Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:


0:59:13
Čo sa to dnes deje - Jiří Kisza
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Máme podobné obavy ako svet, alebo máme ducha nádeje, radosti a nadšenia z návratu Ježiša Krista? Hlasito voláme alebo sme upadli do hlbokého spánku? Znamenia času - dokážu nás osloviť, zasiahnuť naše srdcia alebo rozpoznávame len hoaxy a konšpirácie?

Aký postoj sme zaujali ku korona-kríze? Mlčíme? Sme ticho? Nemáme čo povedať? Uvedomujeme si aký vplyv má na náš n ...
2.4.2021

597 101
10

3AN
0:49:19
Štúdium knihy Zjavenie verš po verši - Tajemství Bible
výklad proroctiev;
Prinášame vám audio záznam prednášok, ktoré rozoberajú prorockú knihu Zjavenie Jána verš po verši. Veríme, že tieto prednášky budú výborným doplnkom k štúdiu biblických proroctiev. (Postupne budeme pridávať ďalšie časti.)

Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible
29.4.2020

1120 373

3AN
1:18:30
Štúdium knihy Daniel verš po verši (7-11.kapitola) - Tajemství Bible
výklad proroctiev;
Prinášame vám audio záznam prednášok, ktoré rozoberajú prorockú knihu Daniel verš po verši. Veríme, že tieto prednášky budú výborným doplnkom k štúdiu Biblických úloh CASD v prvom štvrťroku 2020.

Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible
29.4.2020

1708 1565

3AN
Štúdium knihy Daniel verš po verši (1-6 kapitola) - Tajemství Bible
výklad proroctiev;
Prinášame vám audio záznam prednášok, ktoré rozoberajú prorockú knihu Daniel verš po verši. Veríme, že tieto prednášky budú výborným doplnkom k štúdiu Biblických úloh CASD v prvom štvrťroku 2020.

Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible
1.1.2020

2044 1380

3AN
0:27:57
Vychvátenie - Michal Fulier
udalosti doby konca;
Biblické verše o vychvátení sú tak jasné, že ich takmer nikto nespochybňuje. Problém nastáva v okamihu keď sa snažíme určiť kedy k vychváteniu príde. Bude to pred udalosťami poslednej doby alebo až po týchto záverečných udalostiach?

Michal Fulier je kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Tematické video z webu: Pod ...
18.12.2019

1128 399

3AN
1:12:08
Rok 2017 a udalosti poslednej doby - Alexander Bolotnikov
udalosti doby konca;
Pohľad na dve významné udalosti roku 2017, ktoré boli predpovedané v Biblii. Dá sa orientovať v dobe, aj keď "už viac nebude času"? Spájanie katolicizmu a protestantizmu. Obraz šelmy. Ktorá mocnosť zo Zjavenia 13 je v popredí a ktorá v pozadí? Je antikrist minulosťou alebo budúcnosťou?

Dr. Alexander Bolotnikov je riaditeľom organizácie
9.10.2019

1073 463

3AN
0:46:40
144000 - 1.časť - Timo Hoffmann
udalosti doby konca; ostatok a 144000;
Kto bude patriť do skupiny 144000? Čo je zjavené a čo nemáme riešiť v tejto otázke. Snaha patriť do tejto skupiny a elitárstvo. Hlavný znak tejto skupiny - vernosť; intelektuáne zakotvenie v pravde; dodržiavanie zákona a Ježišovej viery. Čas súženia akého nebolo. Byť na vrchu Sione a 15. žalm.

1. prednáška zo série 12 prednášok na tému 144000.

Timo Hoffmann je laick ...
3.10.2019

1161 462

3AN
1:26:52
Klimatické zmeny a znamenie šelmy - Andrei Orășanu
udalosti doby konca; druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Čo majú klimatické zmeny spoločné s nedeľou? Potopa a babylonská veža predobrazom na dnešné prírodné katastrofy a dnešné protiopatrenia. Predpoveď EGW. Encyklika Laudato Si. Kedy hriechy Babylonu dosiahnu až do neba? Posledné varovné posolstvo. Ako blízko je kríza...

Andrei Orășanu je laický kazateľ z Rumunska. S manželkou Svetlanou majú dvoch synov Daniela a Gabriela. A ...
21.8.2019

1136 472

3AN
1:11:47
Koniec doby milosti - Andrei Orășanu
posvätenie a charakter; udalosti doby konca; zapečaťovanie;
"Veľký deň jeho hnevu" Zj 6,17. Čo je tým Božím hnevom? Kedy ten deň nastane? Čo mu predchádza?
"Kto môže obstáť?" Čo znamená slovo obstáť? Kto obstojí, keď nebude Príhovorcu? Bude tu ľud, ktorý bude žiť bez hriechu? Ako sa musí pripraviť, aby mohol obstáť?

Andrei Orășanu je laický kazateľ z Rumunska. S manželkou Svetlanou majú dvoch synov Daniela a Gabriela. A ...
20.8.2019

943 454

3AN
0:39:48
Adventistické učenie pod paľbou - Clifford Goldstein
výklad proroctiev; stvorenie - evolúcia;
Pohľad na moderné útoky na adventistické učenie. Kto je malý roh z Daniela 8? Platí prorocký princíp deň za rok? Ako dlho trval stvoriteľský týždeň? Čo učia Darvinisti siedmeho dňa? Je správny adventistický výklad Zjavenia 13. a 14. kapitoly? Autor poukazuje na biblické varovanie pred „falošnými učiteľmi“ a „zhubnými náukami“ (2.Petr. 2,1) v posledných dňoch.
...
1.7.2019

1515 536
2

3AN
0:37:48
Ospravedlnenie svätyne, proroctvo o 70 týždňoch a 2300 dňoch - Michal Fulier
výklad proroctiev;
Jeruzalem "nepoznal čas svojho navštívenia". Ježiš začína svoje pôsobenie slovami: "naplnil sa čas!"

Jednoduchý výklad proroctva z 8. a 9. kapitoly knihy Daniel. 70 rokov babylonského zajatia, Danielova modlitba a 490 rokov vymeraných pre Židovský národ. Počiatočný bod proroctva, úzkosť časov, vystúpenie a smrť Mesiáša. Aký je súvis medzi 70 týždňami a 2300 dňami? ...
29.8.2018

1646 551

3AN
0:43:48
Deň Hospodinov - Benjamín Byrtus
udalosti doby konca; druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Čo je to deň Hospodinov podľa SZ a NZ? Akými udalosťami sa vyznačuje? Deň pomsty a odplaty, deň posledného súdu. Pre koho je to deň radosti a pre koho nie? Nebezpečenstvo hriešnej ubezpečenosti. Blízkosť dňa Hospodinovho. Dielo Eliáša, dielo Jána Krstiteľa, dielo adventného ľudu. Výzva k pokániu.

Benjamín Byrtus je laický kazateľ zo zboru Košice 1.
11.7.2018

1492 651

3AN
Ako blízko je Omega? - Roger W. Coon
udalosti doby konca;
Odpadnutie, to tragické odpadnutie od vzťahu viery, je také staré ako Adam a Eva, záhrada, strom, ovocie a prvý neslávne známy čin v histórii. Odpadnutie bolo vždy smutnou, ale ústrednou skutočnosťou života, ktorou sa kresťanská cirkev musela zaoberať: Ježiš mal svojho Judáša, Pavol mal svojho Démasa a Ellen Whiteová mala svojho Johna Kellogga...

Ellen Whiteová naznačila ...
10.6.2017

3259 511
4

3AN
1:10:35
O islame na základe Písma Svätého - Ferdinand Varga
výklad proroctiev; dejiny - stredovek a novovek;
Utečenecká kríza, narastanie extrémizmu, hrozieb terorizmu... Ako je to v skutočnosti s islamom?

Základné údaje o pôvode, vzniku a základných vieroučných bodoch islamu. Biblická predpoveď o vzniku - padlá hviezda, kľúč, studnica priepasti, dym zatieňujúci slnko, kobylky... Ako islam ovplyvnil dejiny kresťanstva a vznik protestantizmu na pozadí islamsko-kresťanských vojen. ...
2.6.2017

2682 947
2

3AN
0:58:13
Koniec doby milosti - David Shin
udalosti doby konca; zapečaťovanie;
Definícia doby milosti. Probačná doba z pohľadu života jednotlivých ľudí a tiež z celkového pohľadu vo svetle svätyňovej služby. Kto zatvrdzuje ľudské srdcia? Boh? Alebo si ich ľudia zatvrdzujú sami? Množstvo dostupného svetla - urýchľovač v dozrievaní charakteru. Princíp: Meníme sa na to, na čo hľadíme. Hlásanie evanjelia všetkým národom ako podmienka ukončenia d ...
8.9.2016

3097 1128
2

3AN
0:51:53
Ježišove apokalyptické kázanie - Dr. János Reisinger
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Ježiš u Matúša 24 rozdelil záver dejín na štyri etapy: Kríza vo svete, kríza v cirkvi (triebenie), svetová evanjelizácia a posledné rany. Kde sa nachádzame dnes? 4 podobenstvá popisujúce krízu v cirkvi. Aké sú naše povinnosti a o čo sa máme usilovať podľa nich? Kto su tí, ktorí "to tak milujú"? (Jer 5:31) Objavte ďalšie detaily najznámejších kapitol v Biblii...

Dr. ...
23.5.2016

3160 1206

3AN
1:00:49
Najväčšie spiknutie všetkých dôb pred nami - Tomáš Chmel
výklad proroctiev;
Rozoznávame prorocké obrazy v súčasnom dianí v politike, náboženstve a ekonomike? Je diktátorský režim v "demokratickej" časti sveta len výplodom konšpirátorov alebo predpoveďou biblických proroctiev? Budeme mať úžitok z týchto predpovedí a napomenutí? Bude naša viera povzbudená?
Biblický pohľad na súčasný svet vo svetle symbolov zo Zj 13 (zem, útek ženy, smrteľná ...
25.4.2016

3108 1149

3AN
1:22:51
Šelma z priepasti - Walter Veith
výklad proroctiev; dejiny - stredovek a novovek;
Koho táto mocnosť predstavuje? Pohľad na významné udalosti francúzskej revolúcie. Smrteľná rana "prvej" šelmy. Dvaja svedkovia zabití. Ťaženie proti Biblii. Duchovná Sodoma a Egypt. Druhé "beda". Jakobíni. Bohyňa rozumu. Fašia. Manifest ľudských práv. Tajné spolky, odborové združenia.

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a j ...
27.12.2015

2743 1142

Amazing Discoveries
0:58:54
Videnie o druhom príchode - Ferdinand Varga
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
1) Časové údaje v Božom pláne majú zmysel. Koľko je "jeden deň u Boha" na Zemi?
2) Na základe čoho sa dostal Eliáš a Mojžiš do neba? Prečo práve ich poslal Otec na posilnenie Krista pred Jeho smrťou? Čo to znamená pre nás dnes?
3.) Po čom cirkev najviac túži práve v čase, keď Spasiteľ bojuje za jej záchranu? Aké aktivity Božieho ľudu sú zjavené v Božom slov ...
1.10.2015

2570 994

3AN
0:09:28
Pápežova výzva k sväteniu nedele - Doug Batchelor
udalosti doby konca;
Pastor Doug Batchelor skúma nedávny pápežov prejav, ktorý odvysielalo Rádio Vatikán 12. augusta 2015. Vo svetle blížiacej sa návštevy Spojených štátov, hlava katolíckej cirkvi propaguje tému rodiny, ktorá zahŕňa dôraz na svätenie nedele. Je možné, že ide o ďalší krok v napĺňaní proroctiev na posledné dni?
Pri pohľade na prorockú panorámu vidíme jasnejšie zname ...
10.9.2015

2745 903

3AN
0:08:37
Čo máte urobiť, urobte rýchlo - David Gates
udalosti doby konca;
Informácie o aktuálnom dianí vo finančnom svete. Symptómy poklesu obvyklých hodnôt.
Drastické opatrenia, ktoré mnohých zasiahnu negatívne. Kontrola finančných tokov? Zánik hotovosti? Týka sa to aj nás? Ako máme reagovať? Čas robiť správne rozhodnutia.

David Gates je riaditeľom organizácie Gospel Ministry International (GMI) http://www.gospelministry.org/, ktorá prevád ...
2.8.2015

3310 988
1

3AN
0:27:21
Pápežská encyklika a znamenie šelmy - Steve Wohlberg, Tim Saxton
udalosti doby konca;
Pápežská encyklika o zmene klímy. Je zmena klímy hrozbou pre svetovú bezpečnosť? Rozdelenie spoločnosti – aké sú veľké ciele, na ktoré sa má svet sústrediť?
Biblická sobota. 7-ročný cyklus, jubilejný rok.
Pápež predstavuje nedeľu ako prvok, ktorý môže uzdraviť naše vzťahy.
Dve šelmy zo Zjavenia 13 a ich agenda. Veľký spor vekov vrcholí pred našimi očami.
24.7.2015

3168 1008

3AN
0:13:33
Aktuálna výzva od Pápeža - Doug Batchelor
výklad proroctiev; udalosti doby konca;
Nové udalosti vo svete náboženstva opäť vyprovokovali Douga Batchelora k vyjadreniu niektorých postrehov týkajúcich sa naplnenia Zj 13. kapitoly. Hnutie Ján 17, ďalšie posolstvo pápeža kresťanom v Severnej Amerike, prenasledovanie kresťanov extrémnym islamom, islamský štát, plánovaná návšteva pápeža u prezidenta USA, v kongrese USA, OSN, konferencia o rodine vo Filadelfii. ...
22.6.2015

3280 1094
1

3AN
0:33:55
Antikristova agenda za jednotu (SK dabing) - Doug Batchelor
výklad proroctiev; ekumenizmus;
Katolícka cirkev pod vedením pápeža Františka dosahuje významné pokroky na svetovej scéne. Sú tieto udalosti naplnením biblických predpovedí? Sledujte významné historické míľniky roku 2014, ktoré sa objavili v titulkoch novín.
Vytváranie jednoty medzi svetovými náboženstvami, sprostredkovanie pri mierových vyjednávaniach, diplomatická smelosť, výzvy adresované svetov ...
5.3.2015

3615 2157

3AN
0:57:42
Armagedon - Doug Batchelor
výklad proroctiev; udalosti doby konca;
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kontexte 7 posledných rán a iných udalostí Apokalypsy.
Vyschnutie rieky Eufrat, králi od východu slnka, traja nečistí duchovia podobní žabám... Význam hebr. slova "Har-mageddon". Paralely zo starého zákona. Dolina Jozafat. Ako prorocké p ...
5.2.2015

6683 1870
4

3AN
0:41:57
Príbehy knihy Daniel - Stephen Bohr
udalosti doby konca;
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov... Zákon typológie. Snaha Božieho nepriateľa zmeniť prorocký scenár. Paralely medzi príbehmi knihy Daniel a Zjavením Jána. Pozícia civilnej vlády a náboženských poradcov. Dekrét smrti. Vyslobodenie Božieho ľudu.

Stephen Bohr je r ...
29.1.2015

5084 1627

3AN
0:55:13
Dni víchrice - James Rafferty
výklad proroctiev; udalosti doby konca;
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ktorý nás chce proroctvami pripraviť a nie vystrašiť.

Čas konca, „Svätá aliancia“ medzi Rímom a USA, ateizmus, pád komunizmu, 1989, súčasné dianie v islamskom svete, príprava na prijatie celosvetovej autority, zvesti od východu ...
2.1.2015

6166 1609
9

3AN
0:56:41
Znamenie šelmy a kríza - Emanuel Baek
udalosti doby konca;
Prorocká symbolika. Čo je šelma? Znamenie, číslo a meno. Súvislosť medzi Zj 13 a Dan 7.
Nabuchodonozor a zlatá socha. Traja mládenci a ohnivá pec. Moderný nábožensko-politický systém založený na pohanskom kulte. Celý svet nútený pokloniť sa. Vernosť. Boh vyslobodzuje svoj ľud uprostred krízy.

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom pre ...
6.11.2014

2245 1082

Zbory Košice
1:12:01
Prorocké odpočítavanie - Emanuel Baek
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
300 starozákonných proroctiev predpovedalo Kristov 1. príchod, no napriek tomu Židovský národ nespozoroval príchod Mesiáša. Môže sa stať niečo podobné aj nám? Pohľad na predpovedané znamenia Kristovho 2. príchodu. Ktoré sa ešte nenaplnili? Štatistiky neklamú. Frekvencia a intenzita svetových pohrôm narastá. Pôrodné bolesti. Hlad, mor, zemetrasenia, vojny, ekologické zne ...
6.11.2014

2319 1120

Zbory Košice
1:43:22
Babylon a prichádzajúca celosvetová vláda - Olaf Schröer
výklad proroctiev; udalosti doby konca;
Jeden z pokusov o výklad Zjavenia 17. kapitoly, ktorý určite stojí za vypočutie. V prezentácii nájdete porovnanie šeliem z 12.,13. a 17. kapitoly. Kto je šelmou z priepasti v Zj 17? Prečo ňou nemôže byť pápežstvo? Predpoveď EGW o tom, ako sa bude opakovať situácia pred francúzskou revolúciou v budúcom politicky a hospodársky globalizovanom svete. Projekt globálna etika pred ...
24.9.2014

2937 1243
2

3AN
1:18:08
Nedeľný zákon - Olaf Schröer
udalosti doby konca;
Posledný boj satana s ostatkami Božieho ľudu v biblických textoch a citátoch E.G. Whiteovej. Vývoj nedeľných zákonov v piatich etapách až k dekrétu smrti. Kto, prečo a pod akou zámienkou bude iniciovať tieto zákony? Budú to štátni predstavitelia alebo náboženskí vodcovia? Budú v každej krajine sveta rovnako aplikované?
Ako sa pripraviť na túto dobu? Mali by sme si vybu ...
21.9.2014

2690 1184
4

3AN
1:46:16
Ako nás Boh pripravuje na nadchádzajúcu krízu - Olaf Schröer
posvätenie a charakter; misijné skúsenosti; udalosti doby konca;
Na čo by sme sa mali sústrediť pri pohľade na prichádzajúce udalosti? Prečo majú ľudia strach? Čo pripravil Boh pre svoj ľud? V čom by mala spočívať naša príprava?
Túžime, aby nám Boh ukázal, ktoré veci v živote máme zmeniť? Pýtame sa Boha, ako by sme mali zmeniť svoje zvyky vo vyžívaní času, v tom, čo čítame, čo počúvame? Hlásame celé evanjelium? Príklady ...
19.9.2014

2388 1026

3AN
1:25:01
Druhý príchod Ježiša Krista - Olaf Schröer
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Akým spôsobom Pán odhaľuje čas dôležitých udalostí? Zjavuje od počiatku presné dátumy? Alebo oznámi najskôr storočie? Sledujme Boží spôsob na biblických príkladoch: potopa, exodus, vstup do Kanaánu, zničenie 1. chrámu, zničenie 2. chrámu.
Môže sa stať, že sa už odohrávajú udalosti ukazujúce na dobu konca a my si ich nevšímame? Pokus o výklad '10-tich prstov', ' ...
22.6.2014

2704 1287

3AN
1:40:16
Eliáš - Prof Dr. Walter Veith
udalosti doby konca;
Pohľad na dielo proroka Eliáša v starozákonnej dobe a dielo Jána Krstiteľa v novozákonnej dobe. "Eliáš príde najprv a napraví všetko." Kráľ Joziáš ako predobraz na reformačné hnutie v záverečnej dobe. Aký bol stav Izraelského ľudu pred babylonským zajatím? Aj v modernej dobe Boh povolal hnutie v duchu a moci Eliáša. Pohľad na život a dielo adventných priekopníkov. 5 ...
31.5.2014

2750 1339

Amazing Discoveries
0:49:12
Koľko času ešte ostáva - Ferdinand Varga
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Dokedy ešte? Nachádzame v Biblii odpovede na túto otázku? Prečo sa v biblických proroctvách nachádzajú časové údaje? Mali by sme poznať čas? Musíme sa podriadiť Božiemu harmonogramu?
Únos lietadla teroristami v r. 1976 a operácia Entebbe ako predobraz Kristovho plánu spasenia. Ktorá budúca udalosť je najdôležitejšia? Tí, ktorí poznajú čas...
30.5.2014

2228 964

BibleTV
1:07:23
Posledné kráľovstvo - Doug Batchelor
výklad proroctiev;
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej cca 600 rokov pred n.l. Pohľad na veľmoci, ktoré vládli svetu: Egypt, Asýria, Babylon, Perzia, Grécko, Rím... Aké bude posledné kráľovstvo? Kedy vznikne? Má Boh plán aj pre môj život?

Prednáška č. 1 zo série "Most Amazing Proph ...
5.2.2014

6016 1931

3AN
Kľúče k výkladu proroctiev
výklad proroctiev;
Čo je to proroctvo?
Je to biblický literárny žáner, ktorý má svoje špecifické vlastnosti a má svoj špecifický cieľ.

Na tomto webe uverejňujeme výklady proroctiev, pretože tie sú podstatnou časťou trojanjelskeho posolstva. Mnohí nevedia aký postoj majú zaujať k výkladom, ktoré si napríklad odporujú. Musí byť vždy jeden z rôznych výkladov nebezpečným bludom?
16.1.2014

4363
9

3AN
0:16:24
Islam a kresťanstvo - Úvod - Tim Roosenberg
výklad proroctiev;
Letmý pohľad na proroctvo z Daniela 11. kapitoly. Tento 15-minútový prehľad je úvodom k 10-dielnej prezentácii Tima Roosenberga.
Daniel 11. kapitola je prorocký reťazec dlhší ako 2300 večerov a rán. Minulosťou siaha do Perzskej ríše a končí záverom dejín našej Zeme. Rozsahom historických udalostí si drží prvenstvo medzi proroctvami. Koniec Daniela 11. kapitoly predstavuje ...
10.1.2014

2724 1026

3AN
0:58:39
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu - Tim Roosenberg
výklad proroctiev;
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písme. Odhalená identita a rola "antikristovskej" šelmy v prichádzajúcom konflikte je dobrým mostom k skúmaniu nenaplnených proroctiev doby konca.

Pozri tiež všeobecné kľúče k výkladu pr ...
9.1.2014

6411 1993
1

3AN
3:35:32
Daniel 11. kapitola - Marco Barrios
výklad proroctiev;
Jeden z pokusov o výklad Daniela 11. kapitoly. Autor sa snaží prejsť všetkými etapami "severného kráľa" a podstatnú časť výkladu venuje času konca, teda veršom 40-45.

Pozri tiež všeobecné kľúče k výkladu proroctiev.

Záznam zo stretnutia v Bratislave 2013.
8.1.2014

2669 4479
1

3AN
0:03:45
Čo som sa od Ježiša naučil - Stanislav Byrtus
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Jeho zasľúbenie o druhom príchode platí. Kedy sa naplní? Sledujme znamenia.
Súčasťou príchodu Ježiša Krista bude aj vzkriesenie mŕtvych.
Ak sa má jeho zasľúbenie naplniť na nás, je potrebné aby sme mu boli poslušní.
„Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“
Ctime si slová Ježiša Krista, ktorý sa za nás prihovára.

Príhovor bol odvysielaný v programe du ...
19.9.2013

1908 499

Zbory Košice
1:16:43
Princípy misijnej služby v záverečnom diele - David Gates
výklad proroctiev; misijné skúsenosti;
Najťažšie dni svetovej histórie pred nami. Najlepšie dni pre cirkev. Čo prečistí cirkev? Kedy bude vyliaty neskorý dážď? Trojanjelske posolstvo naplní celú Zem. Blízkosť Kristovho príchodu podnetom k splneniu nášho poverenia. Očistenie svätyne a naplnenie sviatku stánkov.

Koho si môže Boh použiť vo svojom diele? Božské princípy misijnej práce. Zadarmo ste vzali zad ...
6.9.2013

2551 1176
1

3AN
1:13:20
144 tisíc a posledné udalosti - Ferdinand Varga
výklad proroctiev; ostatok a 144000;
Pohľad na posledné udalosti pred 2. príchodom Pána Ježiša. Kríza vo svete. Hlasité volanie. Zapečaťovanie. 7 posledných rán. Kto bude hlásať Trojanjelske posolstvo.
Ako zasiahne triebenie našu cirkev? Čo bude hlavným cieľom skupiny 144 tisíc? Päť vlastností, charakteristík tých, ktorí budú patriť medzi 144 tisíc...

Záznam z odpoludňajšej sobotnej pobožnosti Koš ...
2.9.2013

2987 969
2

Zbory Košice
0:12:10
Znamenie predpotopného sveta - chiméra - Ron Goss
dni Noacha;
Čo je to chiméra? Čo majú spoločné Grécka mytológia a biogenetika, predpotopný svet a znamenia konca sveta? Chiméra je odborný termín a znamená kompozitný organizmus - organizmus skladajúci sa z viacerých zvieracích alebo ľudského druhu. Aké bude mať práva nový ľudsko-zvierací tvor? Bude môcť byť zabitý? Bude mať právo na vzdelanie? Právo na slobodu prejavu?...
Ka ...
3.5.2013

3657 706
2

3AN
1:16:24
Sedem znamení konca - Ed Reid
výklad proroctiev; cirkev, štát, sloboda svedomia;
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravda? Bude pre nás príchod Pánov ako príchod zlodeja v noci?
Prednáška sa zameriava na sedem znamení konca:
1. Falošní proroci 2. Úpadok morálky 3. Vojny a terorizmus
4. Zemetrasenia a prírodné katastrofy 5. Spájanie cirkvi a štá ...
1.3.2013

6786 2029

3AN
1:00:05
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia? - Ron Goss
výklad proroctiev; moderná hudba; ekumenizmus; dni Noacha;
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantizmus podáva ruku Rímu. Moderné prejavy špiritizmu. Spájanie cirkvi so štátom. Sloboda svedomia v ohrození. Boj o znovuzískanie vlády nad svetom. Vlak uháňajúci rýchlosťou blesku.
Najväčšia zvrhlosť predpotopného sveta sa dnes opak ...
10.1.2013

5975 2465

3AN
0:04:28
Zjavenie 13. kapitola - Shawn Boonstra
výklad proroctiev;
Koho symbolizuje prvé zviera z 13. kapitoly Zjavenia? Koalícia posledných dní - opozícia Božej vlády. Zaujímavé paralely medzi 13. kap. Zjavenia a 7. kap. proroka Daniela.
V čom spočíva dôležitosť týchto biblických predpovedí? Viete komu slúžite? Uctievanie Boha predstavuje oveľa lepší spôsob života.
Biblické zamyslenie zo série "A Better Way to Live".
9.1.2013

2044 1144

3AN
Dielo pre túto dobu - Ellen G. White
výklad proroctiev;
Burcujúce posolstvo popisujúce našu dobu. Konflikty medzi národmi, štyria anjeli držiaci vetry zeme, silnejúce úsilie o nedeľnú legislatívu... proroci a spravodliví túžili vidieť, počuť a rozumieť tomu, čo sa odohráva pred našimi očami...

Aké má byť naše posolstvo, čo máme hlásať v týchto dňoch? Vyvážený pohľad z toho najpovolanejšieho zdroja. (Svedectvá pr ...
28.12.2012

2429 589
1

3AN
1:15:02
Počujem hrmot rímskej armády - Prof. Dr. Walter J. Veith
výklad proroctiev;
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s aplikáciou na čas konca.

Je súčasná príprava nedeľnej legislatívy v zákulisí i na pôde parlamentov hrmotom rímskej armády, chystajúcej sa na druhé obliehanie?
17.9.2012

5177 1154

Amazing Discoveries
1:04:04
Prorocký pohľad na novodobé dejiny Izraela - Jaroslav Gorný
výklad proroctiev; Izrael;
V akej dobe žijeme? Prečo všetci proroci si želali žiť v našej dobe? Hovoria proroctvá o politike? Ktoré proroctvá sa napĺňajú dnes?

Rýchla exkurzia novodobých Izraelských dejín. O navrátení Židov. Konflikty na Blízkom a Strednom východe. Naznačujú udalosti okolo Izraela, ze doba milosti pre pohanov pomaly končí? Prichádzajú záverečné udalosti?
12.8.2012

3411 951
1

3AN

1. z 2 strán (58 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť? NOVÝ ÚČET

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk