Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

0:39:35
Reformácia pod Andami - Marek Riečan
dejiny - stredovek a novovek; dejiny reformácie;
Rečník nás sprevádza dejinami Inkskej ríše (od r. 1200 n. l.) a predstavuje významného vládcu a reformátora Inkov, Pachacutiho v čase, kedy sa v Európe rodila reformácia.

Počas svojej vlády (1438-1471) Pachacuti uskutočnil významné reformy (úprava práva, reforma kalendára, rozsiahla prestavba mesta Cuza a napokon reforma náboženstva). V súvislosti s nábožensk ...
22.5.2016

2030 878

Zbory Košice
0:54:14
Kýros - osloboditeľ z Perzie - Marek Riečan
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Rečník nás sprevádza návštevou bývalej Perzskej ríše, v súčasnej Iránskej náhornej plošine, kde nám predstavuje kráľa Kýrosa II., (nazývaného aj Kýros Veľký) ako veľkého osloboditeľa, ktorý sa stal nielen vzorom pre svoju krajinu, ale pre Perzskú ríšu urobil veľa dobrého.
Životopis kráľa Kýrosa u proroka Izaiáša napísaný 50 rokov dopredu. Nástup na trón, ...
22.5.2016

2005 912

Zbory Košice
1:12:49
Nebúkadnesar - pýcha a pád - Marek Riečan
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Pútavý príbeh o historickej postave kráľa Nebúkadnesara II. (Nabuchodonozora). Tento vládca je predstavený ako slávny a úspešný dobyvateľ v kontexte biblických proroctiev a historických kroník. Vybudoval jedno z najslávnejších impérií v histórii ľudstva. Prednáška nás sprevádza po jeho ceste od slávy a pýchy k pádu a pokore. Sedem rokov pádu Nebúkadnesara v kn ...
22.5.2016

1853 942

Zbory Košice
00:45:34
Falošní proroci - Stanislav Bielik
rozlišovanie duchov;
Ako sa niekto môže stať falošným prorokom? Čo je na to potrebné? Nadprirodzené prejavy nejakého ducha? Kedy môžeme povedať: "Pán Boh mi ukázal"? Kázanie na tému 1Kr 13. Starozákonné príklady takýchto prorokov. Ako by ste rozpoznali pravého a falošného proroka, ak by sa postavili vedľa seba a obaja prorokovali?

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a ...
3.11.2015

2972 1005
10

Zbory Košice
1:04:28
08 Čas na trvalý mier - Troy Smith
Čo nám o nebi hovorí Ježiš? Aké to tam bude? Kde je nebo? Kedy pôjdeme do neba? Čo sa musí zmeniť kým pôjdeme do neba? Nové telá? Budeme žiť v nebi celú večnosť? Ako je opísaný Nový Jeruzalem? Čo budeme robiť na novej zemi? Ako nám nebo pomáha žiť pre Boha už teraz?

Posledná, ôsma prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa konal 9-17.10.2015 v modlitebni CASD ...
27.10.2015

1629 1569

Zbory Košice
1:10:05
07 Čas nasledovať Ježiša - Troy Smith
Čo Boh žiada od všetkých ľudí? Kroky k večnému životu, ktoré predchádzajú krst. Čo krst znamená a čo predstavuje? Spôsob krstu. Akým spôsobom bol pokrstený Ježiš. Baptistéria prvých kresťanov. Kedy sa zmenil spôsob krstu. Je vhodné byť znovu pokrstený? Boli ste pokrstení ako Ježíš?

Siedma prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa konal 9-17.10.2015 v modlit ...
27.10.2015

1525 1692

Zbory Košice
1:04:10
06 Definitívne rozhodnutie - Troy Smith
Super-veľmoci v proroctvách. Svetové ríše predpovedané v proroctvách 2. a 7. kapitoly knihy Daniel. Prorocké symboly popisujúce kráľovstva. Historické fakty a ich prorocké preodobrazy. Malý roh - podivný kráľ a jeho popis. Šelmy zo Zjavenia 13. kapitoly a obdobie 1260 rokov. Desať charakteristík malého rohu a šelmy.

Šiesta prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa k ...
27.10.2015

1538 1571

Zbory Košice
1:05:00
05 Päť krokov k pravde - Troy Smith
Ako prišlo rozdelenie do kresťanstva? Spájanie pohanstva a kresťanstva. Pokrstené pohanstvo. Obrazy dvoch žien v Zjavení. Symbol "Veľkého Babylonu". Ako identifikovať ženu "smilnicu"? Jej charakteristické črty. Kto je ešte súčasťou "Babylonu"? Môžeme identifikovať "čistú ženu" zo Zjavenia? Jej päť hlavných vlastností.

Piata prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktor ...
27.10.2015

2437 1779

Zbory Košice
1:30:14
04 Boží návod na šťastný život - Troy Smith
Zákony a Satanova stratégia. Na čo slúži zákon? Môže byť zákon zmenený? Kto sa pokúsil zmeniť zákon? Prečo by Satan chcel zmeniť "čas" odpočinku? Štvrté prikázanie Božieho zákona a jeho súvis s evolučnou teóriou. Sobota ako pamätník dvoch základných a najdôležitejších skutočností. Sobota v kalendároch, jazykoch, astronómii. Čo hovorí Biblia o prvých kresťa ...
27.10.2015

1662 1505

Zbory Košice
1:20:50
03 Čas príchodu veľkého kráľa - Troy Smith
Každý 25. verš v Biblii hovorí o druhom príchode Ježiša Krista. Čo je dôvodom jeho opätovného príchodu? Aké udalosti mu budú prechádzať? Do ktorej časti sveta sa Ježiš vráti? Spôsob a okolnosti jeho príchodu. Zhromaždenie žijúcich a vzkriesenie mŕtvych spravodlivých. Čo sa vtedy stane s tými, ktorí nenasledovali Krista? Čo znamená príprava na túto udalosť?

Tre ...
27.10.2015

1700 1550

Zbory Košice
1:31:30
02 Pohľad za oponu - Troy Smith
Vojna v nebi, Lucifer a jeho pád alebo vzbura v nebesiach. Biblický popis jeho zámerov a spôsobu boja v konflikte s Božou vládou a jej princípmi. Ako sa v tomto vesmírnom konflikte ocitla Zem? Ako sa tento konflikt prejavuje v tvojom živote? Ako sa prejavil v živote Babylonského kráľa Nabuchodonozora? Udalosti z 3. a 4. kapitoly Danielovej knihy. Aké sú štyri biblické kroky k več ...
27.10.2015

1623 1630

Zbory Košice
0:44:14
01 Istota v neistom svete - Troy Smith
Dnešok v biblických proroctvách. Ako porozumieť proroctvám, symbolom? Aký účel majú proroctvá a prečo ich Boh nechal zaznamenať? Daniel 2. kapitola a predpoveď svetových ríš tak, ako sa objavili na scéne svetových dejín; historické a archeologické fakty. Čo majú spoločné Karol Veľký, Napoleon a Hitler? Čo predpovedá nenaplnená časť tohto proroctva?

Prvá predná ...
27.10.2015

1568 1600

Zbory Košice
1:02:04
Čas je takmer tu - Troy Smith
Kázanie na text Rim 13:11 - "znajúc čas, že už je hodina, aby sme sa prebudili...". Uvedomujeme si v akom čase žijeme? Poznávame stav sveta? Skutočne veríme, že spasenie je bližšie? Svedčia o tom naše činy?
Možno máme prehľad o dianí vo svete obchodu, vo svete celebrít, športu, ale ako rozumieme znameniam doby? Sledujeme úsilie o falošnú jednotu bez evanjelia trojanjelsk ...
13.10.2015

1933 1024

Zbory Košice
0:56:54
Bdejte a modlite sa - Troy Smith
Aká kríza (prírodná katastrofa) nedávno zasiahla niektorú časť sveta? Posledná kríza zasiahne celú zem. Podobne ako pri prírodnej katastrofe, nie každý túto krízu prežije. Aké sú vaše prvé myšlienky v nebezpečnej situácii? Od koho, alebo od čoho očakávate pomoc? Od priateľky, manžela, rodiny, vrhnete sa na prácu, idete na nákupy...?
Biblické texty o príprave na ...
13.10.2015

1910 930

Zbory Košice
0:45:43
Čas treba správne využiť - Ferdinand Varga
Čas je vážna veličina nášho života. Ako využiť správne čas do druhého príchodu Pána Ježiša? Ešte málo, máličko... Najdôležitejšie veci, ktoré by sme ešte mali stihnúť pred Ježišovým príchodom:
Získať väčšie duchovné poznanie, potreba Ducha Svätého. Zvedavosť, vážne otázky...

Kázanie odznelo v piatok večer 14.8.2015 v modlitebni zboru Košice 1.
15.9.2015

2191 922

Zbory Košice
0:46:22
Dve žatvy - Emanuel Baek
posvätenie a charakter;
Polarizácia sveta na dve skupiny. Ľudia, ktorí prijímajú znamenie šelmy. Iná skupina. 144000. Identifikačné znamenie Božieho ľudu poslednej doby. Nová pieseň. Posolstvo troch anjelov hlásané a prežívané v živote. Obilie a hrozno. Proces prípravy pre žatvu. Duchovná smrť a duchovný rast. Ovocie.

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom pr ...
13.11.2014

2278 1077
1

Zbory Košice
1:03:38
Lekcia o láske a živote - Emanuel Baek
posvätenie a charakter;
Jakob sa stretáva s Bohom. Osamelosť. Mojžiš, márnotratný syn. Pravé obrátenie. Čo znamená rebrík? Stúpame po priečkach kresťanského rastu? Aké sú vonkajšie znaky obrátenia. Keď stretneme Boha v Bételi, nemusíme sa báť budúcnosti. Pamätníky Božích zázrakov. V živote nie sú náhody. Ráchel, Lea. Fyzická krása a vnútorná krása. Podmienky požehnaného manželstv ...
13.11.2014

1888 984

Zbory Košice
1:00:09
Začiatok bolestí a súženia - Emanuel Baek
posvätenie a charakter;
Chyby Izáka a Rebeky, ktoré ovplyvnili chod ďalších udalostí. Bolesti v živote prichádzajú následkom nesprávnych rozhodnutí. Jakobove klamstvá. Jakob oklamaný podobným spôsobom. Čo človek seje, to bude aj žať. Bojíme sa viac o to, či nás niekto prichytí, alebo o to, či konáme správne? Pokánie iniciované Božou dobrotou. Návrat domov.

Emanuel Baek je známy ako eva ...
13.11.2014

2001 1021

Zbory Košice
0:48:42
Cena prvorodenstva - Emanuel Baek
posvätenie a charakter;
Význam mena Ezau - červený. Edom - symbol Božích nepriateľov. Jakob - ľstivý pätár.
Princíp výkladu Biblie. Zákon prvého výskytu. Lovec vs. pastier. Čo znamená žiť vierou v stane? Rodné právo. Dedičstvo požehnania. Momenty slabosti. Trpezlivosť. Môže pokušenie prísť aj od najbližších?

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom pr ...
13.11.2014

1811 961

Zbory Košice
0:17:24
Osobná skúsenosť - David Meiß
životné skúsenosti;
Vypočujte si dramatickú životnú skúsenosť mladého človeka, ktorú zažil keď sa stretol s Ježišom. Sledujte ako sa z drogovo-závislého zástancu tvrdej hudby môže stať zdravotný misionár s cieľom vyslobodzovať ľudí z otroctva hriechu a chorôb.

David Meiss je zdravotný misionár z Nemecka, ktorý pôsobí po celom svete. Špecializuje sa liečbu prírodnými prostriedkami ...
11.11.2014

2578 954

Zbory Košice
3:19:24
Zdravotné prednášky - David Meiß
prírodná liečba;
Pohľad na prevládajuce neduhy modernej doby a na metódy ich prevencie a liečby.
Závislosti, duševné choroby, rakovina, zrakové problémy, ale aj krása dokonalého zdravia a prírodná kozmetika... Veľký spor prebieha aj v ooblasti zdravia.
Chcete sa stať zdravotným misionárom? Pozrite sa na princípy tejto práce.

David Meiss je zdravotný misionár z Nemecka, ktorý pôsobí p ...
11.11.2014

3197 6467

Zbory Košice
1:09:05
Povolanie a vyvolenie - Emanuel Baek
posvätenie a charakter;
Vyvolenie Jakoba pri narodení. Polovanie Jeremiáša, Cýra, Jána Krstiteľa... Vnímate Božie povolanie pre konkrétnu úlohu vo vašom živote? Vyvolenie nie je zárukou spasenia. Miluje Pán Boh rovnako každého?
Zaručuje nám Boh život bez bolestí? Výchova potrebná pre večnosť.

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom prednášal vo viac ako 25 ...
6.11.2014

1957 1610
1

Zbory Košice
0:53:13
Čo znamená čakať na Boha? - Emanuel Baek
posvätenie a charakter;
Pohľad na život patriarchu Jakoba. Zmena mena. Význam mena Jakob a mena Izrael. Poučenia pre poslednú dobu. Čas súženia Jakobovho. Boh Abrahámov, Izákov, a Jakobov. Paralely medzi Jakobom a Ježišom. Modlitba za druhých. Vytrvalosť.

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom prednášal vo viac ako 25 krajinách. Pomáha ľuďom nájsť nádej, odvah ...
6.11.2014

1935 955

Zbory Košice
1:07:51
Šarlátová žena z Apokalypsy - Emanuel Baek
Babylon;
Zjavenie 17. kapitola. Žena sediaca na šelme. Identita ženy. Meno Babylon. Cirkev. Charakteristické črty babylonského náboženstva: Spochybňovanie Božieho slova, uctievanie mŕtvych, klaňanie sa slnku, spojenie cirkvi a štátu. Mesto. Duchovný Babylon - mesto, ktoré vládne nad kráľovstvami zeme. Mesto na siedmich vrchoch. Vyjdite z neho môj ľude.

Emanuel Baek je známy ako eva ...
6.11.2014

2082 1051

Zbory Košice
0:56:41
Znamenie šelmy a kríza - Emanuel Baek
udalosti doby konca;
Prorocká symbolika. Čo je šelma? Znamenie, číslo a meno. Súvislosť medzi Zj 13 a Dan 7.
Nabuchodonozor a zlatá socha. Traja mládenci a ohnivá pec. Moderný nábožensko-politický systém založený na pohanskom kulte. Celý svet nútený pokloniť sa. Vernosť. Boh vyslobodzuje svoj ľud uprostred krízy.

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom pre ...
6.11.2014

2245 1082

Zbory Košice
1:12:01
Prorocké odpočítavanie - Emanuel Baek
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
300 starozákonných proroctiev predpovedalo Kristov 1. príchod, no napriek tomu Židovský národ nespozoroval príchod Mesiáša. Môže sa stať niečo podobné aj nám? Pohľad na predpovedané znamenia Kristovho 2. príchodu. Ktoré sa ešte nenaplnili? Štatistiky neklamú. Frekvencia a intenzita svetových pohrôm narastá. Pôrodné bolesti. Hlad, mor, zemetrasenia, vojny, ekologické zne ...
6.11.2014

2319 1120

Zbory Košice
2:05:33
Boh s nami - Christopher Kramp
zákon & láska;
Verejná prednáška - Načo som tu? Čo je konečný cieľ mojej existencie? Príbeh lásky. Nová zmluva - "Všetci ma budú poznať". Zákon napísaný na srdci. Vzťah medzi Božím zákonom a Božou láskou. Milujúci Boh sa snaží získať späť stratené ľudstvo napriek jeho odmietaniu.
Hlavné posolstvo Biblie. Ježiš - Boh s nami osobne. Aké bolo jeho poslanie na Zemi? Cirkev z vody ...
19.6.2014

2388 2086

Zbory Košice
1:29:45
História Cirkvi adventistov s.d. - Christopher Kramp
história adventného hnutia;
Zjavenie 10. kapitola. Anjel na mori a na zemi. Sladká knižka zhorkne. Naplnenie proroctiev Daniela a Zjavenia Jána. Zapečatené proroctvo 2300 večerov a rán. Očistenie svätyne. 1260 ročné obdobie a začiatok doby konca. 1290 dní. Blahoslavenie po 1335 dňoch. Náboženské prebudenie v Spojených štátoch a v Európe. Millerizmus. Raný adventizmus. Hnutie 7. mesiaca. Aká viera má ...
19.6.2014

1911 1119

Zbory Košice
0:51:01
Kráľovstvo Božie - Christopher Kramp
posvätenie a charakter; zápas s hriechom;
Čo sa stane pred Kristovým príchodom? Evanjelium kráľovstva. Aká je biblická definícia Božieho kráľovstva? Spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kde sú hranice medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom tmy?
Myseľ tela a myseľ Ducha. Žatva. Kedy je hlásané evanjelium účinné?

Christopher Kramp je evanjelista a prezident adventistickej TV spoločnosti Joel Media ...
19.6.2014

2180 1101

Zbory Košice
1:16:09
Božia pečať zjednodušene - Christopher Kramp
posvätenie a charakter; zapečaťovanie;
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúsenosť bežného života. O čom rozmýšľame každý deň? Čo je témou našich rozhovorov? Fungovanie ľudského mozgu. Prekonávanie zlozvykov. Nápis na čele. Svätosť. Božie meno, Boží zákon, úloha Ducha svätého. Zásah do srdca. Sobota ...
10.6.2014

5683 1844

Zbory Košice
1:05:55
Duch Svätý a Egyptská záhrada - Christopher Kramp
Kristus a posvätenie; neskorý dážď;
Ako sa môžeme naučiť byť závislí na Bohu? Pokrok v kresťanskom živote. Zákonitosti rastu. Svetlo, dážď, pôda. Včasný a pozdný dážď. Aké sú podmienky pozdného dažďa? Oblak pozdného dažďa. Dva spôsoby ako sa zbaviť hanby hriechu. Nebezpečenstvo racionalizácie hriechu. Obdobie sucha za čias Eliáša. Je ľahšie modliť sa za oheň alebo za dážď?

2. zo série p ...
8.6.2014

2304 1137

Zbory Košice
1:16:48
Všetko alebo niečo - Christopher Kramp
ospravedlnenie skrze vieru;
Čo potrebujeme pre spasenie? Je viera jedinou podmienkou? Aj démoni veria, ale trasú sa. Aký je rozdiel medzi pravou spasiteľnou vierou a démonskou vierou? Rada verného svedka pre poslednú cirkev.
Čo znamená žiť na každom slove Božom? Sme lepší než pohania ak milujeme len vlastných? Nájdite odpovede na tieto otázky v tomto podrobnom biblickom štúdiu.

1. zo série predná ...
7.6.2014

2244 1260

Zbory Košice
0:03:45
Čo som sa od Ježiša naučil - Stanislav Byrtus
druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Jeho zasľúbenie o druhom príchode platí. Kedy sa naplní? Sledujme znamenia.
Súčasťou príchodu Ježiša Krista bude aj vzkriesenie mŕtvych.
Ak sa má jeho zasľúbenie naplniť na nás, je potrebné aby sme mu boli poslušní.
„Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“
Ctime si slová Ježiša Krista, ktorý sa za nás prihovára.

Príhovor bol odvysielaný v programe du ...
19.9.2013

1908 499

Zbory Košice
1:13:20
144 tisíc a posledné udalosti - Ferdinand Varga
výklad proroctiev; ostatok a 144000;
Pohľad na posledné udalosti pred 2. príchodom Pána Ježiša. Kríza vo svete. Hlasité volanie. Zapečaťovanie. 7 posledných rán. Kto bude hlásať Trojanjelske posolstvo.
Ako zasiahne triebenie našu cirkev? Čo bude hlavným cieľom skupiny 144 tisíc? Päť vlastností, charakteristík tých, ktorí budú patriť medzi 144 tisíc...

Záznam z odpoludňajšej sobotnej pobožnosti Koš ...
2.9.2013

2987 969
2

Zbory Košice
1:02:04
Boží kalendár - Ferdinand Varga
Má Boh nejaký kalendár? Nechá doň nahliadnuť ľudí? Ktoré udalosti sú tam zapísané, a ktoré z nich sú ešte pred nami? Židovské sviatky poukazujú na významné udalosti dejín spasenia.

Prečo máme modlitebný týždeň? Akú udalosť si pripomíname? Kedy sa dozvieme deň a hodinu Kristovho príchodu...
2.9.2013

3173 950

Zbory Košice
0:45:32
Emocionálna inteligencia - MUDr. Janka Nosková
posvätenie a charakter;
Poznáte svoje emócie? Viete ich pomenovať? Viete ich kontrolovať? Dokážete rozvíjať emocionálnu inteligenciu u svojich detí, alebo im vytvárate v pocitoch skôr chaos? Pohľad na rúcho Kristovej spravodlivosti trochu inak.

O praktických situáciách v rodinách a pri výchove detí rozpráva MUDr. Janka Nosková, detská lekárka, predsedníčka Občianskeho združenia Život a Zdr ...
31.7.2013

1720 918

Zbory Košice
1:22:43
Kráľovná zo Sáby - Marek Riečan
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Šiesta zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
6.7.2013

2141 1023

Zbory Košice
1:33:06
Chetiti - zabudnutý národ - Marek Riečan
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Piata zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
6.7.2013

1745 950
1

Zbory Košice
1:19:34
Filištínci - železní vojaci - Marek Riečan
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Štvrtá zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
6.7.2013

2124 1015

Zbory Košice
1:10:01
Féničania - vládcovia morí - Marek Riečan
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Tretia zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
6.7.2013

1879 943

Zbory Košice
1:00:50
Edom a skalnaté mesto Petra - Marek Riečan
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Druhá zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie". Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
6.7.2013

2013 924

Zbory Košice
1:46:13
Babylon - mesto bohov - Marek Riečan
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Prvá zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie". Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
6.7.2013

2038 1055

Zbory Košice
1:14:42
Koncert - Dotkni sa neba
Koncert Košického spevokolu Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa konal 9.9.2012 v modlitebni CASD v Košiciach. Koncert sa niesol v duchu letnej evanjelizačnej akcie mládeže v Košiciach pod heslom ‚Dotkni sa neba‘. Veríme, že krásny spev a hudba, vám aspoň trochu priblíži atmosféru ‚nebeského kráľovstva‘.
10.10.2012

1729 453
1

Zbory Košice
1:23:06
Ako nedostať infarkt, porážku, a rakovinu - Dr. John Scharffenberg, MD
zdravý životný štýl;
Vedecky overené zásady prevencie dospelých a detí.

Prednáša Dr. John Scharffenberg, MD, MPH. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.
8.7.2012

1888 992

Zbory Košice
0:59:01
Ako sa dožiť vysokého veku v dobrom zdraví - Dr. John Scharffenberg, MD
zdravý životný štýl;
Prednáša Dr. John Scharffenberg, MD, MPH. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.
8.7.2012

1701 935

Zbory Košice
0:37:51
Význam zdravotného posolstva v dobe konca - Dr. John Scharffenberg, MD
posvätenie a charakter; zdravý životný štýl;
Aký je satanov plán a aký je Boží plán pre adventistov?

Kázanie je obohatené osobnými skúsenosťami brata Scharffenberga z doby, keď vegetariánstvo ešte nebolo vôbec populárne ani v Amerike.

Ďalej prináša povzbudivé i varovné posolstvo pre adventistov. Pripomína známe i málo známe poklady, citáty, z daru proroctva. "... Pravda pre túto dobu, posolstvo tretieho anje ...
8.7.2012

1947 1801

Zbory Košice
9,1 hod.
Izrael a kresťanstvo - VIDEO - Richard Elofer
Izrael;
Séria prednášok o Izraelskom národe v dejinách, súčasnosti a v proroctvách. Konfrontácia židovského, kresťanského a adventistického náboženstva a kultúry. Židovský národ ako dôkaz Božej lásky a odpustenia.

Richard Elofer pochádza zo Židovskej rodiny. Bol predsedom Izraelskej únie CASD 15 rokov. Dnes už pracuje v oddelení Globálnej misie pre Židov pri GK.
23.5.2012

2698 8294

Zbory Košice
0:31:50
Za dní Noacha - Samuel Ondrušek
dni Noacha;
Prečo sa zaoberať minulosťou? ... lebo Ježiš nám pripodobňuje dobu Noacha k dobe pred Jeho druhým príchodom.

Ako teda bolo za dní Noacha?
- populačná explózia
- synovia Boží a krásne ľudské dcéry
- túžba po zábavách a vonkajších okázalostiach
- ukájanie sebeckých záľub, prepych, umelecká výzdoba domácností
- násilnícki ľudia, spravodlivosť zmĺkla a ...
6.5.2012

2060 588

Zbory Košice
6,2 hod.
Izrael a kresťanstvo - AUDIO - Richard Elofer
Izrael;
Séria prednášok predsedu CASD v Izraeli Richarda Elofera.
Božie Slovo v Izraeli a biblická misia medzi židmi.
Mesiáš zvaný Jozef.
Biblické proroctvá očami Izraelca - výklad 70 týždňov z 9. kapitoly knihy Daniel.
Izrael a cirkev - ťažká minulosť, sľubná budúcnosť.
30.4.2012

1766 3362
1

Zbory Košice
0:07:32
Od otroctva ku slobode - koncert speváckeho zboru
Iz42:10 Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu od konca zeme, tí, ktorí sostupujú na more, i jeho náplň, ostrovy aj ich obyvatelia!

Dňa 05.11.2011 sa v priestoroch modlitebne v Banskej Bystrici uskutočnil koncert pod názvom ,Od otroctva k slobode´. Speváci košického spevokolu oslávili Božie meno piesňami a hovoreným slovom, ktorým poslúžil náš miestny kazateľ br ...
11.12.2011

3413 1100

Zbory Košice

1. z 2 strán (53 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť? NOVÝ ÚČET

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk