Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> duch a telo 1
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
> vedúci a pastieri
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Pravda o Halloweene - Alfred J. Palla
V dávnych dobách takmer všetky kultúry slávili na konci októbra alebo začiatkom novembra Deň mŕtvych. Je to spôsob ako si prví ľudia pripomínali Noachovu potopu, ktorá pochovala svet koncom októbra alebo začiatkom novembra? Je Halloween pozostatkom tohto dňa? Aký je pôvod jeho okultnej symboliky? Mali by sme dovoliť našim deťom, aby sa obliekali ako čarodejnice, duchovia a kostry? Môže to byť škodlivé?
3.11.2016

1564 174
1

3AN

PRAVDA O HALLOWEENE

V dávnych dobách, takmer všetky kultúry slávili na konci októbra alebo začiatkom novembra Deň mŕtvych. Je to spôsob ako si prví ľudia pripomínali Noachovu potopu, ktorá pochovala svet koncom októbra alebo začiatkom novembra? Je Halloween pozostatkom tohto dňa? Aký je pôvod jeho okultnej symboliky? Mali by sme dovoliť našim deťom, aby sa obliekali ako čarodejnice, duchovia a kostry? Môže to byť škodlivé (ublížiť)?

Pôvod Dňa mŕtvych

Egypťania, Feníčania, Asýrčania, Židia, Peržania a obyvatelia starovekej Indie, Európy, Mexika a Peru slávili Deň mŕtvych a Nový rok na začiatku novembra. Frederick Filby, bádateľ dávnych tradícií, napísal: "A tak starý svet zahynul v novembri, a o rok neskôr, v rovnakom mesiaci, sa začala nová éra. Obe tieto skutočnosti sú nezmazateľne uchované v pamäti ľudstva. Pre mnoho ľudí po celom svete je november mesiacom, s ktorým prichádza Deň mŕtvych. V mnohých starovekých a primitívnych kalendároch november tiež prinášal nový rok v čase, v ktorom niet ani slnovratu ani rovnodennosti ani astronomickej udalosti, ktorá by ho odôvodnila."[i].

Podľa biblickej chronológie, Noachova potopa sa začala 17. dňa druhého mesiaca (Genesis 7:11). Tento mesiac bol nazývaný Marchešvan alebo Búl (1 Kráľov 6:38) [ii] a začínal sa v októbri (Exodus 34:22, 23:16) [iii]. 17. deň tohto mesiaca pripadol na koniec októbra alebo začiatok novembra. Deň mŕtvych pripomínal začiatok Noachovej potopy, ktorá zničila všetok život. Nový rok sa oslavoval na druhý deň, pretože o rok neskôr Noachova rodina vyšla z korábu, aby začala nový život na Zemi. V dávnych dobách sa oba sviatky slávili spolu. Avšak odkedy Rimania pridali do svojho kalendára dva mesiace, deň Nového roku sa presunul na 1. január.

Halloween: démonická slávnosť?

Postupom času ľudia zabudli na príbeh o potope, ale Deň mŕtvych zostáva až do dnešného dňa vrytý v dni kedy začala Noachova potopa. V anglosaských krajinách sa Deň mŕtvych spájal s okultnými oslavami zvanými Halloween (All Hallows Eve), noc pred dňom všetkých mŕtvych (All Souls day).

Starovekí Kelti vo Veľkej Británii v tento deň uctievali Samhaina, démonického "pána smrti". Verili, že v tento deň sa duše zosnulých môžu vrátiť do sveta živých. Písmo nepotvrdzuje túto poveru. Podľa Písma sa mŕtvi nevracajú do života (medzi živých): "Ako zaniká oblak a rozplýva sa, taký je aj ten, kto zostupuje do hrobu; nevyjde zase hore." (Jób 7:9-10). Biblia varuje pred démonmi, ktorí používajú akúkoľvek podobu, vrátane mŕtvych, pretože to robia, aby oklamali živých (2.Korinťanom 11:14).

Mám kamaráta, ktorý pozná istú ženu, ktorej syn odišiel do Vietnamu s americkou armádou. Jedného dňa dostala oznámenie z Pentagonu, že je nezvestný a pravdepodobne mŕtvy.

Neskôr ju navštívila susedka. Bola známa ako taká, ktorá pravidelne navštevuje špiritistické stretnutia. Ona povedala:

- Váš syn sa objavuje počas našich stretnutí. Jeho duch žiada, aby ste prišli a videli ho.

Napriek naliehaniu svojej priateľky, bála sa ísť, vediac, že Biblia zakazuje kontakty s duchmi. O niekoľko týždňov neskôr táto susedka prišla znovu s tým, že jej syn sa objavuje pravidelne s rovnakou požiadavkou. Nakoniec ju ovládla zvedavosť a ona tam išla. V priebehu seansy sa objavil duch s podobou a hlasom jej syna. Opýtala sa ducha na niektoré detaily, ktoré nepoznal nikto, len jej syn, aby sa uistila, že to bol naozaj on. V presvedčení, že to je duch jej syna, sa stala pravidelnou účastníčkou týchto špiritistických stretnutí.

Uplynulo niekoľko mesiacov a jedného dňa niekto zaklopal na jej dvere. Keď otvorila, stál tam jej syn! Keďže si myslela, že to bol jeho duch, zvolala:

- Čo tu robíš, naše stretnutie je až za pár dní!

Ukázalo sa, že jej syn prežil vojnu vo Vietname a vrátil sa do vlasti s ďalšími americkými vojakmi. Kto teda bol duch, ktorý tvrdil, že je duch jej syna?

Démoni sa môžu objavovať vo všetkých možných podobách (2.Korinťanom 11:14), aj v podobe mŕtvych ľudí. V dávnych dobách sa ľuďom objavovali ako bohovia alebo mŕtvi. V deň Halloweenu démoni požadovali obete v podobe potravín a alkoholu. Tieto obete boli formou uctievania démonov. Ak im ľudia nevyhoveli, démoni im škodili. To je pôvod porekadla: "Trick or Treat" (Dajte nám niečo, inak vám niečo vyvedieme), ktoré deti v Amerike používajú, keď na Halloween klopú na dvere susedov. Tieto slová znamenajú, že ak nedostanú cukríky/sladkosti, budú robiť neplechu.

Halloweenske okultné symboly a praktiky

Halloween prišiel do Ameriky s vlnami írskych prisťahovalcov v devätnástom storočí. Okultná povaha tohto sviatku má keltské korene. Medzi Keltmi to bol deň obetovania démonom a komunikácie s nimi. Až dodnes je to jeden z najdôležitejších sviatkov pre čarodejnice a satanistov.

Čarodejnice uctievajú prírodu namiesto Stvoriteľa. Snažia sa spojiť sa so zlými duchmi cez talizmany (amulety), zaklínanie a drogy. Používajú rituály a symboly, ktoré slúžia na uctievanie Satana. Napríklad metla symbolizuje mužský pohlavný orgán. Keď čarodejnica sedela na metle alebo lietala na nej, mala spôsobiť vzídenie a rast obilia pre väčšiu úrodu. Zároveň zasvätila (oddala) polia s ich obyvateľmi Satanovi...
Na oplátku, čarodejnice dostali od diabla nadprirodzené sily, ktoré uplatňovali nad ľuďmi čarami a zaklínadlami. Uctievanie Satana je proti Božiemu prikázaniu: "Nebudeš mať iných bohov predo mnou" (Exodus 20:3). Boh zakazuje akékoľvek okultné praktiky, pretože tie sú z ríše satana: "Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí." (Deuteronomium 18:10-12).

Čarodejnice uctievajú satana a majú do činenia s démonmi, preto obliekanie sa na ich spôsob neprináša česť deťom, ktoré chcú slúžiť Bohu. Obliekanie sa do podoby kostier alebo umiestňovanie takýchto obrazov po dome má tiež negatívne konotácie, pretože kostra je symbolom boha zla, ktorého ctia čarodejnice a satanisti ako "rohatého boha", ktorým je satan. Lebka, ďalší okultný symbol, sa používala v mnohých kultúrach ako médium na vytvorenie kontaktu s duchmi.

Halloweenske aktivity oscilujú okolo okultných praktík, ako je veštenie, ktoré sú Božím Slovom zakázané, pretože pochádzajú z ríše satana (Deuteronomium 18:10). Na Halloween sa za účelom veštenia vhadzuje do vody vosk, ľudia sa dopytujú čajových listov alebo jablkovej kôry (šupky). Verilo sa, že slobodné dievča matne uvidí tvár svojho budúceho manžela v tmavej miestnosti, keď sa pozrie do zrkadla. Avšak keď vraj uvidí lebku, to znamená, že pred svadbou zomrie. Niekedy bol človek presvedčený o blížiacej sa smrti v dôsledku takej kliatby, ktorá sa stala samo-splneným proroctvom.

Mali by sa naše deti zúčastňovať Halloweenskych aktivít?

Pohania na Halloween prinášali obete duchom, aby ich netrápili (neškodili im). V ten deň rozsvietili svoje domy, aby rozptýlili tmu a prežili inváziu démonov, ktorí uprednostňujú tmu pred svetlom. My nemusíme robiť také veci, aby sme sa ochránili pred démonickými silami, pretože slúžime Ježišovi Kristovi, ktorý povedal: "Ja som svetlo sveta; kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života" (Ján 8:12). V jeho prítomnosti niet žiadneho strachu z démonov, pretože Ježiš zasľúbil, že bude s nami vždy: "A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta." (Matúš 28:20).

Mali by sme ako kresťania dovoliť, aby sa naše deti obliekali ako čarodejnice, duchovia a kostry? Mali by sme súhlasiť s ich účasťou na okultných praktikách, ako je veštenie? Pre deti je Halloween príležitosťou obliecť sa do nezvyčajných kostýmov, hrať sa s priateľmi a zbierať cukríky. Avšak, pre démonov je to príležitosť propagovať kráľovstvo tmy. Mali by sme im pomáhať propagovať ich kráľovstvo? Božie slovo to neodporúča. Apoštol Pavol nám povedal: "Chráňte sa každého druhu/zjavu zlého." (1.Tesaloničanom 5:22).

Nedopustite, aby sa vaše deti spoluzúčastňovali na okultných aktivitách, pretože démoni považujú takéto hry za formu pozvania, aby ich neskôr mohli utláčať [iv]. Ak našim deťom chýba zábava s priateľmi na Halloween, vysvetlite im skutočnú podstatu tohto sviatku, ale zároveň im kúpte nejaké cukríky a poskytnite im zdravé a zábavné aktivity doma alebo v modlitebni, bez akýchkoľvek okultných konotácií.

Môžeme využiť Halloween na dobré? Áno, môžeme povedať našim priateľom o Božom súde, ktorý prekvapil ľudí, ktorí nechceli počúvať Božie slovo za dní Noacha. Podobný súd prichádza na tento svet pri Kristovom druhom príchode, keď tu bude opäť len hŕstka verných (Zjavenie 12:17, 14:12). Ježiš povedal: "A ako to bolo za dní Noeho, tak bude aj za dní Syna človeka" (Lukáš 17:26). Ste pripravení na jeho druhý príchod?

Alfred J. Palla

[i] Frederick A. Filby, The Flood Reconsidered, s. 106.

[ii] Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 1, 3:3.

[iii] A. Dillmann, Genesis, tłum. W. B. Stevenson, s. 253; S. R. Driver, The Book of Genesis, s. 90; Franz Deilitzsch, Neuer Commentar über die Genesis, s. 175-176.

[iv] Jonatan Dunkel, Apokalipsa, s. 126.

Downloads

                    Dokument - Pravda o Halloweene.pdf 74KB
Komentáre
                    pridaj komentár
Ľubomír Toman 2016-11-10 22:20:27
      Potopa začala 17.2.1656 (v židovskom kalendári) čo je koniec apríla (v gregoriánskom kalendári)

Prihlásiť sa k odberu noviniek TýždenníkChcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK24 8360 5207 0042 0112 1149
BIC(SWIFT): BREXSKBX.


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Sobotná škola - Príprava na koniec
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie zn ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk