT JAKO OSTATNÍ došlo k závěru, že není užitečné kázat při bohoslužbách věrouku. Jaký je výsledek (otáznik) – Rostoucí neznalost členů o tom, proč chodí do shromáždění. /…/ Je pozoruhodným faktem, že současný adventismus má nejvzdělanější duchovenstvo i laiky ve své historii. Přitom se MNOHO Z NÁS obává cokoliv s určitostí tvrdit, kromě svých pochybností. Ano, to se nosí. VYZNAT CHARAKTERISTICKÉ ADVENTISTICKÉ PRAVDY, ZVLÁŠTĚ TY, JEŽ SE VÁŽOU K APOKALYPTICKÝM PROROCTVÍM, ZNAMENÁ V MNOHÝCH KRUZÍCH NECHAT SE OZNAČIT NÁLEPKOU OSŮBKY POCHÁZEJÍCÍ Z NERELEVANTNÍHO DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ. „Buďme současní,“ zní odpověď.“(str. 50.51)
      „Apokalyptika je to, o čem je adventismus.“ (str. 25)
      „Kniha Zjevení je výzvou vykleštěným adventistům a těm, kterým to hrozí, aby se probudili dříve, než bude pozdě“ (str. 75)
     
Danny L. 2012-11-23 18:00:17
      „Ellen Whiteová nikdy nepřestala připomínat adventistům sedmého dne, že břemeno sociální spravedlnosti a služby chudým a hladovým stojí i před mnohými jinými lidmi, ale že nikdo jiný není pověřen kázat Boží poslední apokalyptické poselství. Tímto kázáním, tvrdila, Bůh pověřil právě adventisty.“(str.85)
      „Část problému je v tom, že adventismus DO VELKÉ MÍRY pozbyl apokalyptické zakotvení svého poselství. Před několika lety jsem byl účastníkem sympozia, v němž se adventističtí teologové vyslovovali k otázce, proč jsou osobně adventisty sedmého dne. Byli zde zástupci celého teologického spektra a všichni se upřímně vyznávali ze své víry. Avšak podle mého názoru SE JEJICH SVĚDECTVÍ ZDALEKA MÍJELO CÍLEM. Jejich důvody se převážně soustřeďovaly na kulturní a vztahovou problematiku a na způsob jak byli od svého dětství vtahováni do společenství. Byla tam spousta vřelého, avšak neurčitého náboženství.“(str. 17) ¨
      Pro úplnost dodávám, že prof. G. Knight rovněž neschaluje tzv. „RYZE šelmovská kázání“ z nichž se vytratil Kristus a jeho spravedlnost a v nichž se jaksi zapomnělo i v nás samých je kus satanské neomylné a ješitné šelmy, pokud dáváme průchod svému starému já a nikoli Duchu svatému...
     
Kurt Müller 2014-04-25 15:59:39
      Dnes právě nejde o to naplnit členy adventní církve učením adventistů, ale především
      naučit je získat vztah k Ježíši Kristu. To je ta příprava, to je ten zásobní olej
      pěti moudrých panen. Bez toho je veškeré učeník ničemu. Ano služba chudým ahladovým, to je správné, ale kolik toho uskutečňuje adventní církev a nejsou neadventní církve v tomto směru dál???? Naučit milovat Boha a svého bližního. To je i poselství dalšího podobenství v Mat 25. Když syn člověka těm na pravici řekl,
      protože.........ptal se jich také zda byli adventisty a věřili v celé učení adventistů???? Nejsem proti učení, ale především jde o to naučit adventisty být lidmi, občany nebeského království.
     
Quark 2014-12-12 18:39:49
      Ovšem, vztahy a služba jsou správné, ale podle Bible má právě učení klíčové místo v plnění našeho poslání. Pán Ježíš řekl:
      Mt 28,19.20:  "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky... a učte je, aby zachovávali VŠECKO, co jsem vám přikázal..."
      Biblické učení je zvláště důležité v době kdy Babylón "opíjí všechny země; a pronárody pijí jeho víno" Jr 51,7

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť? NOVÝ ÚČET

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk