Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

1:12:08
Rok 2017 a udalosti poslednej doby - Alexander Bolotnikov
udalosti doby konca;
Pohľad na dve významné udalosti roku 2017, ktoré boli predpovedané v Biblii. Dá sa orientovať v dobe, aj keď "už viac nebude času"? Spájanie katolicizmu a protestantizmu. Obraz šelmy. Ktorá mocnosť zo Zjavenia 13 je v popredí a ktorá v pozadí? Je antikrist minulosťou alebo budúcnosťou?

Dr. Alexander Bolotnikov je riaditeľom organizácie
9.10.2019

189 32

3AN
0:43:09
Úvod k téme 144000 - 3.časť - Timo Hoffmann
posvätenie a charakter; ostatok a 144000; zákon & láska;
Čo znamená nasledovať Baránka kamkoľvek. Vernosť, poslušnosť a láska. Ako sa prejavuje láska v rôznych situáciach. Čistota myslenia, správania, láska a výraz tváre. Využívanie a zdokonalovanie hrivien. Symbol prvotín.

3. prednáška zo série 12 prednášok na tému 144000.

Timo Hoffmann je laický evanjelista z Nemecka. Je to bývalý heavy-metalový gitarista. V súčasnost ...
3.10.2019

118 23

3AN
1:15:38
Úvod k téme 144000 - 2.časť - Timo Hoffmann
posvätenie a charakter; ostatok a 144000; zapečaťovanie;
Poradie záverečných udalostí; vetry zo Zjavenia 7 a Božia ochrana; zapečaťovanie a Božia pečať; skupina 144000, Židia a pokolenia Izraela; panenci nepoškvrnení ženami; skupina 144000 a ostatok; mať svedectvo Ježiša Krista; príprava na zapečaťovanie; očisťovanie a vysoké nároky na charakter.

2. prednáška zo série 12 prednášok na tému 144000.

Timo Hoffmann je laický ...
3.10.2019

105 49

3AN
0:46:40
Úvod k téme 144000 - 1.časť - Timo Hoffmann
udalosti doby konca; ostatok a 144000;
Kto bude patriť do skupiny 144000? Čo je zjavené a čo nemáme riešiť v tejto otázke. Snaha patriť do tejto skupiny a elitárstvo. Hlavný znak tejto skupiny - vernosť; intelektuáne zakotvenie v pravde; dodržiavanie zákona a Ježišovej viery. Čas súženia akého nebolo. Byť na vrchu Sione a 15. žalm.

1. prednáška zo série 12 prednášok na tému 144000.

Timo Hoffmann je laick ...
3.10.2019

174 33

3AN
Sobotná škola - Ezdráš a Nehemiáš - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
3.10.2019

246 183

3AN
1:39:12
Moderný špiritizmus - Andrei Orășanu
okultizmus;
Čary, kúzelníctvo, mágia ovládali ľudstvo celé dejiny. Uvedomujeme si ich pôsobenie v dnešnej modernej dobe? Sily zla sa pretvarujú za sily dobra a ľudia si myslia, že vidia dielo Boha.
Príbeh čarodejníka Šimona z doby učeníkov je predodobrazom na toto pôsobenie v kresťanských cirkvách. Koľko čarodejníkov sa nachádza za dnešnými kazateľnicami?

Andrei Orășanu je l ...
12.9.2019

436 66

3AN
1:17:32
Pravé a falošné ospravedlnenie z viery - Andrei Orășanu
posvätenie a charakter; ospravedlnenie skrze vieru;
Kto je ospravedlnený z viery? Všetci o tom hovoríme, ale chápeme to rôzne. Rozdiel je možné vidieť na obeti Kaina a Ábela. Každý z nich predstavuje jednu skupinu ľudí. Ktorý chcel spasenie z viery a ktorý zo skutkov?

Andrei Orășanu je laický kazateľ z Rumunska. S manželkou Svetlanou majú dvoch synov Daniela a Gabriela. Andrei vedie súkromnú zdravotno-misijnú školu.
11.9.2019

270 57

3AN
1:24:01
Boží plán na záchranu našich rodín - Andrei Orășanu
posvätenie a charakter; rodina, domov;
Akú zodpovednosť majú rodičia voči svojim deťom? Akým príkladom sme pre naše deti? Akým vplyvom pôsobíme? Majú naše deti vybudovaný rešpekt k duchovným veciam? Štvrté prikázanie a Boží plán pre naše misijné pôsobenie: Kde by sme mali začať a kde pokračovať?
Boh túži zachrániť rodiny. Satan chce rozbiť rodiny. Vytvára priepasť medzi manželmi, rodičmi, deťmi. ...
30.8.2019

472 71

3AN
0:32:48
Bremä Božie - dialóg s Bohom - Ferdinand Varga
Napätie medzi človekom a Bohom. Človek nechápe konanie Pána Boha. Boh nás uisťuje o svojej láske, ale naše predstavy o láske sú iné než jeho. Na druhej strane Božie predstavy o úcte sú iné než naše. Akú úctu mu preukazujeme? Dialóg medzi človekom a Bohom.
Je márna vec slúžiť Pánu Bohu? Veď On žehná aj tých, ktorí mu neslúžia. Pán skrze proroka Malachiáša dáv ...
29.8.2019

321 55

3AN
0:20:48
Noachov koráb - príbeh Rona Wyatta - Ron Wyatt
biblická archeológia;
Ronald Eldon Wyatt (1933 – 1999) bol amatérsky archeológ známy tým, že sa pričinil o výskum nálezu predpokladanej Noachovej archy neďaleko hory Ararat. V tomto krátkom zostrihu môžete sledovať prehľad jednotlivých udalostí okolo tohoto objavu i jednotlivé "úspechy" týkajúce sa tejto záležitosti.
Vedeckou komunitou všeobecne nie je akceptovaný. Dôvod jeho odmietania vša ...
29.8.2019

284 46

3AN
1:04:41
Dá sa vyjsť z homosexuality? - Hal Mayer
posvätenie a charakter; životné skúsenosti; rodina, domov;
Rozhovor s Ronom Woolseym, Mikeom Carduccim a Daniellou Harrison zo spoločnosti Coming Out Ministries. Vypočujte si svedectvá o veľkej Božej moci, ktorá dokáže vyslobodiť aj homosexuálov zo života hriechu. Rodí sa človek s gay génom alebo s gay sklonmi? Čo chcú dosiahnuť zástancovia LGBT? Snaha o predefinovanie Bohom daného zriadenia - rodiny. Homosexualita a polygamia, promisku ...
22.8.2019

406 81

3AN
1:26:52
Klimatické zmeny a znamenie šelmy - Andrei Orășanu
udalosti doby konca; druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Čo majú klimatické zmeny spoločné s nedeľou? Potopa a babylonská veža predobrazom na dnešné prírodné katastrofy a dnešné protiopatrenia. Predpoveď EGW. Encyklika Laudato Si. Kedy hriechy Babylonu dosiahnu až do neba? Posledné varovné posolstvo. Ako blízko je kríza...

Andrei Orășanu je laický kazateľ z Rumunska. S manželkou Svetlanou majú dvoch synov Daniela a Gabriela. A ...
21.8.2019

444 100

3AN
1:26:12
Smrť v hrnci a víťazstvo nad hriechom - Andrei Orășanu
posvätenie a charakter; zápas s hriechom;
Eliáš a Elizeus predobrazom na Jána a Ježiša. Čím sa líšila služba Eliáša od služby Elizea? Záchrana od hriechu, zápas s hriechom ako podmienka zmeny...
Príbeh o "smrti v hrnci" ako predobraz na hriechom zasiahnutú prirodzenosť človeka. Symboly nádoby, rastliny, jedu, múky... Ako sa môžeme stať súčasťou božskej prirodzenosti?

Andrei Orășanu je laický kazateľ z Ru ...
20.8.2019

258 65

3AN
1:11:47
Koniec doby milosti - Andrei Orășanu
posvätenie a charakter; udalosti doby konca; zapečaťovanie;
"Veľký deň jeho hnevu" Zj 6,17. Čo je tým Božím hnevom? Kedy ten deň nastane? Čo mu predchádza?
"Kto môže obstáť?" Čo znamená slovo obstáť? Kto obstojí, keď nebude Príhovorcu? Bude tu ľud, ktorý bude žiť bez hriechu? Ako sa musí pripraviť, aby mohol obstáť?

Andrei Orășanu je laický kazateľ z Rumunska. S manželkou Svetlanou majú dvoch synov Daniela a Gabriela. A ...
20.8.2019

350 64

3AN
0:39:48
Adventistické učenie pod paľbou - Clifford Goldstein
výklad proroctiev; stvorenie - evolúcia;
Pohľad na moderné útoky na adventistické učenie. Kto je malý roh z Daniela 8? Platí prorocký princíp deň za rok? Ako dlho trval stvoriteľský týždeň? Čo učia Darvinisti siedmeho dňa? Je správny adventistický výklad Zjavenia 13. a 14. kapitoly? Autor poukazuje na biblické varovanie pred „falošnými učiteľmi“ a „zhubnými náukami“ (2.Petr. 2,1) v posledných dňoch.
...
1.7.2019

799 141
2

3AN
Analýza knihy Desmonda Forda "Vysporiadaní s Bohom, hneď..." - Erwin R. Gane, Ph.D.
ospravedlnenie skrze vieru;
Analýza knihy Desmonda Forda (Right with God, Right Now).
Analýza sa zaoberá Fordovými nebiblickými náukami o ospravedlnení z viery, ktoré sa v adventizme objavujú dodnes - v rôznych formách.
Preskúmajte ako sa dá "výstižne vyjadrená pravda" premiešať s "výstižne vyjadreným bludom".

Desmond Ford bol austrálsky teológ, ktorý sa zameriaval na evangelikalizmus. V Cirkvi ad ...
1.7.2019

466 127

3AN
Sobotná škola - Služba núdznym - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
30.6.2019

1438 1452
1

3AN
0:58:09
Trpezlivosť svätých - John Lomacang
trojanjelské posolstvo;
Kniha Zjavenie opisuje skupinu, ktorá zachováva prikázania Božie a vieru Ježišovu. Ako sa to dá? Môžeme byť súčasťou tejto skupiny? Sme hriešnici alebo sme svätí? Kristova spravodlivosť v praxi. Dôležitosť adventistickej identity. Je naše posolstvo totožné s posolstvom iných cirkví? V čom sa líši? Plníme svoje poverenie zvestovať tri anjelske posolstvá? Môžeme káz ...
14.5.2019

1201 169

3AN
0:37:44
Nová zmluva a vymazávanie hriechov - Karel Strouhal
posvätenie a charakter;
Kázanie na tému Žid 8,8-12 "... dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia... na ich hriechy viacej nespomeniem."

Vymazávanie hriechov a mien z nebeských kníh. Modlíme sa, aby nám Pán Boh pripomenul hriechy, aby sme ich mohli vyznať? Dá sa urobiť pokánie jednou modlitbou? Prečo človek potrebuje Boha, zmluvný "manželský vzťah" s ním. Naplnenie Božej spravod ...
1.5.2019

529 121

3AN
0:54:16
Hlbšia skúsenosť s Bohom - Karel Strouhal
posvätenie a charakter;
Kázanie na tému Ján 14,21-23 "Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten kto ma miluje... a zjavím mu seba... a urobíme si u neho príbytok."

Poznanie, zjavenie Ježiša Krista. Potrebujeme knihu Zjavenie Jána? Neúplné poznanie, vlažnosť a horlivosť, vernosť v zásadách, poslušnosť a plytký vzťah k Pánovi Ježišovi. Boh chce prebývať uprostred nás. Spravodlivosť zá ...
1.5.2019

399 112

3AN
0:42:54
Obnovme zmluvu s Bohom - Karel Strouhal
posvätenie a charakter;
Kázanie na tému 2M 19,4-6 "... ak budete... ostríhať moju zmluvu... budete mi... kráľovstvom kňazov..."

Božia staroslivosť a všemohúca zachraňujúca moc v skúsenosti Izraela a v našich životoch. Starozákonné a novozákonné zmluvy. O čom boli? Cieľ a dôležitosť. Človek sľubuje poslušnosť, Boh sľubuje, že dá silu, moc "zachovať bez úhony". Spojenie ľudskej snahy s ...
1.5.2019

370 112

3AN
0:50:46
Veľká noc - Vitalij Olijnik
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
5. prednáška zo série "Diabolština v populárných sviatkoch".
Čím sa líši biblická Veľká noc od tradičných veľkonočných sviatkov slávených dnes? Určovanie dátumu sviatku. Predobraz Veľkej noci a jeho naplnenie v smrti Ježiša Krista. Cisár Konštantín a Nicejský koncil. Symbol kvasu a nekvasené chleby. Odkiaľ pochádzajú veľkonočné koláče? Čo majú spoločné ma ...
16.4.2019

658 148

3AN
3:35:14
Audiokniha - Kroky ku Kristovi - Ellen Gould Whiteová
Kristus a posvätenie;
Audiokniha do mobilu, autoprehrávača alebo na usb kľúč.

Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi. Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života niekoľko rokov, pomohla spoznať ho lepšie. V krátkych trinástich kapitolách objavíte kroky na získanie večného priateľstva s Ježišom. Dočítate sa o jeho láske, o pokání, v ...
11.4.2019

470 279

3AN
1:33:36
Potreba zdravotnej evanjelizácie - MUDr. Milan Moskala
posvätenie a charakter; zdravý životný štýl; misijné skúsenosti;
Pozvanie k najväčšiemu projektu vo vesmíre. Misijný cieľ, príprava k práci, oživenie, bdelosť, Duch Svätý. Služba druhým a rast v Kristovi - v naliehavosti, úsilí, horlivosti a láske. Zdravotne-misijné dielo pre všetky miesta. Boh má pre nás plán a túži nám ho zjaviť...

Milan Moskala je zdravotný misionár a evanjelista z Českého Těšína, ktorý dlhé roky pôsobí ...
10.4.2019

362 92

3AN
1:26:37
Ustanovil som ťa za svetlo pohanom - MUDr. Milan Moskala
posvätenie a charakter; misijné skúsenosti;
Uvažovanie o Svetle a čistote Ježiša Krista. Sme povolaní byť svetlom. Môžeme svietiť v tomto "tmavom" svete, bez škvŕn a zákalov? Slová a skutky. Staráme sa len o vlastné domy? Projekt číslo 1.
Malé skutky lásky, sebazaprenia a malé hriechy. Starostlivé pestovanie zverených talentov. Prísne stráženie myšlienok. Dokonalosť v maličkostiach. Všetci vykúpení budú bez ...
10.4.2019

446 114

3AN
Sobotná škola - Život rodiny - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
3.4.2019

1465 1560

3AN
0:58:09
Prišla hodina jeho súdu - C. A. Murray
trojanjelské posolstvo;
Prvé anjelske posolstvo a jeho význam pre Boží ľud doby konca. Príprava na ďalšie dve posolstvá. O akom súde hovorí Biblia v Zjavení 14. kapitole? Čo zburcovalo Milleritov k presvedčeniu že Kristus príde? Proroctvo o 2300 dňoch. Antitypický deň zmierenia. Pred-adventný súd = vyšetrovanie. Deliaca funkcia súdu. Oddelenie pšenice od plevu. Súd začína od domu Božieho. Kone ...
19.3.2019

772 178
3

3AN
0:53:47
Kto je človek z Rimanom 7 - Chuck Holtry
Výklad Rimanom 7 kapitoly.
Činím to, čo nechcem... Kto ma vytrhne z tela tejto smrti?
Sme pod zákonom alebo pod milosťou? Úloha zákona v našom živote. Kto nad nami panuje? Chceme slúžiť Bohu v novote Ducha alebo v starobe litery? Prinášame ovocie svätosti alebo ovocie smrti?
Ako môžeme získať skutočnú slobodu?

Chuck Holtry je riaditeľom Centra Evanjelizácie (AFCOE - Amazi ...
6.3.2019

727 185

3AN
1:37:44
Trumpova podvodná hra s náboženskou slobodou - Timo Hoffmann
Ministerstvo zahraničných vecí USA presadzuje náboženskú slobodu pre všetkých: Úprimný zámer alebo podvodný balíček? Dve šelmy zo Zjavenia 13. kapitoly spolupracujú. Katolícke elity vyzývajú k novej "agresívnej" evanjelizácii. Priaznivé podmienky pre zavedenie „znamenia šelmy“. Sú voľné nedele určené pre blaho všetkých?

Timo Hoffmann je laický evanjelista z Neme ...
1.3.2019

880 183

3AN
0:52:58
Suché kosti - Andreas Mellas
Úvaha o Ezechielovom videní o suchých kostiach a jeho aplikácia na dnešnú dobu. Čo predstavuje údolie suchých kostí? Môžu tieto kosti ožiť? Štyri body ako podmienky oživenia. Moravskí bratia a oživenie. Nebezpečenstvo formalizmu. Päť krokov odpadnutia od viery. Ako nastala duchovná smrť v iných denomináciách a aké je z toho poučenie?

Andreas Mellas pôsobí ako kazat ...
7.2.2019

787 197

3AN
Nedovolte, aby se to stalo - Robert H. Pierson
Poslední kázání bývalého předsedy generální konference, které zaznělo na výročním zasedání rady Generální konference 15. října 1978.

Robert H. Pierson (1911 – 1989) sloužil jako předseda Generální konference od roku 1966 do roku 1979. Pouze A. G. Daniels sloužil déle než on, jako předseda. Krátce předtím, než odešel do důchodu přednesl důraznou, jasnou, varov ...
6.2.2019

836 88
2

3AN
0:22:43
Interview - Christopher Kramp
Vypočujte si rozhovor s mladým evanjelistom, ktorý sa rozhodol pracovať pre Boha naplno. Je možné spojiť dobrovoľnú evanjelizačnú službu s misijnou prácou zboru? Ako môžeme spoznať Boží plán pre náš život? Vyžaduje si práca pre Boha nejaké obete?

Christopher Kramp je evanjelista a zakladateľ misijnej spoločnosti Joel Me ...
16.1.2019

654 128

3AN
Sobotná škola - Zjavenie Jana - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
2.1.2019

2669 3372

3AN
0:45:37
Nový rok - Vitalij Olijnik
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
4. prednáška zo série "Diabolština v populárnych sviatkoch".
Kde má svoj pôvod dnešné počítanie času? Odkedy je január prvým mesiacom v kalendári? Čím bol zaujímavý rímsky boh Janus? Starý slovanský rituálny folkór. Je dedo mráz naozaj len rozprávková bytosť? Pohľad na biblický kalendár sviatkov. Náboženský a občiansky Nový rok. Zaujíma Boha otázka počítania ...
18.12.2018

1033 206
1

3AN
Příprava na pozdní déšť - E. G. Whiteová (B. E. Wagner)
Výroky E. G. Whiteové k otázce vylití Ducha svatého sestavil B. E. Wagner.

Sestava těchto výroků Ducha prorockého od br. Wagnera posloužila již v mnoha sborech. Bratři a sestry žádali opisy těchto výroků a bratr se rozhodl, že je zveřejní. Větší rozšíření podporovali H. M. S. Richards, N. C. Wilson, R. A. Anderson a jiní.
Tato série byla použita v modlitebním týdn ...
17.12.2018

733 489

3AN
0:36:20
Verný život v čase konca - Shian W. O’ Connor
Čo máme robiť, aby sme mali večný život? Stačí ak zachovávame prikázania? Čo nám ešte chýba? Ježišovo hodnotenie stavu cirkvi a jeho odpoveď zo Zjavenia 3. kapitoly. Čo predstavuje zlato, biele šaty a očná masť? Prečo tieto veci nemáme a ako ich môžeme získať? Nebezpečenstvo falošnej ubezpečenosti. Prijmeme Ježišove riešenie?

Pastor Shian W. O’Connor je predse ...
11.12.2018

1225 213
2

3AN
0:48:45
Vianoce - Vitalij Olijnik
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
3. prednáška zo série "Diabolština v populárnych sviatkoch".
Pohľad na čas a symboliku Vianoc vo svetle Biblie a odbornej literatúry. Sú dátumy sviatkov, ktoré ľudstvo slávi dôležité? Záleží Bohu na tom čo kedy robíme? Jeroboám a jeho svojvoľný sviatok. Čo sa robilo v posvätných "hájoch" a pod "zelenými stromami". Malý roh a jeho snaha zmeniť "sviatočné časy" a z ...
2.12.2018

1118 198

3AN
0:52:13
Povolaní, vyvolení, zasvätení - Shawn Boonstra
cirkev, štát, sloboda svedomia;
Aká hrozba sa ukrýva v Pavlovej predpovedi o človeku hriechu?
Túžba Izraelitov podobať sa iným národom a mať kráľa.
4. storočie - spojenie cirkvi so štátom. Božie varovanie. Túžba reformátorov oslobodiť sa od útlaku panovníkov a vládnucej cirkvi v 17. storočí. Saul ako predobraz USA. Dokedy bola druhá šelma zo Zj. 13 podobná baránkovi a odkedy hovorí ako drak? Ježiš ...
23.11.2018

919 206

3AN
0:15:41
Minulosť s budúcnosťou (skrátená verzia) - Ted N. C. Wilson
Prinášame vám krátky zostrih kázania, ktoré zaznelo na výročnom zasadaní výkonného výboru Generálnej konferencie v Battle Creeku dňa 13. 10. 2018.

Plné znenie kázania nájdete tu.

V tomto kázaní nás Ted Wilson vyzýva, aby sme držali pevne vyznanie našej nádeje a ...
8.11.2018

993 291

3AN
0:55:27
Atribúty dvoch kráľovstviev - Vitalij Olijnik
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
1. prednáška zo série "Diabolština v populárnych sviatkoch". Realita dvoch duchovných kráľovstiev na Zemi. Ako rozoznať ich existenciu a pôsobenie? Kráľovstvá majú svoju symboliku: erb, pečať, vlajku, hymnu... Tieto atribúty dávajú moc danému kráľovstvu pôsobiť a uplatňovať svoj poriadok na svojom území.
Biblické príklady platnosti týchto zákonitostí v duchovnom sv ...
25.10.2018

1006 232
1

3AN
0:47:12
Halloween - Vitalij Olijnik
Babylon včera, dnes a jeho prvky; synkretizmus;
2. prednáška zo série "Diabolština v populárnych sviatkoch".
Halloween - je to len večierkové párty, súčasná kultúra alebo pohanské rituály a sympatetická mágia? Čo k tomu hovorí veda a história?
K tomuto sviatku patrí: predvečer dňa "všetkých svätých" (Halloween), Sviatok "všetkých svätých" a Pamiatka zosnulých (spomienka na mŕtvych). Čo predstavujú v kresťanstv ...
15.10.2018

1167 230

3AN
1:27:40
Pracujme ako pracoval Ježiš - David Gates
Pred nami je veľké dielo. Budeme neutrálni alebo sa zapojíme naplno? Sme ochotní riskovať všetko? Akým spôsobom pracoval Ježiš? S kým sa stýkal? Ľudská autorita verzus Božia autorita. V čom všetkom sme sa odklonili od Božieho plánu? Môže nám niekto vziať našu korunu? Súd začína od domu Božieho. Prečistenie cirkvi. Hlasité volanie. Prebudenecké výzvy. Veríme ešte ...
2.10.2018

1796 258
11

3AN
Sobotná škola - Jednota v Kristovi - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
2.10.2018

1776 2470
1

3AN
0:10:03
Zakázaná kapitola
Počuli ste o zakázanej kapitole v Biblii? Voľakedy sa čítavala v synagógach, no neskôr bola z čítania vyňatá. Sledujte ako reagujú Izraelci, keď sa oboznámia s jej obsahom.
Je možné, že niekto prehliadne svojho Mesiáša?
28.9.2018

1175 199

3AN
0:54:43
Pamätajte na Lotovu ženu - Joe Crews
posvätenie a charakter;
Tragický príbeh o Lotovi a jeho manželke. Aké poučenie z neho môžeme načerpať? V čom spočíval problém pani Lotovej? Lot "posúval svoje stany až po Sodomu." Dá sa žiť zbožným životom v skazenom prostredí? Aké sú riziká? Čo znamená zriecť sa všetkého? Nebezpečenstvo váhania a otáľania. Abrahámove prímluvné modlitby. Je Boh krutý detailista?

Joe Crews (1924 - 19 ...
30.8.2018

1233 289
2

3AN
0:37:48
Ospravedlnenie svätyne, proroctvo o 70 týždňoch a 2300 dňoch - Michal Fulier
výklad proroctiev;
Jeruzalem "nepoznal čas svojho navštívenia". Ježiš začína svoje pôsobenie slovami: "naplnil sa čas!"

Jednoduchý výklad proroctva z 8. a 9. kapitoly knihy Daniel. 70 rokov babylonského zajatia, Danielova modlitba a 490 rokov vymeraných pre Židovský národ. Počiatočný bod proroctva, úzkosť časov, vystúpenie a smrť Mesiáša. Aký je súvis medzi 70 týždňami a 2300 dňami? ...
29.8.2018

949 238

3AN
1:44:12
Dve evanjeliá - Timo Hoffmann
ospravedlnenie skrze vieru; Kristus a posvätenie;
Môže sa stať, že niekto pochopí evanjelium nesprávne? Vydanie knihy "Vieroučné otázky" v roku 1957 ako dôsledok teologických diskusií s Dr. Donaldom Barnhousom a Walterom Martinom.

Akú prirodzenosť má človek? Je vinný už pri narodení? Akú prirodzenosť vzal na seba Kristus? Zahŕňa ospravedlnenie aj kontrolu nad životom, posvätenie? Je možná dokonalosť charakteru? Aký d ...
29.8.2018

1159 214

3AN
1:03:55
Príbeh roku 1888 - Robert Wieland
Kazateľ Herbert Douglass diskutuje s Robertom Wielandom o histórii roku 1888 a o skúsenostiach, ktoré Wieland zažil s týmto posolstvom.

Posolstvo z roku 1888 predstavuje spojenie dvoch doktrín: ospravedlnenie skrze vieru a očistenie svätyne. Je to posolstvo, ktoré prekračuje chápanie Luthera, Kalvina alebo evangelikálnych cirkví. Kristova láska - agapé nás núti. Nepripravená ne ...
6.8.2018

1266 229
2

3AN
0:57:30
Tajomstvo bezhriešneho života - Dávid Fekete
V čom spočíva tajomstvo, že Kristus nikdy nepadol do hriechu? Kristova prirodzenosť, jeho víťazstvo, naše víťazstvo a posolstvo z Minneapolis 1888.

"Tajomstvo pobožnosti" - Boh zjavený v tele. Čo je tým telom? Ako bol Kristus pokúšaný? Čo znamená trpieť v pokušení, odolávať žiadostiam tela? Čo je to sklon k hriechu? Čo znamená učiť sa poslušnosti? Ako zvíťazil Kr ...
6.8.2018

1118 242
3

3AN
0:29:03
Budúcnosť adventizmu - Interview - Dennis Priebe
Čo nás čaká v najbližších rokoch? Poslanie adventizmu – obhájiť Božie meno, vyvrátiť satanove tvrdenia. Skupina 144.000. Ordinácia žien. Prežije cirkev ako zjednotený subjekt? Organizačné otázky. Ako sa bude vyvíjať náš vzťah k iným cirkvám? Príklad Valdenskej cirkvi. Pozemské putá.
Rozhovor vedie Hal Mayer - riaditeľ spoločnosti Keep the Faith Ministry.

Dennis Pr ...
2.8.2018

1135 239
2

3AN

1. z 6 strán (273 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK24 8360 5207 0042 0112 1149
BIC(SWIFT): BREXSKBX.


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Sobotná škola - Služba núdznym
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie zn ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk