Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

0:14:04
Sedem znamení doby konca - Dustin Pestlin / Cami Oetman
Preskúmajte sedem neomylných znamení, že žijeme v čase konca. Tieto znamenia sa napĺňajú pred našimi očami. Nespime. Buďme bdelí a pripravujme sa na veľký deň Ježišovho príchodu!

Dustin Pestlin je YouTube evanjelista na plný úväzok s nadšením pre šírenie posolstva 3 anjelov po celom svete. Ako bývalý školský učiteľ je známy tým, že vyučuje Bibliu jasným ...
14.10.2020

349 35
1

3AN
Sobotná škola - V Božej škole (4. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
29.9.2020

307 303

3AN
1:18:12
Kedy sa tvoje meno objaví a zostane v knihe života? - Kornel Čerei
Každý raz musí predstúpiť pred Boha na súde. Bude tvoje a moje meno v knihe života? Spása a pravda – neoddeliteľné veci. Sedem aspektov pravdy. Ako nájsť pravú cirkev? Poznávacie znaky Božieho ostatku. Božie prikázania a sobota. Dar proroctva. Knihy Ellen Whiteovej a satanov boj proti nim. Evanjelium kráľovstva a tri anjelské posolstvá. Božie znamenie a satanovo znamenie. ...
28.8.2020

716 93
1

3AN
0:48:33
Víťazstvo v poslednom konflikte - Pavel Goia
Boh povoláva k práci na jeho vinici nielen kazateľov, ale každého. Ako ľudia môžu v nás vidieť Krista? Božie dielo nie je založené na našej múdrosti, našom vzdelaní, našich metódach, ale na Jeho láske a na Jeho Duchu. Čo znamená hľadať najprv kráľovstvo Božie? Ako môžeme byť požehnaním pre iných? Boh niekedy neodpovedá na modlitby tak, ako chceme my, a vtedy, kedy ...
14.8.2020

823 133
2

3AN
1:29:23
Zdravotné misijné dielo - Timo Hoffmann
Pohľad na zdravotnú prácu ako súčasť misie. Ježiš nielen kázal a učil, ale aj uzdravoval. Sme známi len pre svoju kazateľskú činnosť, alebo slúžime ľuďom aj prakticky v zdravotných veciach? "Zázračné" vlastnosti prírodných prostriedkov. Veríme viac Bohu alebo lekárom? Praktické využitie citrónu, kurkumy, grapefruitu, kapusty, cesnaku a pod. "Ustanovenia Hospodinove .. ...
17.7.2020

624 110

3AN
0:2:11
Čo robí káva s mozgom
Reportáž o účinkoch kávy na mozog spojená s praktickou ukážkou MRI skenu mozgu.
16.7.2020

533 99

3AN
0:27:54
Prídem znovu - Steve Wohlberg
Prísľub Ježiša Krista o jeho návrate na našu Zem. Ako Ježiš príde? Čo je cieľom jeho príchodu? Základné fakty kresťanskej viery o veľkej "blahoslavenej nádeji" pre ľudstvo. Prečo o tom väčšina kresťanov nehovorí? Prečo je dobré o tom vedieť? Verný a Pravdivý prichádza na bielom koni. Dôležitosť prípravy. Dnes keby ste počuli jeho hlas...

Steve Wohlberg je riadit ...
10.7.2020

504 115

3AN
Sobotná škola - Radosť v Jeho misii (13. lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
1.7.2020

1011 1263

3AN
0:48:33
Znamenie šelmy - Televízna relácia s diskusiou
Znamenie šelmy, antikrist a číslo 666. Ako môžeme rozlúštiť tieto záhadné symboly a čísla? Podstata uctievania a klaňania sa. Babylonský systém namierený proti Bohu. Je možné nevedomky prijať znamenie šelmy? Je to otázka súčasnosti alebo budúcnosti? Čo znamená ruka a čelo? Zákaz kupovania a predávania. Ako súvisí znamenie šelmy s modernými technológiami?

Úvodná ...
17.6.2020

799 174
2

3AN
0:22:34
Kedy treba odísť z miest - Pavel Goia
Úvaha o výzvach Ducha prorockého k odchodu z miest. Máme sa naozaj vysťahovať? Kedy a kam? Praktické rady pre Boží ľud v čase krízy. 3 fázy odchodu. Nástrahy mestského života a výhody bývania na vidieku. Dva extrémy. Ako máme misijne pracovať v mestách?

Pavel Goia slúžil ako kazateľ vo Wisconsine a neskôr v Kentucky (Lexington). V súčasnosti pôsobí ako zástupca riad ...
11.6.2020

823 136
6

3AN
0:40:24
Je najvyšší čas sa zobudiť - Doug Batchelor
Pohľad na dianie vo svete na pozadí príbehu proroka Jonáša. Tvrdý spánok Božieho ľudu. Nebezpečenstvo duchovného spánku v čase búrky. Zraniteľnosť. Príklady biblických postáv premožených počas spánku: Sizera, Samson, Saul. Sme ochotní nechať sa prebudiť? Aké by mali byť naše prvé kroky po prebudení? Čo máme činiť, aby sme boli spasení? Pokánie a návrat k posla ...
7.5.2020

965 156

3AN
0:06:36
Je DNA ako softvér? - Discovery Science
Je DNA program? Je to digitálny kód? Program píšu inteligentní ľudia. Môže program vzniknúť bez plánu, bez programátora? Materialisti, neo-darvinisti veria, že áno. Ako je to s novou genetickou informáciou? Môže vzniknúť náhodou, vývojom? ...

Český zdroj: Kreacionismus cz
Preklad a česk ...
6.5.2020

489 114
1

3AN
0:49:19
Štúdium knihy Zjavenie verš po verši - Tajemství Bible
výklad proroctiev;
Prinášame vám audio záznam prednášok, ktoré rozoberajú prorockú knihu Zjavenie Jána verš po verši. Veríme, že tieto prednášky budú výborným doplnkom k štúdiu biblických proroctiev. (Postupne budeme pridávať ďalšie časti.)

Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible
29.4.2020

666 167

3AN
1:18:30
Štúdium knihy Daniel verš po verši (7-11.kapitola) - Tajemství Bible
výklad proroctiev;
Prinášame vám audio záznam prednášok, ktoré rozoberajú prorockú knihu Daniel verš po verši. Veríme, že tieto prednášky budú výborným doplnkom k štúdiu Biblických úloh CASD v prvom štvrťroku 2020.

Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible
29.4.2020

1342 802

3AN
0:59:34
Koronavírus, legislatíva a čas konca - Walter Veith
Špeciálna epizóda programu What Up, Prof? (Čo nového profesor?).
Diskusia o informáciách obsiahnutých v dokumente nemeckej vlády v súvislosti s pandémiou. Ako sa situácia vyvinie a aké budú jej dôsledky? Pohľad na legislatívu, ktorá sa zavádza na celom svete, Noachidské zákony. Odohrávajú sa udalosti času konca? Aký postoj máme zaujať?

Diskusiu v programe What's Up Prof ...
8.4.2020

2499 260
10

3AN
Sobotná škola - Ako vykladať Pímo (13.lekcia) - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
2.4.2020

1479 2133

3AN
0:28:04
Skrze strašení přivádějte ke spasení - Daniel Pražan
Žijeme v čase, keď prichádzajú pokušenia, našepkávania, zvody i krízy. Ako nepodľahnúť? Ako môžeme zvádzať sami seba? Ako vyzerá zbožný adventista? Pán vytrhuje pobožných z pokušenia. Môžeme byť skrytí v Božích rukách, keď berieme svoj kríž a ideme vierou v pred. "Ja vás straším, aby ste boli hotoví."

Záznam pravidelnej sobotnej bohoslužby z českotešinské ...
23.3.2020

581 145
2

3AN
0:14:00
Najlepšia prevencia pred koronavírusom - Dr. Neil Nedley
Rozhovor s Dr. Nedleym o zdravotných otázkach súvisiacich s koronavírusom. Aké praktické kroky môžeme urobiť, aby sme sa chránili? Aké sú symptómy a u koho sa prejavia? Aká je miera prenosu tejto choroby? Vírusy prechádzajúce zo zvierat na človeka. V čom je problém? Ako posilniť imunitný systém. Antioxidanty. NEW START. Máme mať obavy?

Dr. Neil Nedley je internista a špe ...
20.3.2020

1190 199
1

3AN
0:12:08
Vidíme posledné rany? - Doug Batchelor
Pohľad na posledné udalosti, ktoré sa dejú na svete. Koronavírus. Aký bude jeho dopad? Ďalšie epidemické ochorenia. Extrémne počasie, požiare, záplavy, zemetrasenia, sopečná aktivita - tú tieto veci súčasťou znamení poslednej doby? Spájanie a rozdelenie v náboženskej oblasti, v spoločenskej oblasti. Vyschnutie rieky Eufrat. Začína sedem posledných rán? Ako máme vníma ...
13.3.2020

1333 193
1

3AN
0:26:27
Tajomstvo trojice - Doug Batchelor
Je možné rozlúštiť tajomstvo Božej trojice? Je biblické povedať, že je jeden Boh a pritom tvrdiť, že jeden nie vždy znamená jeden? Elohim (najčastejšie slovo na označenie Boha) je v množnom čísle. Je Ježiš Kristus Bohom, ktorý nemá začiatok a koniec? Je Duch svätý skutočnou osobou alebo len Božou silou? Ktoré božské osoby sú zainteresované na našom stvorení a vyk ...
12.3.2020

673 179

3AN
0:47:59
Sedem krokov k silnejšej viere - Doug Batchelor
Máte vieru? Máte jej dostatok? Spoznajte sedem krokov k silnejšej viere na základe biblických príkladov: Čítajte Božie Slovo, modlite sa, urobte krok viery, majte vytrvalosť, stýkajte sa s veriacimi, vyhýbajte sa vysávačom viery, hovorte o vašej viere. Pohľad na hrdinov viery. Ako sa prejavovala viera v ich životoch?

Doug Batchelor je prezident a rečník medzinárodnej evanjeliz ...
18.2.2020

1122 235

3AN
1:48:03
Od srdca k srdcu - rozhovor s Prof. Dr. Walterom Veithom - Walter Veith
Walter Veith hovorí o svojich životných skúsenostiach a okolnostiach, ktoré ovplyvnili jeho zmenu z evolucionistu na kreacionistu. Odhaľuje tiež niektoré ťažkosti, ktorým čelil, keď začal pochybovať o evolučnej teórii. V druhej časti Walter hovorí o biblických dôkazoch, ktoré ho presvedčili, aby uveril v Boha a Jeho Slovo a ako sa stal adventistom siedmeho dňa. Hovorí o ne ...
17.1.2020

1139 240

3AN
1:10:15
Nadnárodní globální autorita - Timo Hoffmann
Pápež presadzuje myšlienku globálnej autority. Bude smrteľná rana šelmy čoskoro plne uzdravená? Babylon a jeho víno opájajúce národy. Je čas, aby svetovláda dostala "skutočné zuby"? Rímsky koncept "všeobecného dobra". Má Rím skutočný záujem o chudobných alebo ide o Judášovho ducha? Pápež reštrukturalizuje rímsku kúriu a vytvára veľký "úrad pre evanjelizáciu". ...
9.1.2020

980 254

3AN
0:59:03
Vliv myšlenek a pocitů - Timo Hoffmann
posvätenie a charakter;
90% chorôb je spôsobených naším myslením. Máme v srdci pokoj, ktorý nám Kristus zanechal? Koľko času venujeme pozitívnym veciam a koľko negatívnym? Rozmýšľame často o sebe? Čo spôsobuje sebaľútosť? Ako hovoríme o druhých? Ako vplýva reptanie a sťažovanie sa na naše okolie? Duch vďačnosti a naše zdravie. Starosti o život. Klam hriechu. Čo znamená strážiť svoje ...
2.1.2020

1184 254
1

3AN
Štúdium knihy Daniel verš po verši (1-6 kapitola) - Tajemství Bible
výklad proroctiev;
Prinášame vám audio záznam prednášok, ktoré rozoberajú prorockú knihu Daniel verš po verši. Veríme, že tieto prednášky budú výborným doplnkom k štúdiu Biblických úloh CASD v prvom štvrťroku 2020.

Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible
1.1.2020

1727 884

3AN
Sobotná škola - Prorok Daniel - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
1.1.2020

1790 2776

3AN
0:46:36
Vánoce, vánoce přicházejí - Karel Poloch
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
Vianoce v praxi Božieho ľudu. Ako sa zmenil postoj adventistov k tomuto sviatku v priebehu niekoľkých desaťročí? Obstojí zdôvodnenie "mne sa to páči" vo svetle Božieho slova? Historické pozadie Vianoc. Vianoce a deti. Postoj EGW. Necháme sa ovplyvniť tradične zaužívanými praktikami, ovzduším a frázami?

Karel Poloch je laický kazateľ zo zboru CASD Vojkovice.
28.12.2019

686 196
2

3AN
27 hod, 35 min.
Audiokniha - Veľký spor vekov - Ellen Gould Whiteová
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín, a zameriava sa na najdôležitejšie medzníky tejto doby. Dotýka sa svetovej politiky, cirkevnej histórie, objasňuje aktuálnu situáciu vo svete a končí prorockou víziou, ktorá sa týka budúcnosti. Bola preložená do vyše 80 jazykov a l ...
19.12.2019

856 372

3AN
0:27:57
Vychvátenie - Michal Fulier
udalosti doby konca;
Biblické verše o vychvátení sú tak jasné, že ich takmer nikto nespochybňuje. Problém nastáva v okamihu keď sa snažíme určiť kedy k vychváteniu príde. Bude to pred udalosťami poslednej doby alebo až po týchto záverečných udalostiach?

Michal Fulier je kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Tematické video z webu: Pod ...
18.12.2019

793 217

3AN
0:31:36
Sobota - znamenie medzi Bohom a človekom - Waldemar Laufersweiler
sobota;
Písal sa rok 1944. Nemecké vojská na rozkaz Hitlera stále viac ustupovali. Nebo sa sfarbilo do červena, všade dopadali granáty. A uprostred toho bola táto rodina... Môže byť človek verný Bohu aj v tiesnivých situáciách?

Sobota je Boží dar, ktorý je pre nás pripravený každý týždeň. V tento špeciálny deň Boh chce, aby sme prežívali „rozkoš v Ňom“, ako je to zas ...
9.12.2019

916 217

3AN
0:29:28
Božia posledná výzva pred koncom - Steve Wohlberg
Boh v každej dobe poslal do sveta varovné posolstvo pred významnými udalosťami. Urobí to znova pred návratom svojho Syna? Pohľad na 3 posolstvá zo Zjavenia Jána 14. kapitoly. Výzva k uctievaniu pravého Stvoriteľa a posledný súd. Výstraha pred náboženskými podvodmi, Babylonom a jeho vínom. Dravá šelma a jej znamenie. Božie prikázania a Ježišova viera. Príprava na žatvu.
...
8.12.2019

670 233

3AN
0:37:58
Ako sa spoľahlivo vyhnúť cukrovke – a ako ju liečiť? - MUDr. Hana Kahleová, Dr. Igor Bukovský
zdravý životný štýl;
Životospráva vs. lieky. Vývoj v poznaní chorôb a vplyvu stravy na zdravie človeka. Prečo ľudia radšej volia jednoduché riešenia (tabletka), než zmenu stereotypov, návykov? K čomu je nutné úsilie? Klinické výskumy zdravých i chorých, ich výsledky, opis priebehu výskumov...

MUDr. Hana Kahleová, PhD je úspešná česká lekárka, adventistka, ktorej životnú dráhu ovplyvnil ...
27.11.2019

671 280

3AN
0:53:22
Ako sa môžeme vymaniť z moci našich zlozvykov - Sándor Nagy
posvätenie a charakter; zápas s hriechom;
Prečo sme náchylní učiť sa zlozvykom a prečo nám to ide ľahšie, ako si osvojiť správne návyky? Čo je kľúčom úspechu pri zbavovaní sa nesprávnych návykov? Je zmena na ceste uzdravenia nevyhnutná? Pripomeňte si, čo hovorí Božie slovo o probléme hriešnych a zlých návykov - a čo o dobrých návykoch. Existuje súlad medzi novodobým vedeckým poznaním návykovýc ...
19.11.2019

846 223

3AN
0:41:02
Hnevajte sa! - Vitalij Olijnik
posvätenie a charakter; zápas s hriechom;
Je hnev hriechom? Konštruktívny hnev vs. ventilácia traumatizovaného narcizmu. Hnev a jeho následky na zdravie človeka. Hnev a mechanizmus jeho prejavu. Je hnev kontrolovateľný jav? Vzory vo výchove dieťaťa. Zákonitosť učenia sa.

Pastor Vitalij Oliinik, kandidát teologických vied, je riaditeľom "Centra duchovného vzdelávania" (Центр духовного просвещени ...
11.11.2019

656 208

3AN
1:04:22
Diablov najväčší podvod - Doug Batchelor
Ako sa môžeme vyvarovať forme zbožnosti bez moci? Úloha viery a milosti v procese spasenia. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane...! Pôžitok z hriechu je falošný. Najdôležitejšia otázka: Čo sa odo mňa požaduje, aby som bol spasený? Čo je to pokánie? Zodpovednosť strážcu.

Doug Batchelor je prezident a rečník medzinárodnej evanjelizačnej a televíznej spoločnosti Amazin ...
4.11.2019

1021 281
1

3AN
0:56:11
Misijná práca a víťazstvo nad hriechom - Andrei Orășanu
Táto študijná prednáška dokazuje, že víťazstvo nad hriechom v týchto dňoch nie je možné bez osobného zapojenia do misijnej evanjelizačnej práce. Prvá reakcia obnoveného srdca je misijný duch. "Duch a nevesta hovoria: príď a ten kto počuje nech povie: príď" - opakovanie volania Ducha Svätého.
Vidíme chyby v cirkvi a myslíme si, že sme prežili pravé oživenie a reformá ...
31.10.2019

540 210

3AN
0:49:55
Odkaz pre tých, ktorí majú uši - Andrei Orășanu
Naše oblečenie je kázaním. O čom svedčí? Svedčí o našom poslaní? Odev a vzhľad Ježiša Krista v Zjavení Jána. Ako súvisí vzhľad Ježiša Krista s odkazom a liekom pre sedem zborov? Prečo sa predstavuje ako prvý a posledný, ako majúci dvojsečný meč, ako verný svedok?
Sú aj dnes falošní svedkovia, vydávajúci falošné svedectvo o stave cirkvi, ktorí zapríčinili vla ...
31.10.2019

533 200

3AN
1:33:57
Rozdiel medzi pravým a falošným evanjeliom - Andrei Orășanu
Aký je súvis medzi oživením a poznaním času? Porozumenie času je nutné k poznaniu našich povinností (čo máme dnes robiť). O čom by hovoril Duch Svätý, keby dnes zostúpil? Máme kázať Krista, ale ktorého? Poznáte satanove ospravedlnenie skrze vieru? Satanov plán: držať ľudí v temnote do konca doby milosti.

Andrei Orășanu je laický kazateľ z Rumunska. S manželkou Svet ...
30.10.2019

530 202

3AN
0:53:45
Dôkazy Izraelského Exodu - Andrew Jones
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Pozrite si nové zaujímavé dôkazy putovania Izraelcov v oblasti hory Sinaj a na púšti. Letecké zábery natočené pomocou dronu. Kde našli 2 až 3 milióny ľudí dostatok miesta na život a odpočinok počas 40 rokov?

Program The Late show moderuje Howard Conder.
Hosť Andrew Jones (www.DiscoveredSinai.com) pracuje v oblasti IT, ale v rokoch 2017-2018 mal možnosť opakovane navštívi ...
18.10.2019

847 229

3AN
1:12:08
Rok 2017 a udalosti poslednej doby - Alexander Bolotnikov
udalosti doby konca;
Pohľad na dve významné udalosti roku 2017, ktoré boli predpovedané v Biblii. Dá sa orientovať v dobe, aj keď "už viac nebude času"? Spájanie katolicizmu a protestantizmu. Obraz šelmy. Ktorá mocnosť zo Zjavenia 13 je v popredí a ktorá v pozadí? Je antikrist minulosťou alebo budúcnosťou?

Dr. Alexander Bolotnikov je riaditeľom organizácie
9.10.2019

832 273

3AN
0:43:09
144000 - 3.časť - Timo Hoffmann
posvätenie a charakter; ostatok a 144000; zákon & láska;
Čo znamená nasledovať Baránka kamkoľvek. Vernosť, poslušnosť a láska. Ako sa prejavuje láska v rôznych situáciach. Čistota myslenia, správania, láska a výraz tváre. Využívanie a zdokonalovanie hrivien. Symbol prvotín.

3. prednáška zo série 12 prednášok na tému 144000.

Timo Hoffmann je laický evanjelista z Nemecka. Je to bývalý heavy-metalový gitarista. V súčasnost ...
3.10.2019

773 229

3AN
1:15:38
144000 - 2.časť - Timo Hoffmann
posvätenie a charakter; ostatok a 144000; zapečaťovanie;
Poradie záverečných udalostí; vetry zo Zjavenia 7 a Božia ochrana; zapečaťovanie a Božia pečať; skupina 144000, Židia a pokolenia Izraela; panenci nepoškvrnení ženami; skupina 144000 a ostatok; mať svedectvo Ježiša Krista; príprava na zapečaťovanie; očisťovanie a vysoké nároky na charakter.

2. prednáška zo série 12 prednášok na tému 144000.

Timo Hoffmann je laický ...
3.10.2019

749 248

3AN
0:46:40
144000 - 1.časť - Timo Hoffmann
udalosti doby konca; ostatok a 144000;
Kto bude patriť do skupiny 144000? Čo je zjavené a čo nemáme riešiť v tejto otázke. Snaha patriť do tejto skupiny a elitárstvo. Hlavný znak tejto skupiny - vernosť; intelektuáne zakotvenie v pravde; dodržiavanie zákona a Ježišovej viery. Čas súženia akého nebolo. Byť na vrchu Sione a 15. žalm.

1. prednáška zo série 12 prednášok na tému 144000.

Timo Hoffmann je laick ...
3.10.2019

929 272

3AN
Sobotná škola - Ezdráš a Nehemiáš - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
3.10.2019

1853 2435
2

3AN
1:39:12
Moderný špiritizmus - Andrei Orășanu
okultizmus;
Čary, kúzelníctvo, mágia ovládali ľudstvo celé dejiny. Uvedomujeme si ich pôsobenie v dnešnej modernej dobe? Sily zla sa pretvarujú za sily dobra a ľudia si myslia, že vidia dielo Boha.
Príbeh čarodejníka Šimona z doby učeníkov je predodobrazom na toto pôsobenie v kresťanských cirkvách. Koľko čarodejníkov sa nachádza za dnešnými kazateľnicami?

Andrei Orășanu je l ...
12.9.2019

1217 261

3AN
1:17:32
Pravé a falošné ospravedlnenie z viery - Andrei Orășanu
posvätenie a charakter; ospravedlnenie skrze vieru;
Kto je ospravedlnený z viery? Všetci o tom hovoríme, ale chápeme to rôzne. Rozdiel je možné vidieť na obeti Kaina a Ábela. Každý z nich predstavuje jednu skupinu ľudí. Ktorý chcel spasenie z viery a ktorý zo skutkov?

Andrei Orășanu je laický kazateľ z Rumunska. S manželkou Svetlanou majú dvoch synov Daniela a Gabriela. Andrei vedie súkromnú zdravotno-misijnú školu.
11.9.2019

715 258

3AN
1:24:01
Boží plán na záchranu našich rodín - Andrei Orășanu
posvätenie a charakter; rodina, domov;
Akú zodpovednosť majú rodičia voči svojim deťom? Akým príkladom sme pre naše deti? Akým vplyvom pôsobíme? Majú naše deti vybudovaný rešpekt k duchovným veciam? Štvrté prikázanie a Boží plán pre naše misijné pôsobenie: Kde by sme mali začať a kde pokračovať?
Boh túži zachrániť rodiny. Satan chce rozbiť rodiny. Vytvára priepasť medzi manželmi, rodičmi, deťmi. ...
30.8.2019

922 246

3AN
0:32:48
Bremä Božie - dialóg s Bohom - Ferdinand Varga
Napätie medzi človekom a Bohom. Človek nechápe konanie Pána Boha. Boh nás uisťuje o svojej láske, ale naše predstavy o láske sú iné než jeho. Na druhej strane Božie predstavy o úcte sú iné než naše. Akú úctu mu preukazujeme? Dialóg medzi človekom a Bohom.
Je márna vec slúžiť Pánu Bohu? Veď On žehná aj tých, ktorí mu neslúžia. Pán skrze proroka Malachiáša dáv ...
29.8.2019

708 231

3AN
0:20:48
Noachov koráb - príbeh Rona Wyatta - Ron Wyatt
biblická archeológia;
Ronald Eldon Wyatt (1933 – 1999) bol amatérsky archeológ známy tým, že sa pričinil o výskum nálezu predpokladanej Noachovej archy neďaleko hory Ararat. V tomto krátkom zostrihu môžete sledovať prehľad jednotlivých udalostí okolo tohoto objavu i jednotlivé "úspechy" týkajúce sa tejto záležitosti.
Vedeckou komunitou všeobecne nie je akceptovaný. Dôvod jeho odmietania vša ...
29.8.2019

779 221

3AN
1:04:41
Dá sa vyjsť z homosexuality? - Hal Mayer
posvätenie a charakter; životné skúsenosti; rodina, domov;
Rozhovor s Ronom Woolseym, Mikeom Carduccim a Daniellou Harrison zo spoločnosti Coming Out Ministries. Vypočujte si svedectvá o veľkej Božej moci, ktorá dokáže vyslobodiť aj homosexuálov zo života hriechu. Rodí sa človek s gay génom alebo s gay sklonmi? Čo chcú dosiahnuť zástancovia LGBT? Snaha o predefinovanie Bohom daného zriadenia - rodiny. Homosexualita a polygamia, promisku ...
22.8.2019

1095 246
1

3AN

1. z 7 strán (312 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť? NOVÝ ÚČET

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk