Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

1:43:58
Cesta poslušnosti - Prof. Dr. Walter Veith
posvätenie a charakter; zdravý životný štýl;
Pohľad na duchovné a mentálne aspekty zdravej životosprávy. Ako súvisí jedlo a posvätenie? Má stravovanie vplyv na našu rozhodovaciu schopnosť? Strava pred potopou a po potope. Skrátenie ľudského veku. Biblické vzory a strava: Izraelci na púšti, Daniel, Ján Krstiteľ. Mäso, mlieko, káva, čokoláda, čaj, alkohol, tabak, sladkosti. Zoonotické choroby. Kto šíri a propaguje pr ...
1.1.2021

953 170
2

Amazing Discoveries
0:30:51
Znamenie šelmy, RFID čip, malá doba súženia - Prof. Dr. Walter Veith
Diskusia o znamení šelmy, RFID čipe, o používaní značkových zariadení. Čo povedie štáty k prijatiu náboženskej legislatívy? Kedy sa skončí doba milosti? Čo je to malá doba súženia a veľká doba súženia? Kedy sa začína čas konca?

Epizóda z programu What Up, Prof? (Čo nového profesor?).
Diskusiu vedie Martin Smith. Natočené v Juhoafrickej republike.

Walter Veith je ...
23.12.2020

940 187

Amazing Discoveries
0:59:34
Koronavírus, legislatíva a čas konca - Walter Veith
Špeciálna epizóda programu What Up, Prof? (Čo nového profesor?).
Diskusia o informáciách obsiahnutých v dokumente nemeckej vlády v súvislosti s pandémiou. Ako sa situácia vyvinie a aké budú jej dôsledky? Pohľad na legislatívu, ktorá sa zavádza na celom svete, Noachidské zákony. Odohrávajú sa udalosti času konca? Aký postoj máme zaujať?

Diskusiu v programe What's Up Prof ...
8.4.2020

3280 457
10

Amazing Discoveries
0:46:58
Čo učia adventisti o stravovaní - prof. Dr. John Scharffenberg, MD, MPH
zdravý životný štýl;
Ako by sme odpovedali na otázku, čo učia adventisti o stravovaní? Sme pripravení "vydať počet" zo svojej viery? Ktoré biblické texty by sme uviedli? Ako s tým súvisí dar proroctva a ako Pán Boh používa dar proroctva?

prof. Dr. John Scharffenberg, MD, MPH pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.

Toto video je produktom ...
21.12.2019

793 367

Amazing Discoveries
1:06:26
Sever proti juhu - Daniel 11. kapitola - Charissa Fong
Prednáška sa venuje nenaplneným záverečným veršom 11. kapitoly proroka Daniela. Sledujte množstvo zaujímavých detailov v tradičnom adventistickom výklade.

"Svet je podnecovaný vojnovým duchom. Proroctvo v jedenástej kapitole proroka Daniela došlo takmer k svojmu naplneniu. Čoskoro nastanú dni súženia o ktorých je reč v proroctvách." EGW, 9T 14.2

Charissa Fong je z Austrál ...
4.5.2018

1624 599
1

Amazing Discoveries
1:07:04
Milostné dopisy pre dobu konca - Charissa Fong
Výklad listu do zboru v Tyatírach. Autorka popisuje zbor v dobe apoštolov a prechádza dejinami celého kresťanstva. Detailnejšie popisuje stav cirkvi v období, ktoré zbor v Tyatírach symbolizuje. Jezábel, pohanstvo, kompromisy, prenasledovanie, Eliáš, návrat Jezábel, uzdravenie rany...

Charissa Fong je z Austrálie. Pochádza z adventistickej rodiny. Vystupovala ako rečník na adve ...
3.5.2018

1209 577

Amazing Discoveries
0:29:31
Povolanie k službe - Charissa Fong
Pán povoláva nehodných a na prvý pohľad nepoužiteľných ľudí k svojej službe. 1Kor 1:27 "Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil to, čo je silné."

Sledujte Božie povolanie v životnom príbehu austrálskeho devčaťa.

Toto video je produktom Amazing Discoveries. Viac informácií nájdete na www.adcz.cz.
26.4.2018

1366 574

Amazing Discoveries
1:26:30
Jedlo na (za)myslenie - Walter Veith
zdravý životný štýl;
Ktoré potraviny ovlyvňujú našu mozgovú činnosť? Príčiny najrozšírenejších chorôb. Bielkovinová hrozba. Nebezpečný beta-karotén.
Uhľohydráty - palivo pre mozog. Fytochemikálie v potravinách. Prísun kyslíka do mozgu. Tri aminokyseliny, ktoré dráždia naše neuróny. Excito-toxíny. Čo spôsobuje glutamán sodný a aspartám? Dôsledky nikotínu pre ďalšie generácie.
Ča ...
14.2.2018

3090 841

Amazing Discoveries
1:00:31
Pastierska palica - Ronny Schreiber
životné skúsenosti;
Beda nepriateľovi usilujúcemu o ovečku, ktorá volá na svojho pastiera. Kázanie na tému "Ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista." Fil 1,6. Príklady životných skúseností z biblických dôb i moderného sveta (Hirošima a 91. žalm).

Ronny Schreiber pochádza z Hamburgu, kde bol starším veľkého evanjelického zboru. Po krste v ...
18.9.2017

1920 711

Amazing Discoveries
1:00:00
Rozhovor s prof. Dr. Walterem Veithem - Walter Veith
Sledujte zaujímavý rozhovor s prof. Dr. Walterom Veithom, ktorý bol natočený počas prednáškového cyklu v Brne v roku 2016. Otázky sa dotkli rôznych tém: Aktuálny stav Božieho ľudu, aktuálne nábožensko-politické udalosti vo svete, význam zdravotného posolstva, pohľad na nenaplnené proroctvá, ako vyzerá jeho osobná príprava na prednášky, ako je to s jeho kazateľským po ...
1.2.2017

2267 1541
1

Amazing Discoveries
3:11:26
Čo sa chystá v roku 2017 - Walter Veith
Aké udalosti sa chystajú v náboženskom svete v roku 2017? Sledujte ako sa biblické proroctvá napĺňajú pred našimi očami. V tejto prednáške sa pozrieme na spoločné kroky katolicizmu a protestantizmu v snahe o dosiahnutie konečnej jednoty a pochovanie rozdielov z minulosti. Veľké jubileum.
Prednáška bola natočená vo Frýdku-Místku v roku 2016.

Walter Veith je rečníkom spolo ...
1.2.2017

2533 1829

Amazing Discoveries
1:15:53
Spravodlivosť skrze vieru v pravosti - 1. časť - Prof. Dr. Walter Veith
ospravedlnenie skrze vieru;
Pohľad na jednu z najzákladnejších biblických náuk vo svetle trojanjelskeho posolstva. Pravá a falošná spravodlivosť.
Čo všetko zahŕňa posolstvo tretieho anjela? Zdravotná reforma. Duch proroctva. Vzťah medzi zákonom a milosťou. Adventistický výklad. Čo skutočne znamená spravodlivosť skrze vieru? V čom sa líši katolícky a protestantský pohľad na túto otázku?
Predn ...
21.12.2016

2668 996

Amazing Discoveries
1:43:00
Zrušili tvoj zákon - 1.časť - Walter Veith
Sledujte ako boli jednotlivé prikázania Božieho desatora napadnuté, zmenené a zrušené. Prevracanie Božieho poriadku v modernej spoločnosti. Biblické ustanovenia sa vytrácajú z ústav jednotlivých štátov a medzinárodných zákonov. Spoznajte nové fašistické zákony založené na "ľudských právach" a rímskokatolícky "prirodzený zákon" propagovaný OSN a pápežom ako odpove ...
17.11.2016

2584 1059
4

Amazing Discoveries
1:49:39
Odstúpte od ich stánov - Walter Veith
Prečo mali Izraeliti odstúpiť od príbytkov Kóracha, Dátana a Abírama? Prijímame Božie prorocké vedenie alebo požadujeme nový smer? Boží vyvolený ľud - zvláštne vlastníctvo. Majú adventisti výnimočné posolstvo, alebo si osvojujú svetské náuky a praktiky? Odpadnutie Alfa, odpadnutie Omega. Panteizmus a panenteizmus v dielach protestantských i adventistických teológov. Od ...
18.2.2016

3576 1291
5

Amazing Discoveries
1:43:23
Opravovanie trhlín - Walter Veith
ospravedlnenie skrze vieru;
Pravé a falošné poňatie ospravedlnenia a spasenia. Zákon a milosť. Sme legalisti, ak dodržiavame Božie prikázania? Pripočítaná a udelená spravodlivosť. Vyšetrujúci súd. Pravé a falošné kresťanstvo. Pravé a falošné evanjelium. Náuky evangelikálneho a letničného sveta. Univerzalizmus. Učenie o predurčení. Raz spasený – navždy spasený. Preterizmus a futurizmus. Dis ...
9.2.2016

2831 1149
2

Amazing Discoveries
1:22:51
Šelma z priepasti - Walter Veith
výklad proroctiev; dejiny - stredovek a novovek;
Koho táto mocnosť predstavuje? Pohľad na významné udalosti francúzskej revolúcie. Smrteľná rana "prvej" šelmy. Dvaja svedkovia zabití. Ťaženie proti Biblii. Duchovná Sodoma a Egypt. Druhé "beda". Jakobíni. Bohyňa rozumu. Fašia. Manifest ľudských práv. Tajné spolky, odborové združenia.

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a j ...
27.12.2015

2743 1142

Amazing Discoveries
1:26:48
Islamské prepojenie - Walter Veith
dejiny - stredovek a novovek;
Islam v minulosti a súčasnosti. Ako vznikol? Čo je jeho poslaním? Je Alah totožný s Bohom kresťanov? Odkiaľ získaval informácie Mohamed? Pohľad Koránu na Ježiša Krista a na Máriu. Prednáška približuje učenie, rituály, pozadie a symboliku tohto populárneho náboženstva. Kto sú jeho vnútorní zasvätenci? Bolo zlúčenie kresťanstva a islamu naplánované?

Walter Veith je r ...
24.12.2015

3323 1318
1

Amazing Discoveries
1:14:00
Môj životný príbeh - aktualizovaná verzia - Prof. Dr. Walter Veith
životné skúsenosti;
Osobná životná skúsenosť Waltera Veitha. Ako sa z ateistického evolucionistu stal kreacionista. Profesor Veith učil evolúciu na univerzite veľa rokov. Dôkladným štúdiom, ku ktorému ho za zvláštnych okolností vyprovokoval jeden stolársky majster však dospel k poznaniu, že evolučná teória neobstojí zoči-voči faktom. Poznal, že existuje Boh, ktorý mocne zasahuje aj v jeho ...
15.9.2015

3101 1135

Amazing Discoveries
1:19:47
Neuveriteľná pravda o mlieku - Walter Veith
veda; zdravý životný štýl;
Mnohí z nás si nevedia predstaviť život bez mlieka. Aké dobré je mlieko v skutočnosti? Na čom stojí marketingová podpora mliečnych výrobkov? Intolerancia na laktózu vo svete. Mlieko a vápnik. Zoxidovaný cholesterol. Problematická galaktóza a kazeín. Aký je vzťah medzi konzumáciou mlieka a cukrovkou, sklerózou multiplex, reumatickou artritídou, osteoporózou, rakovinou vaječ ...
2.9.2015

4457 1409
3

Amazing Discoveries
1:28:27
Vykopávky odhaľujú pravdu - Prof Dr. Walter Veith
biblická archeológia;
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna postava? Na ktorej univerzite študoval Mojžiš? Kto bol skutočným faraónom v čase exodu? Božia predpoveď o Týre. Skalnaté mesto Petra – prečo padlo? Obetné výšiny. Veľký stret dvoch náboženstiev.

Walter Veith je rečníkom spolo ...
17.4.2015

6668 1712

Amazing Discoveries
00:04:03
Čo je to Veľká noc? - Prof Dr. Walter Veith
Krátky pohľad na pozadie jedného z najväčších kresťanských sviatkov. Aký je jeho pôvod? Mali by sme ho sláviť? Ako súvisí s biblickým Pesachom?

Zo série Bible Answers (Biblické odpovede).

Toto video je produktom Amazing Discoveries. Viac informácií nájdete na www.adcz.cz.
2.4.2015

2979 919

Amazing Discoveries
1:40:04
Nový svetový poriadok - Prof Dr. Walter Veith
Kto má najlepšie postavenie na presadenie Nového svetového poriadku? Pozadie vzniku Európskeho spoločenstva. Kto sú významní politici, ktorí hýbu svetom? K čomu viedli veľké svetové udalosti? Rozpad ZSSR, Útok na svetové obchodné centrum. Príklady Nového svetového poriadku v niektorých krajinách. Ekonomické myslenie rímsko-katolíckej cirkvi. Prerozdeľovanie bohatstva. Je ...
19.3.2015

3022 1655

Amazing Discoveries
1:13:59
Kosti v skalách - Prof. Dr. Walter Veith
veda; stvorenie - evolúcia;
Aké sú svedectvá fosílneho záznamu skamenelín? Bol tu postupný vývin druhov, alebo vzniklo všetko naraz?
Kambrická explózia. "Evolúcia nadzvukovou rýchlosťou". Dôkazy o náhlom pochovaní všetkého. Zdvih hôr (orogenéza) a historický záznam na vrcholoch. Trhliny Darvinizmu. Boli dinosaury dravé zvieratá? Vznikli vtáky z Theropoda? Morské živočíchy. Vyhynutie druhov - pok ...
20.2.2015

3200 1366

Amazing Discoveries
1:40:16
Eliáš - Prof Dr. Walter Veith
udalosti doby konca;
Pohľad na dielo proroka Eliáša v starozákonnej dobe a dielo Jána Krstiteľa v novozákonnej dobe. "Eliáš príde najprv a napraví všetko." Kráľ Joziáš ako predobraz na reformačné hnutie v záverečnej dobe. Aký bol stav Izraelského ľudu pred babylonským zajatím? Aj v modernej dobe Boh povolal hnutie v duchu a moci Eliáša. Pohľad na život a dielo adventných priekopníkov. 5 ...
31.5.2014

2750 1339

Amazing Discoveries
1:48:51
Kráľ severu prijíma svetové náboženstvá - Prof Dr. Walter Veith
Babylon včera, dnes a jeho prvky; ekumenizmus;
Dialóg s nekresťanskými náboženstvami. Kresťanstvo, Islam, Budhizmus, Hinduizmus - čo majú spoločné? "Vonkajšie nádvorie." Akú úlohu zohráva sekularizmus a humanizmus?
Hrozbou je fundamentalizmus - aká je jeho definícia? Je moslimský Alah totožný s Bohom Biblie? Ježiš - jediná cesta pravda a život. Čo je podmienkou spasenia?

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing ...
16.4.2014

3125 3363

Amazing Discoveries
1:19:32
Daj mi tento vrch - Prof Dr. Walter Veith
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. Agenti náboženskej zmeny. Milénium z pohľadu dispenzacionalizmu a katolicizmu. Spájane cirkvi so štátom.
Legislatívne tlaky na presadenie pravidiel "nového kráľovstva".
V kontraste ponúka pohľad na skutočné Božie kráľovstvo, ktor ...
2.4.2014

6275 1882

Amazing Discoveries
0:59:10
Celosvetová Potopa - Prof Dr. Walter Veith
veda; stvorenie - evolúcia;
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedová vrstva? Ako narástli koraly na dne tichého oceánu? Kontinentálne šelfy. Paleo-prúdy. Erózia na brehoch oceánu. Rýchle geologické zmeny na Islande. Ako vznikajú nové ostrovy?
Ak sa potopa odohrala, bola následkom súdu. A Biblia vraví, ...
31.12.2013

4516 1704

Amazing Discoveries
1:37:22
Skrytá agenda - Prof Dr. Walter Veith
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
Pozadie slobodomurárstva a podobných organizácií, ktoré majú vplyv na politiku, spoločnosť a náboženstvo. Pohľad do slobodomurárskych lóží, ich rituály, symbolika a posunky, stupne zasvätenia. Kabalizmus, Gnosticizmus, New Age, Islamské tajné spoločnosti. Nová Babylonská veža. Podarí sa ju vybudovať?

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal ni ...
26.11.2013

3072 1450
1

Amazing Discoveries
1:32:21
Mardocheus v bráne - Prof Dr. Walter J. Veith
ostatok a 144000;
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu do piesku alebo sa dokážeme postaviť čelom k faktom? Stala sa cirkev súčasťou Babylonu? Zhromažďovanie ostatku.
Tri skupiny v cirkvi: Verní ako Daniel, odpadlí a sekulárni ako u Ezechiela, brániaci cirkevné pravidlá ako u Jeremiáša. ...
29.9.2013

6782 1951
3

Amazing Discoveries
1:26:11
Zem v čase a priestore - Prof. Dr. Walter J. Veith
veda; stvorenie - evolúcia;
Základy modelu veľkého tresku sa rozsýpajú vo svetle nevysvetliteľných rozporov. Kozmologický princíp. Expanzia vesmíru. Červený posun, modrý posun. Guľové hviezdokopy. Opačne rotujúce planéty a galaxie.
Aký je vek našej planéty? Problémy datovania uhlíkovou metódou. Ako vznikli geologické vrstvy hornín? O čom svedčia stopy erózie? Ako rýchlo môže vzniknúť uhlie ...
11.8.2013

2673 786

Amazing Discoveries
1:57:05
Zmeny v Božom Slove - Prof. Dr. Walter J. Veith
biblistika;
Detailný pohľad na zásahy do biblického textu pri revíziách a korekciách. Prednáška nadväzuje na predchádzajúce video s názvom "Boj o Bibliu". Prekvapilo Vás, že vo Vašej modernej Biblii niečo chýba? Sú zmeny v nových prekladoch jazykového alebo teologického charakteru? Čo tvrdia samotní korektori?
Aut ...
4.4.2013

3547 1614

Amazing Discoveries
1:28:00
Boj o Bibliu - Prof. Dr. Walter J. Veith
biblistika;
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zdanlivo všeobecne prijímaná. Zmenilo sa niečo?
Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma.
Sledujte historické záznamy osobností na oboch stranách tohoto boja - Dean Burgon, F. J. A. Hort, B. F. Westcott, a ďalších.

Hlavné prúdy biblick ...
28.3.2013

6553 2226
1

Amazing Discoveries
1:59:02
Cudzí oheň - Prof. Dr. Walter J. Veith
moderná hudba; charizmatické hnutie; ekumenizmus;
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, koncept megacirkvi. Pozadie evanjelizačných kampaní Billyho Grahama. Úloha hudby v procese zjednocovania náboženstiev. Kam smerujú mega-kazatelia ako Schuller, Hybels, Warren, Hagin, Copeland, Bonnke, Hinn a ďalší? Čo je zdrojom ich inšpi ...
3.1.2013

6841 3025

Amazing Discoveries
1:15:02
Počujem hrmot rímskej armády - Prof. Dr. Walter J. Veith
výklad proroctiev;
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s aplikáciou na čas konca.

Je súčasná príprava nedeľnej legislatívy v zákulisí i na pôde parlamentov hrmotom rímskej armády, chystajúcej sa na druhé obliehanie?
17.9.2012

5177 1154

Amazing Discoveries
0:51:54
Čisté a nečisté - Prof. Dr. Walter J. Veith
veda; zdravý životný štýl;
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia naše zdravie.

Profesor zoológie, Dr. Walter J. Veith prednášal na Univerzite Západného Kapska (Juhoafrická republika) a zároveň vykonával funkciu poradcu juhoafrickej vlády pre výskum výživy, zdravia a potravín.

Toto video je produk ...
2.9.2012

8686 1255
2

Amazing Discoveries
1:33:44
Tajomstvá tajných spoločností - Prof. Dr. Walter J. Veith
dejiny - stredovek a novovek;
Pohľad do dejín i súčastnosti prostredníctvom citátov od najrôznejších autorov.

Maltézski rytieri, Kolumbovi rytieri, Templárski rytieri, Jezuiti, Ilumináti, Slobodomurári, Bilderbergovci, Skull and Bones, Trilaterálna komisia... Koľko toho ovládajú v našom svete?... Ich symboly, rituály, ciele... Dva druhy doktrín: pre zasvätených a pre nezasvätených. Hegeliánsky princí ...
4.1.2012

3692 1502

Amazing Discoveries

1. z 1 strán (36 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť? NOVÝ ÚČET

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk