Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> film, literatúra 1
> pornografia 1
> média
> šoubiznis
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

1:29:11
Dilema pobavenia a zábavy - Christian Berdahl
moderná hudba;
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj playlist s kritériami, ktoré predstavuje Christian Berdahl na základe Biblie, Ducha proroctva, vedy a predstaviteľov hudobného priemyslu.

Hudba (nehľadiac na texty) ovplyvňuje človeka nezávisle v dvoch oblastiach:
1) v oblasti emócií, poc ...
12.9.2013

13818
3

3AN
0:51:54
Čisté a nečisté - Prof. Dr. Walter J. Veith
veda; zdravý životný štýl;
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia naše zdravie.

Profesor zoológie, Dr. Walter J. Veith prednášal na Univerzite Západného Kapska (Juhoafrická republika) a zároveň vykonával funkciu poradcu juhoafrickej vlády pre výskum výživy, zdravia a potravín.

Toto video je produk ...
2.9.2012

12320
2

Amazing Discoveries
0:08:22
Projekt - Veľký spor vekov
veľký spor;
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predstaviteľov Generálnej konferencie a vedúcich predstaviteľov celosvetovej Cirkvi adventistov siedmeho dňa pre masívne šírenie a osobné štúdium knihy „Veľký spor vekov“ – misijnej knihy pre roky 2012 a 2013.
„Ako členovia a vedúci ...
2.1.2012

11821
1

3AN
1:00:28
Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi
životné skúsenosti; sobota;
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu skúsenosť zo štúdia na vatikánskej univerzite.
Vnímate sobotu len ako prikázanie a povinnosť? Túžite získať väčší úžitok a požehnanie zo soboty? Pozvite v sobotu Spasiteľa, aby vám priniesol odpočinutie, upokojenie a obnovu do vá ...
11.4.2013

11146
13

3AN
0:03:40
Cesta do nadprirodzeného sveta - Roger Morneau
okultizmus; životné skúsenosti; veľký spor;
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctievania démonov a satana, je v úplnom súlade s posolstvom biblie o veľkom spore medzi satanom a Kristom.

Teraz máte príležitosť pozrieť sa do očí človeku, ktorý sa dokázal nebojácne postaviť na odpor démonom, samozrejme s odvolaním s ...
26.7.2012

11083
3

3AN
1:18:18
Ako pornografia zmenila sex - Mojmír Voráč
sexualita; pornografia;
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoja. Čo všetko a ako ovplyvňuje pornografia? Spoločnosť, manželstvo, osobnosť, fiziologicke procesy v mozgu. Závislosť na pornografii a erotoxiny - uvoľňovanie prirodzených opiátov v mozgu - kokaín 21.storočia. Sexuálne vzrušenie, emociálne ...
13.2.2012

10882
3

3AN
2:24:23
Vypočuté modlitby - Interview - Roger Morneau
okultizmus; životné skúsenosti; veľký spor;
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Roger Morneau prináša dôkazy, že Pán Boh vypočúva modlitby a koná zázraky aj v dnešnej dobe. Ježiša Krista predstavuje ako najlepšieho Pána, ktorý nám ponúka ďaleko väčšie bohatstvo a slávu než „boh“ tohto sveta.
Ako môž ...
7.3.2013

10701
4

3AN
1:28:27
Vykopávky odhaľujú pravdu - Prof Dr. Walter Veith
biblická archeológia;
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna postava? Na ktorej univerzite študoval Mojžiš? Kto bol skutočným faraónom v čase exodu? Božia predpoveď o Týre. Skalnaté mesto Petra – prečo padlo? Obetné výšiny. Veľký stret dvoch náboženstiev.

Walter Veith je rečníkom spolo ...
17.4.2015

10378

Amazing Discoveries
1:59:02
Cudzí oheň - Prof. Dr. Walter J. Veith
moderná hudba; charizmatické hnutie; ekumenizmus;
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, koncept megacirkvi. Pozadie evanjelizačných kampaní Billyho Grahama. Úloha hudby v procese zjednocovania náboženstiev. Kam smerujú mega-kazatelia ako Schuller, Hybels, Warren, Hagin, Copeland, Bonnke, Hinn a ďalší? Čo je zdrojom ich inšpi ...
3.1.2013

10370

Amazing Discoveries
1:28:00
Boj o Bibliu - Prof. Dr. Walter J. Veith
biblistika;
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zdanlivo všeobecne prijímaná. Zmenilo sa niečo?
Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma.
Sledujte historické záznamy osobností na oboch stranách tohoto boja - Dean Burgon, F. J. A. Hort, B. F. Westcott, a ďalších.

Hlavné prúdy biblick ...
28.3.2013

10342
1

Amazing Discoveries
0:57:42
Armagedon - Doug Batchelor
výklad proroctiev; udalosti doby konca;
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kontexte 7 posledných rán a iných udalostí Apokalypsy.
Vyschnutie rieky Eufrat, králi od východu slnka, traja nečistí duchovia podobní žabám... Význam hebr. slova "Har-mageddon". Paralely zo starého zákona. Dolina Jozafat. Ako prorocké p ...
5.2.2015

10229
4

3AN
1:32:21
Mardocheus v bráne - Prof Dr. Walter J. Veith
ostatok a 144000;
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu do piesku alebo sa dokážeme postaviť čelom k faktom? Stala sa cirkev súčasťou Babylonu? Zhromažďovanie ostatku.
Tri skupiny v cirkvi: Verní ako Daniel, odpadlí a sekulárni ako u Ezechiela, brániaci cirkevné pravidlá ako u Jeremiáša. ...
29.9.2013

10146
3

Amazing Discoveries
0:28:29
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie - Doug Batchelor
odev a ozdoby;
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec pozerá Pán Boh? V tejto kázni, Doug Batchelor vyzýva, aby sme zistili sami, čo Božie slovo hovorí na túto zaujímavú tému.
1.6.2011

10111

3AN
0:07:24
Ostatok - Clifford Goldstein
ostatok a 144000;
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi adventizmom a hlavnými prúdmi protestantizmu.
16.12.2011

10096
4

3AN
1:00:50
Ženy kazateľky - Doug Batchelor
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového zákona.
Aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami v oblasti anatómie, fyziológie, psychológie, a správania? Sú naše názory na úlohu žien ovplyvnené novými objavmi z Biblie alebo tlakom kultúry a strachom z ľudí? Populárne argumenty. Trad ...
4.3.2014

10060
11

3AN
1:16:16
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť - Fitzroy Anderson
trojanjelské posolstvo; moderná hudba;
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného uctievania. Princípy spevu, tanca a používania hudobných nástrojov. Účel bicích nástrojov. Video-ukážky gospelovej hudby a ich porovnanie s kritériami Písma a Ducha prorockého. Krížové rytmy, synkopizmus. Môžme zapojiť kultúrne prvky ...
26.2.2015

10045
7

3AN
1:16:24
Sedem znamení konca - Ed Reid
výklad proroctiev; cirkev, štát, sloboda svedomia;
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravda? Bude pre nás príchod Pánov ako príchod zlodeja v noci?
Prednáška sa zameriava na sedem znamení konca:
1. Falošní proroci 2. Úpadok morálky 3. Vojny a terorizmus
4. Zemetrasenia a prírodné katastrofy 5. Spájanie cirkvi a štá ...
1.3.2013

10006

3AN
0:27:07
Čarodejníctvo v hlavnom prúde - Steve Wohlberg
okultizmus;
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu zábavu. Čo motivuje ľudí, aby sa zaoberali čarodejníctvom? Čo o tom hovorí Biblia?
Zoznámte sa s pojmami "Čierna a biela mágia", "čarodejníctvo Wicca", s autormi najpredávanejších čarodejníckych produktov a s výrokmi Božieho slov ...
24.10.2013

9773
1

3AN
0:52:29
Vy problémisti - C. D. Brooks
Babylon včera, dnes a jeho prvky; milovanie sveta; mládež;
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým a zlým, Boh povoláva proroka. Ten je označovaný za problémistu.
Je možné slúžiť pravému Bohu aj Bálovi naraz?
Každý kto chce nasledovať Boha, je označovaný za vyrábača problémov.
Traja nečistí duchovia - spojenectvo posledn ...
15.11.2013

9725
3

3AN
0:03:45
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom - CNN
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Californii, USA. Klip, ktorý s ním natočil Christopher Hudson vzbudil pozornosť miliónov divákov na internete. Angus kritizuje šou v ktorej sám hral. Mnohí nechápu, prečo chce odstúpiť od multimiliónového kontraktu. Reportáž CNN.
24.1.2013

9703
6

3AN
0:55:13
Dni víchrice - James Rafferty
výklad proroctiev; udalosti doby konca;
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ktorý nás chce proroctvami pripraviť a nie vystrašiť.

Čas konca, „Svätá aliancia“ medzi Rímom a USA, ateizmus, pád komunizmu, 1989, súčasné dianie v islamskom svete, príprava na prijatie celosvetovej autority, zvesti od východu ...
2.1.2015

9627
9

3AN
0:07:59
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu - George R. Knight
výklad proroctiev;
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantský liberalizmus túto operáciu vykonal na sebe a upozorňuje, že adventisti sú v pokušení urobiť to isté.

Diagnostikuje súčasné neduhy adventizmu, a zdôrazňuje potrebu revitalizácie apokalyptickej vízie, ktorá poskytuje kľúč k o ...
15.6.2012

9611
5

3AN
1:16:09
Božia pečať zjednodušene - Christopher Kramp
posvätenie a charakter; zapečaťovanie;
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúsenosť bežného života. O čom rozmýšľame každý deň? Čo je témou našich rozhovorov? Fungovanie ľudského mozgu. Prekonávanie zlozvykov. Nápis na čele. Svätosť. Božie meno, Boží zákon, úloha Ducha svätého. Zásah do srdca. Sobota ...
10.6.2014

9524

Zbory Košice
1:07:23
Posledné kráľovstvo - Doug Batchelor
výklad proroctiev;
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej cca 600 rokov pred n.l. Pohľad na veľmoci, ktoré vládli svetu: Egypt, Asýria, Babylon, Perzia, Grécko, Rím... Aké bude posledné kráľovstvo? Kedy vznikne? Má Boh plán aj pre môj život?

Prednáška č. 1 zo série "Most Amazing Proph ...
5.2.2014

9523

3AN
0:28:40
Nebezpečenstvo videohier - Atonte a Ivor Myers
posvätenie a charakter; film, tv, literatúra;
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa skrývajú vo videohrách? Môžu byť videohry nebezpečnejšie ako násilnícke filmy? Je "priamym" prestúpením Božieho zákona hranie bojovej hry? Dá sa počuť Boží hlas pri hluku médií?

Manželia Myersovci z misijnej spoločnosti "Power ...
5.7.2013

9511
2

3AN
1:19:32
Daj mi tento vrch - Prof Dr. Walter Veith
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. Agenti náboženskej zmeny. Milénium z pohľadu dispenzacionalizmu a katolicizmu. Spájane cirkvi so štátom.
Legislatívne tlaky na presadenie pravidiel "nového kráľovstva".
V kontraste ponúka pohľad na skutočné Božie kráľovstvo, ktor ...
2.4.2014

9508

Amazing Discoveries
1:00:05
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia? - Ron Goss
výklad proroctiev; moderná hudba; ekumenizmus; dni Noacha;
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantizmus podáva ruku Rímu. Moderné prejavy špiritizmu. Spájanie cirkvi so štátom. Sloboda svedomia v ohrození. Boj o znovuzískanie vlády nad svetom. Vlak uháňajúci rýchlosťou blesku.
Najväčšia zvrhlosť predpotopného sveta sa dnes opak ...
10.1.2013

9475

3AN
0:43:39
Druhé prikázanie - Wintley Phipps
moderní bohovia; modly 2. prikázania;
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naše city a oddanosť s nikým a ničím. Autor prednášky to nazýva "konkurenčná klauzula" v Božej zmluve s človekom. Máme dnes problém s druhým prikázaním? Prečo si nemáme zobrazovať Boha? Pomôžu nám nemé modly v čase súženia?
Pr ...
14.3.2013

9467
2

3AN
1:23:32
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu - C. D. Brooks
trojanjelské posolstvo; dejiny reformácie;
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježiša Krista podmienené odpadnutím. Človek hriechu. Malý roh z Danielovho proroctva mení časy a zákon. Temný stredovek. Prečo reformácia zlyhala? Bojte sa Boha, lebo prišla hodina jeho súdu. Pohľad na Babylon - náboženský zmätok. Posle ...
3.2.2013

9447
1

3AN
0:45:40
Čas uplynul - Godfrey Ngrishi
posvätenie a charakter;
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zostať v Babylone. Ako je to s nami? Problém hriechu a duchovná nahota. Priehrada medzi nami a Bohom. Nádej slávy. Len zostatok bude spasený.

Godfrey Ngrishi je misionár zo Zimbabwe. V poslednej dobe pôsobil v Rumunsku.
Prednáška bola na ...
7.6.2013

9341

3AN
0:40:44
Aký dokonalý má byť kresťan? - Doug Batchelor
posvätenie a charakter;
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťanská dokonalosť, víťazný život, spasenie od hriechu, posvätenie; ale tiež extrémizmus, perfekcionizmus, zákonníctvo a fanatizmus.
Koľko hriechov si môžeme ponechať a byť spasení? Má Boh dosť sily a múdrosti, aby nás uchoval od hriech ...
15.2.2013

9273

3AN
0:27:49
Víťazstvo nad pokušením - Shawn Boonstra
posvätenie a charakter;
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyzuje jeho povahu. Tri oblasti pokušenia – žiadosť očí, žiadosť tela a chlúbna pýcha života. Ježiš zaplatil trest za naše hriechy. A ako súcitný Veľkňaz nám ponúka nielen odpustenie, ale aj pomoc k víťazstvu nad každým hriechom ...
19.12.2013

9196

3AN
0:27:41
Pravá múdrosť a vzdelanie - Dr. Ben Carson
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a zlým podmienkam je možné byť úspešný.
V príhovore sa dotýka štátneho vzdelávacieho systému, finančných otázok a zdravotnej starostlivosti.
Spomína Ježišove podobenstvá a Boží desiatkový systém ako vzor pre nás.
Radí, aby sm ...
18.4.2013

9088

3AN
0:02:10
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
zaujímavosti;
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
15.12.2011

9065

3AN
0:03:29
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video dokazuje, ze pravda sa dá povedať za dve minúty.
14.12.2011

8935
1

3AN
1:08:57
Ja na to všetko nič nedbám - Sebastien Braxton
posvätenie a charakter; životné skúsenosti;
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej skúsenosti ukazuje, že Pán Boh si vie človeka použiť či je na slobode, či vo väzení, či je zdravý alebo chorý... Nevyberáme si, kde budeme slúžiť, ale komu budeme slúžiť. Čo znamená dať svoje telá ako živú obeť svätú a ...
9.1.2015

8899

3AN
0:00:59
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
zaujímavosti;
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
15.12.2011

8845

3AN
0:47:30
Piliere našej viery - Stephen Bohr
svätyňa;
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a svätyňou svätých. Význam dňa zmierenia. Očistenie svätyne.
Súd na nebi oznámený na zemi. Paralelné dielo na zemi - očistenie chrámu duše Božích nasledovníkov. Čo bude predmetom záverečného boja? Kto znesie deň Kristovho príchodu ...
21.3.2013

8774

3AN
1:25:29
Podvody doby konca - Mark Cleminson
životné skúsenosti;
Osobné svedectvo bývalého "iluministu", ktorý pôsobil vo vyšších kruhoch spoločnosti IBM, doplnené výrokmi Biblie a Ducha proroctva. Sme ochotní vzdať sa pre Ježiša aj výhodného postavenia? Budeme verní až do smrti? Moderné podoby špiritizmu, luciferianizmus, prejavy pohanských síl v poslednej dobe, odhaľovanie hriechov Babylona. "Vyjdite z neho, môj ľude."
28.1.2016

8746
2

3AN
0:54:45
Ale ty, keď sa postíš... - Doug Batchelor
posvätenie a charakter;
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Čo je opakom pôstu? Žijeme pre osobný pôžitok alebo sme ochotní podstúpiť sebazaprenie?
Opakuje sa situácia aká bola za dní Noeho? Ľudia jedli, pili...
Ako dlho človek vydrží bez jedla? 40-dňový pôst.
Pravý pôst - rozopäť putá b ...
11.10.2013

8739

3AN
0:10:25
Praví a falošní proroci - David Asscherick
rozlišovanie duchov; dar proroctva a jeho prejavy;
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné napodobeniny. Zákon a svedectvo ako kritérium pravého proroka.
27.12.2012

8722
5

3AN
0:14:54
Prítomná pravda - Christopher Hudson
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje prikázania sú pravda; ja som cesta, pravda i život; tvoje slovo je pravda...
Ale čo je prítomná pravda? Aká je pravda pre túto dobu? Odpoveď na túto otázku nájdeme ak budeme nasledovať Baránka kamkoľvek ide. Prítomná pravda je spojená ...
4.2.2013

8649

3AN
1:15:02
Počujem hrmot rímskej armády - Prof. Dr. Walter J. Veith
výklad proroctiev;
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s aplikáciou na čas konca.

Je súčasná príprava nedeľnej legislatívy v zákulisí i na pôde parlamentov hrmotom rímskej armády, chystajúcej sa na druhé obliehanie?
17.9.2012

8638

Amazing Discoveries
0:41:57
Príbehy knihy Daniel - Stephen Bohr
udalosti doby konca;
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov... Zákon typológie. Snaha Božieho nepriateľa zmeniť prorocký scenár. Paralely medzi príbehmi knihy Daniel a Zjavením Jána. Pozícia civilnej vlády a náboženských poradcov. Dekrét smrti. Vyslobodenie Božieho ľudu.

Stephen Bohr je r ...
29.1.2015

8595

3AN
1:15:01
Od Luthera k dnešku - Prof. Walter Veith
dejiny reformácie;
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rímsko-katolíckej cirkvi) svoje postoje od tejto doby? Zmenili svoje postoje protestanti? Kritický pohľad do súčasneho diania na poli náboženstva a náboženskej politiky.
1.6.2011

8554

3AN
0:28:28
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne - Ed Reid
posvätenie a charakter;
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy plnenia tohto nariadenia. Máme dávať desiatok z čistého alebo hrubého príjmu? Ako to majú robiť podnikatelia? Môže byť desiatok použitý na dobročinné účely, podporu misie, alebo iné projekty? Ako vplýva prax dávania desiatkov na ...
25.9.2014

8468
1

3AN
0:45:23
Interview s misionármi - David & Becky Gates
misijné skúsenosti;
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o zážitky plné dobrodružstiev a niekedy obetí v službe pre Boha a blížnych.
Čo potrebujete vedieť, ak sa chcete stať dobrovoľníkmi misionármi?

David Gates je riaditeľom organizácie Gospel Ministry International (GMI) http://www.gospelministr ...
22.2.2014

8398
1

3AN
0:09:59
Odhalený - Sarah Draget
stav mŕtvych;
Slová tejto piesne odhaľujú satanovu lož "nezomriete" na základe ktorej sa naša zem ocitla vo vzbure proti Bohu. Predstavujú Ježiša ako nášho záchrancu a jeho pravdu, ktorá ľudí oslobodzuje. Základné biblické pravdy (nesmrteľnosť duše, špiritizmus, vzkriesenie, druhý príchod) sú podané a vysvetlené v nádherných veršoch.

Sarah Draget je mladá speváčka Rumunsko-Š ...
12.12.2013

8387
2

Hudba
0:27:38
Nepopulárna pravda - John Bradshaw
dejiny reformácie;
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších.
Ako sa Božie slovo dostalo k bežným ľuďom. Pravá duchovná autorita
stojí nad tradíciou a dogmami cirkvi. Vďaka reformácii sa ľudia mohli dostať spod tyranie stredovekej cirkvi a žiť životom duchovnej slobody.
9.5.2013

8385

3AN
0:43:30
Pokánie vo väzení - Jurij Potapov
životné skúsenosti;
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho posolstvo pre svoj život. Z Biblie pochopil, že raz príde posledný súd. No ten kto verí v Pána Ježiša, nepríde na súd. Čím sa vyznačuje pravé pokánie?
Sledujte ako hľadal spoločenstvo ľudí, ktorí študujú a poznajú Bibliu.

...
15.11.2013

8250
2

3AN

1. z 10 strán (473 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:


Chcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk