Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:


0:43:09
144000 - 3.časť - Timo Hoffmann
posvätenie a charakter; ostatok a 144000; zákon & láska;
Čo znamená nasledovať Baránka kamkoľvek. Vernosť, poslušnosť a láska. Ako sa prejavuje láska v rôznych situáciach. Čistota myslenia, správania, láska a výraz tváre. Využívanie a zdokonalovanie hrivien. Symbol prvotín.

3. prednáška zo série 12 prednášok na tému 144000.

Timo Hoffmann je laický evanjelista z Nemecka. Je to bývalý heavy-metalový gitarista. V súčasnost ...
3.10.2019

1021 414

3AN
1:15:38
144000 - 2.časť - Timo Hoffmann
posvätenie a charakter; ostatok a 144000; zapečaťovanie;
Poradie záverečných udalostí; vetry zo Zjavenia 7 a Božia ochrana; zapečaťovanie a Božia pečať; skupina 144000, Židia a pokolenia Izraela; panenci nepoškvrnení ženami; skupina 144000 a ostatok; mať svedectvo Ježiša Krista; príprava na zapečaťovanie; očisťovanie a vysoké nároky na charakter.

2. prednáška zo série 12 prednášok na tému 144000.

Timo Hoffmann je laický ...
3.10.2019

969 420

3AN
0:46:40
144000 - 1.časť - Timo Hoffmann
udalosti doby konca; ostatok a 144000;
Kto bude patriť do skupiny 144000? Čo je zjavené a čo nemáme riešiť v tejto otázke. Snaha patriť do tejto skupiny a elitárstvo. Hlavný znak tejto skupiny - vernosť; intelektuáne zakotvenie v pravde; dodržiavanie zákona a Ježišovej viery. Čas súženia akého nebolo. Byť na vrchu Sione a 15. žalm.

1. prednáška zo série 12 prednášok na tému 144000.

Timo Hoffmann je laick ...
3.10.2019

1161 462

3AN
1:11:47
Koniec doby milosti - Andrei Orășanu
posvätenie a charakter; udalosti doby konca; zapečaťovanie;
"Veľký deň jeho hnevu" Zj 6,17. Čo je tým Božím hnevom? Kedy ten deň nastane? Čo mu predchádza?
"Kto môže obstáť?" Čo znamená slovo obstáť? Kto obstojí, keď nebude Príhovorcu? Bude tu ľud, ktorý bude žiť bez hriechu? Ako sa musí pripraviť, aby mohol obstáť?

Andrei Orășanu je laický kazateľ z Rumunska. S manželkou Svetlanou majú dvoch synov Daniela a Gabriela. A ...
20.8.2019

943 454

3AN
0:58:09
Trpezlivosť svätých - John Lomacang
trojanjelské posolstvo;
Kniha Zjavenie opisuje skupinu, ktorá zachováva prikázania Božie a vieru Ježišovu. Ako sa to dá? Môžeme byť súčasťou tejto skupiny? Sme hriešnici alebo sme svätí? Kristova spravodlivosť v praxi. Dôležitosť adventistickej identity. Je naše posolstvo totožné s posolstvom iných cirkví? V čom sa líši? Plníme svoje poverenie zvestovať tri anjelske posolstvá? Môžeme káz ...
14.5.2019

1983 518

3AN
0:58:09
Prišla hodina jeho súdu - C. A. Murray
trojanjelské posolstvo;
Prvé anjelske posolstvo a jeho význam pre Boží ľud doby konca. Príprava na ďalšie dve posolstvá. O akom súde hovorí Biblia v Zjavení 14. kapitole? Čo zburcovalo Milleritov k presvedčeniu že Kristus príde? Proroctvo o 2300 dňoch. Antitypický deň zmierenia. Pred-adventný súd = vyšetrovanie. Deliaca funkcia súdu. Oddelenie pšenice od plevu. Súd začína od domu Božieho. Kone ...
19.3.2019

1318 575
3

3AN
0:52:13
Povolaní, vyvolení, zasvätení - Shawn Boonstra
cirkev, štát, sloboda svedomia;
Aká hrozba sa ukrýva v Pavlovej predpovedi o človeku hriechu?
Túžba Izraelitov podobať sa iným národom a mať kráľa.
4. storočie - spojenie cirkvi so štátom. Božie varovanie. Túžba reformátorov oslobodiť sa od útlaku panovníkov a vládnucej cirkvi v 17. storočí. Saul ako predobraz USA. Dokedy bola druhá šelma zo Zj. 13 podobná baránkovi a odkedy hovorí ako drak? Ježiš ...
23.11.2018

1402 545

3AN
Áron, Mojžišov veľký brat - Lawrence Maxwell
synkretizmus; vedúci a pastieri;
Nový štýl bohoslužby zavedený Áronom ľud prijal, ale u Boha prijatie nezískal.
Vodcovia, ktorí si myslia, že ich nové metódy riadenia Cirkvi musia byť dobré, pretože väčšina členov společenstva ich podporuje, by si mali pripomenúť, ako Boh hodnotil Áronove jednanie.
4.1.2018

2376 344
1

3AN
0:58:13
Koniec doby milosti - David Shin
udalosti doby konca; zapečaťovanie;
Definícia doby milosti. Probačná doba z pohľadu života jednotlivých ľudí a tiež z celkového pohľadu vo svetle svätyňovej služby. Kto zatvrdzuje ľudské srdcia? Boh? Alebo si ich ľudia zatvrdzujú sami? Množstvo dostupného svetla - urýchľovač v dozrievaní charakteru. Princíp: Meníme sa na to, na čo hľadíme. Hlásanie evanjelia všetkým národom ako podmienka ukončenia d ...
8.9.2016

3097 1128
2

3AN
48 strán
Nové zmeny vo vedení miestnych zborov - P. Gerard Damsteegt
reformácia a prebudenie;
Aký bol pôvodný Boží plán organizácie pre novozákonnú cirkev? Opustili sme biblický model? Aké sú úlohy a zodpovednosti kazateľov, starších, diakonov a ďalších činovníkov zboru? Čo je príčinou našej duchovnej a misijnej stagnácie? Jeruzalemská cirkev - model pre budúce zbory. Adventné hnutie. Rozmach a úpadok diela. Vznik cirkevného poriadku v roku 1932. Je možný n ...
22.4.2016

2374 8345
2

3AN
0:26:17
Nebezpečenstvá zriedeného evanjelia - Doug Batchelor
reformácia a prebudenie;
Dostávate plnohodnotné alebo zriedené evanjelium? Zriedený - oslabený duchovný liek. Falošný pocit istoty. Ilúzia spasenia. K čomu vedie zľahčovanie podmienok prijatia do cirkvi? Priame posolstvo. Posolstvo Jána Krstiteľa: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Definícia pokánia. Krst pokánia. Pokánie predchádza prijatie Ducha Svätého. Čo je skutočné ...
3.9.2015

2546 949

3AN
Návrat do budúcnosti: Zbory vedené laikmi - David Klinedinst
reformácia a prebudenie;
"Ako to, že zo zámorských združení počujeme o zakladaní stoviek nových zborov a spoločenstiev každý rok? Prečo sa to deje v iných častiach sveta, ale nie natoľko v Severnej Amerike? ... Čo musíme urobiť na podporu oživenia a reformácie v Severnej Amerike?"

"Ako je to možné? Oni vidia pastora raz za štvrť roka, a napriek tomu rastú? Tieto zbory sú v podstate vedené mie ...
18.8.2015

2256 476

3AN
0:25:17
Cena vzbury
veľký spor;
Dramatické spracovanie témy "veľký spor". Prečo je na tomto svete toľko bolestí a utrpenia? Prečo trpia nevinní? O Bohu sa hovorí že je láska a že je všemohúci. Prečo dopúšťa toľko utrpenia? Prečo nezasiahne?
Pôvod zla vo vesmíre. Ako sa zlo dostalo na našu planétu?
14.3.2015

2631 681

3AN
1:16:16
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť - Fitzroy Anderson
trojanjelské posolstvo; moderná hudba;
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného uctievania. Princípy spevu, tanca a používania hudobných nástrojov. Účel bicích nástrojov. Video-ukážky gospelovej hudby a ich porovnanie s kritériami Písma a Ducha prorockého. Krížové rytmy, synkopizmus. Môžme zapojiť kultúrne prvky ...
26.2.2015

6303 2306
7

3AN
1:11:17
Božie prorocké hnutie a satanova snaha o jeho neutralizáciu - Ted N. C. Wilson
ostatok a 144000;
Pozrite sa na spôsoby, akými sa satan snaží zneutralizovať posolstvo a poslanie cirkvi. Prispôsobivosť svetu, prevrátené výklady Písma, vyššia kritika, teozofia, panteizmus, ekumenizmus, charizmatické prvky v bohoslužbe. Fyzické prenasledovanie ostatku. Božia zvrchovaná moc. Aké je správne pochopenie opravedlnenia, posvätenia? Jasný obsah 3-anjelskeho posolstva. Božia výzbr ...
22.1.2015

3050 1422

3AN
Satan usiluje o zničenie cirkvi adventistov - Ted N. C. Wilson
ostatok a 144000;
Bratr Wilson v úvodním kázání výročního setkání výboru Generální konference řekl, že do arzenálu satanovy taktiky patří ekumenizmus, charizmatický styl bohoslužeb a útoky na biblické prorocké porozumění. Vyznal také, že tento tlak pocítil během minulých týdnů osobně, když mu zemřel předčasně narozený vnuk a další dva trpí vážnými zdravotními problémy. ...
7.1.2015

2806 1138

3AN
1:07:51
Šarlátová žena z Apokalypsy - Emanuel Baek
Babylon;
Zjavenie 17. kapitola. Žena sediaca na šelme. Identita ženy. Meno Babylon. Cirkev. Charakteristické črty babylonského náboženstva: Spochybňovanie Božieho slova, uctievanie mŕtvych, klaňanie sa slnku, spojenie cirkvi a štátu. Mesto. Duchovný Babylon - mesto, ktoré vládne nad kráľovstvami zeme. Mesto na siedmich vrchoch. Vyjdite z neho môj ľude.

Emanuel Baek je známy ako eva ...
6.11.2014

2082 1051

Zbory Košice
1:46:16
Ako Boh bezpečne prevedie svoj ľud krízou - Olaf Schröer
dar proroctva a jeho prejavy; ostatok a 144000;
Putovanie z Egypta do Kanaánu predobrazom na adventné hnutie (nevera, predlžovanie doby putovania, povolanie proroka, dané zákony a svätyňa...) Drak bojuje proti žene a ostatku, čo je ostatok a jeho charakteristické znaky? Rozdiel medzi ostatkom a babylonom.
Dar proroctva ako hlavný znak ostatku. Rozpoznávanie pravých a falošných prorokov. Ellen Whiteová podrobená kritériám. P ...
12.7.2014

2295 1050
3

3AN
1:16:09
Božia pečať zjednodušene - Christopher Kramp
posvätenie a charakter; zapečaťovanie;
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúsenosť bežného života. O čom rozmýšľame každý deň? Čo je témou našich rozhovorov? Fungovanie ľudského mozgu. Prekonávanie zlozvykov. Nápis na čele. Svätosť. Božie meno, Boží zákon, úloha Ducha svätého. Zásah do srdca. Sobota ...
10.6.2014

5683 1844

Zbory Košice
1:05:55
Duch Svätý a Egyptská záhrada - Christopher Kramp
Kristus a posvätenie; neskorý dážď;
Ako sa môžeme naučiť byť závislí na Bohu? Pokrok v kresťanskom živote. Zákonitosti rastu. Svetlo, dážď, pôda. Včasný a pozdný dážď. Aké sú podmienky pozdného dažďa? Oblak pozdného dažďa. Dva spôsoby ako sa zbaviť hanby hriechu. Nebezpečenstvo racionalizácie hriechu. Obdobie sucha za čias Eliáša. Je ľahšie modliť sa za oheň alebo za dážď?

2. zo série p ...
8.6.2014

2304 1137

Zbory Košice
0:41:46
Naliehavé prorocké povolanie - Ted N. C. Wilson
Laodicea;
Zamyslenie nad stavom cirkvi z pohľadu predsedu GK. Aká je najväčšia potreba cirkvi? Je oživenie a reformácia len ďalším cirkevným programom? Čo sprevádzalo tieto hnutia v minulosti? Podmienky pre vyliatie Ducha svätého. Štyri nebezpečenstvá pre cirkev: strata identity, rastúci príliv svetskosti, nebezpečenstvo nejednoty, duchovná apatia.
Kedy bude celá Zem osvietená Božo ...
31.5.2014

2441 997

3AN
0:53:57
Veľký spor a uctievanie - Dariusz Lazar
trojanjelské posolstvo; sobota; veľký spor; modly 2. prikázania;
Čo je klamstvo a prečo je satan nazvaný otcom lži? Akým spôsobom chce satan dosiahnuť rovnosť s Bohom?
Satan klame, aby ho ľudia uctievali ako Boha. V ceste mu však stoja 2. a 4. prikázanie. Dejiny Izraela a kresťanstva popisujú tento boj.
Môže úprimnosť ospravedlniť neposlušnosť? Celý veľký spor je o tom, koho budeme uctievať! Oklamaní ľudia nevedomky uctievajú satan ...
20.2.2014

2913 1183

3AN
1:32:21
Mardocheus v bráne - Prof Dr. Walter J. Veith
ostatok a 144000;
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu do piesku alebo sa dokážeme postaviť čelom k faktom? Stala sa cirkev súčasťou Babylonu? Zhromažďovanie ostatku.
Tri skupiny v cirkvi: Verní ako Daniel, odpadlí a sekulárni ako u Ezechiela, brániaci cirkevné pravidlá ako u Jeremiáša. ...
29.9.2013

6782 1951
3

Amazing Discoveries
1:13:20
144 tisíc a posledné udalosti - Ferdinand Varga
výklad proroctiev; ostatok a 144000;
Pohľad na posledné udalosti pred 2. príchodom Pána Ježiša. Kríza vo svete. Hlasité volanie. Zapečaťovanie. 7 posledných rán. Kto bude hlásať Trojanjelske posolstvo.
Ako zasiahne triebenie našu cirkev? Čo bude hlavným cieľom skupiny 144 tisíc? Päť vlastností, charakteristík tých, ktorí budú patriť medzi 144 tisíc...

Záznam z odpoludňajšej sobotnej pobožnosti Koš ...
2.9.2013

2987 969
2

Zbory Košice
2:24:23
Vypočuté modlitby - Interview - Roger Morneau
okultizmus; životné skúsenosti; veľký spor;
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Roger Morneau prináša dôkazy, že Pán Boh vypočúva modlitby a koná zázraky aj v dnešnej dobe. Ježiša Krista predstavuje ako najlepšieho Pána, ktorý nám ponúka ďaleko väčšie bohatstvo a slávu než „boh“ tohto sveta.
Ako môž ...
7.3.2013

7391 2074
2

3AN
1:16:24
Sedem znamení konca - Ed Reid
výklad proroctiev; cirkev, štát, sloboda svedomia;
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravda? Bude pre nás príchod Pánov ako príchod zlodeja v noci?
Prednáška sa zameriava na sedem znamení konca:
1. Falošní proroci 2. Úpadok morálky 3. Vojny a terorizmus
4. Zemetrasenia a prírodné katastrofy 5. Spájanie cirkvi a štá ...
1.3.2013

6785 2029

3AN
1:23:32
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu - C. D. Brooks
trojanjelské posolstvo; dejiny reformácie;
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježiša Krista podmienené odpadnutím. Človek hriechu. Malý roh z Danielovho proroctva mení časy a zákon. Temný stredovek. Prečo reformácia zlyhala? Bojte sa Boha, lebo prišla hodina jeho súdu. Pohľad na Babylon - náboženský zmätok. Posle ...
3.2.2013

5929 1897
1

3AN
Je zde nějaký prorok Hospodinův? - Gerhard Pfandl, Ph.D.
ostatok a 144000; o Ellen Gould White;
Materiál ke dni daru Ducha proroctví. 13.10. je celosvětová pamětní sobota Církve adventistů sedmého dne věnovaná posílení důvěry v dílo a inspirované spisy služebnice Páně, které jsou "trvalým a směrodatným zdrojem pravdy" (18. věroučný článek).

Původní oficiální zdroj - Ellen G. White ...
11.10.2012

2590 1844
2

3AN
0:03:40
Cesta do nadprirodzeného sveta - Roger Morneau
okultizmus; životné skúsenosti; veľký spor;
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctievania démonov a satana, je v úplnom súlade s posolstvom biblie o veľkom spore medzi satanom a Kristom.

Teraz máte príležitosť pozrieť sa do očí človeku, ktorý sa dokázal nebojácne postaviť na odpor démonom, samozrejme s odvolaním s ...
26.7.2012

7378 3477
3

3AN
1:14:51
Vernosť trojanjelskému posolstvu - Ted Wilson
trojanjelské posolstvo; dejiny reformácie;
Ted Wilson v tomto kázaní prináša celý rad výziev pre adventistov v našej únii.

Začína Jánom Husom a vyzýva pokračovať v reformácii vo svetle trojanjelského posolstva. Rad-radom preberá všetky piliere adventnej pravdy od služby nebeského Veľkňaza až po apokalyptické posolstvo, ktoré máme zvestovať tomuto svetu, aby sme naplnili naše základné povolanie: zvestovať ...
8.7.2012

2854 1204

HopeTV
0:08:22
Projekt - Veľký spor vekov
veľký spor;
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predstaviteľov Generálnej konferencie a vedúcich predstaviteľov celosvetovej Cirkvi adventistov siedmeho dňa pre masívne šírenie a osobné štúdium knihy „Veľký spor vekov“ – misijnej knihy pre roky 2012 a 2013.
„Ako členovia a vedúci ...
2.1.2012

8296 2253
1

3AN
0:07:24
Ostatok - Clifford Goldstein
ostatok a 144000;
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi adventizmom a hlavnými prúdmi protestantizmu.
16.12.2011

6675 1695
4

3AN

1. z 1 strán (32 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť? NOVÝ ÚČET

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk